fbpx

ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה

ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה הוא התרחיש הגרוע ביותר מבחינתם של חדלי פירעון שנמצאים בהליך וממתינים לקבלת ההפטר. משמעות הדבר היא שתהיינה החלטות כבדות משקל וגורליות ביותר לעתידו הכלכלי של החייב כמו ביטול ההליך על כל ההשלכות הנובעות מכך, עיכוב מהותי מאוד של קבלת ההפטר או הטלת סנקציות שונות שיקשו עליו עוד יותר.

הדרישה: שיתוף פעולה מלא ובתום לב

פשיטת רגל, או בשמה העדכני "חדלות פירעון", היא הליך שנועד לפתרון חובותיו של אדם ולשיקומו כלכלי. תהליך זה קובע את גובה הסכום החודשי שהחייב משלם לקופת הנשייה, את הנכסים המועברים אליה לטובת פירעון מהיר יותר של החוב ובסיומם גם את ההפטר שמאפשר לחייב לסיים את תקופת התשלום ולצאת לפרק כלכלי חדש ללא חובות עבר או "כתמים" כלכליים בעקבותיהם

כמובן שעל מנת ליהנות מסיום החזר החובות תוך כשלוש שנים, נדרש החייב לשיתוף פעולה מלא בנושא לאורך הדרך, לשלם בזמן ובמסודר, לקבל עליו את החלטות הנאמן שמונה לטיפול בקופת החוב שלו ולפעול בתום לב על מנת להסדיר את החובות שצבר ולהסתלק מהן.

ועם זאת, ישנם מקרים שבהם פעלו חייבים שלא בתום לב, כשהם מנצלים לרעה את ההליך ופוגעים בו. באופן אבסורדי למדי, פגיעה זו בסופו של דבר מתגלה כחרב פיפיות שתפגע בחייב עצמו.

ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה

כיצד עלול להתרחש ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה?

אדם יכול לבקש להפוך לחדל פירעון כאשר הוא איננו יכול עוד לשלם את חובותיו והם כבר עולים על סך הנכסים שלו. אם בקשתו תתקבל, יינתן לו צו פתיחת הליכים שמורה על הקפאת כל הליכי הגבייה הקודמים שננקטו כלפי החייב, על מינוי נאמן מטעם בית המשפט שיפקח על החייב וקופת החוב שלו וכן על סכום התשלום ומועד התשלום שיבוצעו לאורך תקופה המכונה 'תקופת ביניים'.

לגבי הנאמן חשוב לציין פרט מרכזי נוסף והוא העובדה שהנאמן יהיה זה שיגיש את המלצותיו לבית המשפט לאורך הדרך, לרבות ההמלצה לעניין ההפטר שמסיים את תקופת חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי ומוציא את החייב לדרך חדשה. ולכן כאשר חייב איננו משתף פעולה עם הנאמן כנדרש, עליו להביא בחשבון שייתכן והנאמן יסתייג מלהמליץ על ההפטר שלו בסופו של דבר.

לאורך כל התקופה, החייב נמצא ממילא תחת הגבלות נוקשות וחובות שיש למלא אחריהן. דרישות אלו מצוינות בין היתר בצו פתיחת ההליכים שקיבל החייב ומשמעות הדבר היא שהוא מקבל על עצמו את המחויבות והנכונות להליך ואת כל ההחלטות שיתקבלו בעניינו, על מנת שיסדיר את חובותיו וישתקם כלכלית בסופו של דבר.

 

ביטול פשיטת רגל עקב חוסר תום לב

אחד העקרונות המשפטיים המרכזיים ביותר במשפט הישראלי הוא תום לב. אדם שפועל בתום לב מתנהג למעשה ביושרה, הגינות והימנעות מפגיעה באדם אחר או ברכוש. אדם שפועל למשל כלכלית מאחורי גבו של מישהו שסגר מולו עסקה, מתנהל בחוסר תום לב.

משפטית, אדם שאיננו פועל בתום לב במסגרת הליך כמו פשיטת רגל, צפוי להיחשב כמי שניצל את ההליך לרעה ולכן הפסיקה משקפת כמה וכמה דוגמאות שנחשבות כאלו, כמו למשל חייב שנמנע מלשלם ברצף ובשוטף את התשלום החודשי או שהסתיר נכס וכספים כדי שלא להיפרע מהם.

התנהגות שמשקפת במובהק ניצול לרעה של ההליך היא התחמקות מתשלום החובות תוך כדי צבירה של חובות נוספים, ניסיון העברה של נכס לאדם אחר ועוד. התנהגויות אלו כמובן לא מצדיקות מבחינת החוק שום הקלה בחוק וייתכן שיביאו לביטול גורף של ההליך והשיקום הכלכלי.

 

ביטול הליכי חדלות פירעון – מה החוק אומר?

הליך חדלות הפירעון כשלעצמו יכול להתבטל מבחינה חוקית בשלושה מקרים:

כאשר החייב נוהג בחוסר תום לב ובמטרה לנצל את ההליך לרעה

כאשר החייב לא משתף פעולה עם הנאמן או הממונה על ההליך שלו

כאשר החייב מפר מגבלות שהוטלו עליו ובאופן שעשוי היה לפגוע בהליך (למשל יציאה מהארץ כאשר הוטל צו עיכוב יציאה).

 

הסנקציות בחיוב הוצאות

מקרים אלו מפורטים בסעיפי החוק שמספרם 144 ו-163 והם מפרטים שורה של סנקציות אפשריות כמו חיוב בהוצאות, הארכה של תקופת התשלומים וכן ביטול של הצו לפתיחת הליכים.

חובת תום הלב איננה בעלת הגדרה חוקית מפורשת ומובהקת, שכן מקורה בהתנהגות שבחלק מהמקרים תהיה נפשעת, אך בחלק אחר תהיה לכל היותר חסרת אתיקה או מצפון.

לכן במקרים אלו נטיית בתי המשפט היא להסתמך על הפסיקה הקיימת, שהתייחסה למקרים קודמים שהוגדרו כחסרי תום לב ובאופן שמאפשר לדעת כיצד להתנהל במקרה דומה. בנוסף, נהוג לאבחן את תום ליבם של חדלי פירעון להתנהגותם לפני ההליך ובמהלכו.

 

מקרה של חוסר תום לב

למשל, מקרה שבו חדל פירעון צובר חובות כתוצאה מהימורים המהווים כשלעצמם פעולה בלתי חוקית, נחשבים לחוסר תום לב. גם יצירת חובות במרמה כמו במקרה של הטעיית הנושים תיחשב לכך ובחלק מהמקרים ייתפסו גם אורח חיים בזבזני או אדישות כניצול לרעה של ההליך וגם מקרים של פושטי רגל סדרתיים.

לאור הנושא הזה, ההמלצה של משפטנים רבים היא לשקול היטב את ההתאמה האישית להליך, כדי שהוא יישמר עד סופו מבלי לגרוע ממצבו הכלכלי של החייב. במקרה שבו הפעולות או הרגלי החיים והאינטרסים של החייב לא תואמים את הנדרש ממנו לאורך הדרך, רצוי לשקול בהתייעצות עם עורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל ותביעות חוב פתרונות אחרים לטיפול במצב.

 

כך תפעלו אחרי ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה

במצב שבו אדם אכן הואשם בחוסר תום לב ובניצול לרעה של התהליך כך שהוא בוטל משפטית, חשוב לפנות בדחיפות לעורך דין שמתמחה בחדלות פירעון ולקבל ממנו ייעוץ והכוונה שימנעו גריעה חמורה מאוד במצבכם הכלכלי הנוכחי והעתידי.

 

ההגבלות במקרה של ביטול

כאשר בית המשפט מבטל צו פתיחת הליכים לחייב שניצל לרעה את ההליך, הדבר מלווה בשפע הגבלות חמורות שכרוכות בכך. בין היתר, תתבטל הקפאת ההליכים שעצרה את כל הליכי הגבייה נגד החייב כך שהנושים יוכלו לפעול מחדש, יושתו עליו קנסות והגבלות שונות כמו מעמד לקוח מוגבל בבנק או איסור יציאה מהארץ והיכולת להשתקם כלכלית ולהיפטר מהחובות תהיה קלושה ביותר.

 

למי פונים?

עורך דין שמתמחה בחדלות פירעון (לשעבר הליך פשיטת הרגל) יוכל לעזור לכם לדחות את צו ביטול ההפטר או פתיחת ההליכים ולהפוך את ההחלטה על פיה. עורך הדין יוכל לבלום החלטות משפטיות גורליות מבעוד מועד ולמסור את טענותיכם לעניין באופן טקטי ומשכנע וכמובן לערער בהצלחה במקרה של ביטול ההליך כולו.

אם הערעור למרות כל המאמצים לא יתקבל, עורך הדין יידע אתכם על זכויותיכם וגם על אפשרויות אחרות של שיקום כלכלי. זכרו כמובן שלא רק השיקום הכלכלי מעורב בהליכי חדלות הפירעון, אלא בעיקר החופש והחירות לפעול כראות עיניכם מבחינה כלכלית בהמשך וללא פיקוח מצד המדינה.

הליווי המשפטי יספק לכם דרכי פעולה חכמות ומחושבות, הימנעות מטעויות שיחרצו את גורלכם ושמירה על שליטה מקסימלית בהמשך ההליך והאינטרס שלכם לקבל ממנו הפטר מלא.

 

לסיכום

אם נטען כלפיכם שניצלתם לרעה את ההליך, שפעלתם בו שלא בתום לב, שלא שיתפתם פעולה עם הנאמן שמונה לכם או שקבלת ההפטר מתעכבת מסיבה שטרם התבררה, משרד עורכי הדין מזור קנפו ושות' מזמינים אתכם לקבל ליווי משפטי מעולה.

הטיפול של משרדנו מאפשר סיום יעיל ותקין של ההליך וקבלת ההפטר, לרבות מנגנוני סיוע רבים עבור לקוחותינו כחלק מהשיקום הכלכלי שלהם והשבתם למסלול תקין ללא צבירת חובות חדשים.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.