fbpx

איחוד תיקים

איחוד תיקים בהוצאה לפועל מאפשר לחייבים להסדיר בצורה מרוכזת ונשלטת יותר את חובותיהם. זוהי אפשרות פעולה משפטית הכוללת מעבר לתיק אחד בלבד שאליו יבוצע תשלום חודשי קבוע עד לכיסוי סופי של החוב, כאשר הסכום המשולם יועבר לזוכים הכלולים באיחוד בסיום. 

מתי יש צורך באיחוד תיקים?

המצב הכלכלי בארץ ובעולם הפכפך למדי: רבים סובלים מקושי כלכלי שנובע מהתנהלות כלכלית לקויה, אך גם כתוצאה ממשבר אישי פתאומי כמו פטירת בני הזוג, התמודדות עם מחלה קשה ואפילו נזקים כלכליים שנגרמו בעקבות תהליכים עולמיים, כמו המשבר שהביא עמו נגיף הקורונה. לכך צריך להוסיף גם את יוקר המחייה הישראלי ותרבות השפע המקיפה אותנו, מה שמותיר רבים בחובות כבדים שאין אפשרות עוד לכסות.

חייבים שנפתחו להם תיקים בהוצאה לפועל כתוצאה מחובות למספר נושים שונים, יזדקקו לדרך אפקטיבית שתאפשר להם להתמודד עם כיסוי מלא של כל היקף החוב. אחת הדרכים המקובלות לעשות זאת היא באמצעות איחוד תיקים – מצב שבו מאחדים את כל החובות מכל התיקים הפתוחים לכדי חוב אחד כולל שאליו מרוכז כל התשלום מהחייב.

 

וכך זה עובד

כאמור, איחוד תיקים מאפשר לכל חייב עם כמה תיקים פתוחים בהוצאה לפועל לקבל הסדר תשלומים אחד ויחיד על סמך יכולותיו הכלכליות, שימנע ממנו טיפול אישי מייגע, מורכב ואף סבוך מידי מול כל אחד מהתיקים בנפרד. על מנת לאחד את התיקים הקיימים, יש להגיש בקשה לאיחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל המפרטת את הנכסים, כושר ההשתכרות האישי ואת פרטיו האישיים של החייב.

איחוד תיקים

בקשה זו תוגש לרשם ההוצאה לפועל ובסמכותו להחליט בהתאם לשיקולו האישי האם לדחות או לאשר את הבקשה. אם תאושר, יינתן כנגדה צו איחוד הקובע כי יש להפסיק לאלתר את כל הליכי הגבייה שמתקיימים עבור כל אחד מתיקי החייב. לעתים החלטה זו ניתנת בכפוף להפקדת ערבות או מינוי של "ממונה" המפקח מקרוב על תיק האיחוד והתשלומים המועברים אליו.

 

חלק גדול ממבקשי איחוד התיקים

חלק גדול ממבקשי איחוד התיקים יתבקשו לעבור גם חקירת יכולת. חקירה זו בודקת את יכולתו האמיתית של החייב לעמוד בהסדר התשלומים ולהסדיר את חובו בפועל. במסגרת הגשת הבקשה, ייתכן שיוצא לחייב גם צו עיכוב יציאה מהארץ ואותו ניתן להסיר כאשר מתרחשת עמידה טובה בהסדר התשלומים.

חשוב לציין שאיחוד תיקים הוא הליך רשמי בהוצאה לפועל לכל דבר ועניין ואסור להקל בו ראש. הוא מאפשר לחייבים להתמודד בצורה טובה ומאורגנת יותר מול החוב, אך הוא איננו סלחני כלל כלפי אנשים שבוחרים לנצל את ההליך לרעה ולהמשיך להימנע מתשלומים כחוק.

הטלת מגבלות עקב איחוד תיקים

מאחר והוצאה לפועל הוא גוף שמוסמך לטפל בראש ובראשונה בהסדרת חובות, הוא בעל סמכות להטיל על חייבים סנקציות שונות כמו עיקולים, צווים והגבלות שיבטיחו את עמידתם בהסדר שנקבע להם. איחוד התיקים אינו מבטל את ההגבלות הללו והוצאה לפועל רשאים להטיל אותן לפי חוק:

 

עיכוב יציאה מן הארץ

הגבלה זו מתרחשת ללא הבדל על כל אדם שנמצא באיחוד תיקים ומונעת ממנו לצאת מגבולות הארץ, למעט במקרים מיוחדים וברי נסיבות מוצדקות המגובות בבקשה מתאימה והפקדת ערבון.

 

תשלום חודשי קבוע

כל חייב שנכנס לאיחוד תיקים נדרש לשלם ערבון של 3% מסך חובותיו כבר עם הגשת הבקשה ולאחר שתאושר, עליו להמשיך לשלם את סכום זה באופן קבוע, חודש בחודשו, עד שתינתן בעניינו כל החלטה אחרת.

 

תשלום במסגרת תיק האיחוד בלבד

איחוד תיקים מגדיר תשלום לתיק המאוחד בלבד, כך שממנו וממנו בלבד תעביר לשכת ההוצאה לפועל את הסכום הרלוונטי לכל אחד מהזוכים. הליך זה מונע מהחייב לשלם חיצונית לאחד הנושים שלו ונאסר עליו לעשות זאת.

 

חייב מוגבל באמצעים

כל ההליכים המבוצעים בהוצאה לפועל נושאים גם במגבלות פיננסיות שונות. איחוד התיקים קובע הלכה למעשה כי החייב הוא כעת מוגבל באמצעים ולכן נאסר עליו מלהחזיק ולהשתמש בפנקס שיקים וכרטיסי אשראי. כמו כן, מעמדו בבנק הוא של "לקוח מוגבל מיוחד".

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל את כל אחת מהמגבלות הללו או כולן גם אם החייב לא מוכרז בפועל כמוגבל באמצעים. הגבלות אלו נובעות מהצורך לבלום מיידית את הצטברותם של חובות נוספים ולהשליט בקרה ופיקוח יעילים יותר על ההוצאות הכספיות של החייב.

 

איסור על עמידה בראש חברה או תאגיד

אדם שהוגדר כחייב באיחוד תיקים לא יוכל לכהן כבעלים או יושב ראש וזאת לאור העובדה כי הוא מוכרז כחייב מוגבל באמצעים. יחד עם כל אלו ראוי לציין שרשם ההוצאה לפועל שוקל כל מקרה לגופו ובסמכותו להטיל את כל ההגבלות הללו באופן מלא או מסויג לצד הגבלות אפשריות נוספות כמו הגבלה מלחדש דרכון או איסור על החזקת רישיון נהיגה.

מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מאת עורך דין המתמחה באיחוד תיקים והגשת בקשות בהוצאה לפועל, על מנת שימנע מהחייב לבצע טעויות מיותרות ויבחן את עמידתו האפשרית בהליך איחוד התיקים לעומת אפשרויות פעולה אחרות להסדרת החובות.

 

עד כמה איחוד תיקים הוא מהלך משתלם?

כל התנהלות מול גופים בירוקרטיים וכלכליים בפרט היא מורכבת וקשה, מלווה בסנקציות שונות ועתירות השלכות משפטיות. גופים אלו דואגים בראש ובראשונה לזוכים עצמם, להם חייבים כסף ולכן קיימת חשיבות רבה ביותר לעקרונות כמו תום לב ושיתוף פעולה תקין עם המערכת.

אדם שמבין שעליו להסדיר את חובותיו ומעוניין למצוא דרך שתקל עליו להחזיר אותם יוכל לאחד תיקים על מנת לפטור את עצמו מעודף בירוקרטיה ולהתמקד בפעולת החזר אחת יציבה וברורה יותר. במקביל חשוב לדעת שחייבים שיש להם תיק פתוח עקב חוב מזונות שלא שולם, לא יוכלו לאחד אותו בכל מקרה והוא יישאר בטיפול נפרד.

 

איחוד תיקים או חדלות פירעון

כאמור, יש מספר דרכים להסדיר חובות מול הוצאה לפועל, כאשר איחוד התיקים מעביר את היקף החוב לכדי חוב אחיד שיש להחזיר, בעוד שהליך חדלות פירעון (לשעבר פשיטת רגל) מתייחס להיקף החוב כתהליך שלם הכולל בתוכו פיקוח ישיר ושיקום כלכלי במקביל ולאורך פרק זמן ארוך יותר.

שני ההליכים נראים חופפים על פניו ולכן גם מבלבלים לא מעט חייבים: בשניהם קיים אלמנט של איחוד החוב ומוטלות על החייב הגבלות שונות בכפוף לעיכוב הליכי גבייה ובשניהם נדרש להפקיד את התשלום החודשי לקופה מתאימה על סמך יכולת ההשתכרות האישית.

 

ההבדל המרכזי

ההבדל המרכזי בין השניים הוא שאיחוד תיקים לא מגיע להפטר שבסיומו נמחקים חובותיו של החייב. הליך זה מאפשר תשלום מרוכז שמסתיים כאשר החייב מסיים לשלם את החוב המלא, כולל ריביות והצמדות. הליך חדלות פירעון לעומת זאת, מעניק הפטר רק לאחר מימוש ומכירה של כל נכסיו של החייב ובכפוף למסגרת זמן של 3-4 שנים בהתאם להיקף החוב ההתחלתי.

על מנת לבחור את ההליך המתאים ביותר לחייב עצמו, חשוב להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון שיבחן את התועלות בכל אחד מההליכים הללו על סמך גובה החוב, כמות הנכסים הקיימים והעתידיים שניתן לממש, יכולת הפירעון האישית ונסיבות אישיות רלוונטיות.

 

לסיכום

אנו מקווים שהסבר זה סיפק הבנה ברורה יותר לגבי אפשרות של איחוד תיקים בהוצאה לפועל ואפשר לכם להבין את כל התועלות וההשלכות של כניסה להליך שכזה. משרדנו בעל ניסיון עשיר ביותר בליווי לקוחות והגשת בקשות לאיחוד תיקים ויוכל לסייע גם לכם להסדיר את כל חובותיכם ולצאת להתחלה כלכלית חדשה ומטיבה.

כאשר לאדם יש חובות והוא אינו משלם אותם בזמן, מערכת ההוצאה לפועל עלולה להיכנס לתמונה ולפתוח כנגד החייב תיק. ככל שלאדם יש חובות כלפי גופים שונים, ייתכן שייפתחו נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל. איחוד תיקים בעצם מאפשר לרכז את כל התיקים של החייב במקום אחד, וכך להיות בשליטה גדולה יותר על חובותיו.

על מנת לאפשר לחייב לאחד את כל התיקים הפתוחים כנגדו בהוצאה לפועל לתיק אחד מרכזי, על החייב להגיש בקשה לאיחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל, תוך פירוט מלא של נכסיו, של כושר ההשתכרות הקיים שלו ושל פרטיו האישיים. לרשם ההוצאה לפועל יש את הסמכות לאשר או לדחות את הבקשה.

בחלק גדול מהמקרים של בקשות לאיחוד תיקים, החייב יתבקש לעבור חקירת יכולת כלכלית. החקירה נועדה לבדוק את יכולתו הכלכלית האמיתית של החייב, והאם הוא מסוגל להסדיר את חובותיו ולעמוד בתשלומים שיכסו את חובותיו. בהתאם לחקירה, ייתכן ויוצא כנגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ עד לעמידה טובה בהסדר התשלום.

כן. להוצאה לפועל יש את הסמכות לטפל בהסדרי חובות ולדאוג שהחייבים אכן יעמדו בהסדרים אלו, ולשם מטרה זו הוא מוסמך להטיל סנקציות שונות (כמו עיקולים, הגבלות שונות וצווים שונים) על מנת לוודא את העמידה בהסדרים מצד החייב. הליך איחוד התיקים לא מבטל מגבלות אלו.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.