fbpx

ביטול הגבלות ועיקולים

חייבים בהוצאה לפועל יוכלו לפעול במספר דרכים על מנת לקבל ביטול הגבלות ועיקולים שהושתו עליהם וזאת בכפוף לאפשרויות הקיימות להסדרת החוב על פי חוק. מי צפוי לסבול מהגבלות או עיקולים שונים כתוצאה מתיק פתוח בהוצאה לפועל וכיצד ניתן לטפל בהם ולשלב בין חזרה למסלול החיים התקין לבין הסדרת החוב הקיים?

הגדרת חייבים בהוצאה לפועל

אנשים פרטיים ועסקים או חברות שלא שילמו את חובם לאורך תקופה ולא הסדירו את העדר התשלום מול הגורם הרלוונטי, עשויים להביא לכך שייפתח כנגדם תיק בהוצאה לפועל הגורר התראה לפני נקיטה בעיקולים או הגבלות. כאשר החייב מקבל לידיו הודעה על פתיחת תיק ואזהרה בנושא, עליו להסדיר את החוב עד לתאריך האמור בהודעה, אחרת הדבר יגרום להפעלת סנקציות כבדות.

ההגדרה הבסיסית לחייב בהוצאה לפועל היא של גורם שלא שילם את חובו או שלא הגיש בקשה לצו תשלומים ולא סיפק הסבר מוצדק לרשם ההוצאה לפועל בנוגע לחוסר הטיפול בתיק שלו. כמו כן, חייבים הם כל אותם האנשים או החברות שלא העבירו מסמכים נדרשים המעידים על היכולת לפרוע את החוב וכן אלו שלא התייצבו לבירור או חקירת יכולת שנקבעו להם.

הגבלות ועיקולים קיימים

הוצאה לפועל הוא הגוף המוסמך לטפל בחובות שלא ניתן היה לגבות ומכל סיבה שהיא מהגורם החייב. במטרה להסדיר את החוב הפתוח ולאפשר לזוכים לקבל את כספם כחוק, מוטלות סנקציות שונות בדמות הגבלות ועיקולים על החייבים בהתאם להחלטת הרשם:

ביטול הגבלות ועיקולים

צו עיכוב יציאה מהארץ

צו זה מונע מאדם פרטי לצאת מגבולות הארץ בטיסה, נסיעה או הפלגה. איסור זה מונע את הסיכוי שהחייב יימלט לחו"ל בלי שתהיה דרך לאתר אותו ולדרוש ממנו בפירעון החוב.

 

הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר

בהמשך לאיסור היציאה מהארץ, מתקיימת גם הגבלה ממשרד הפנים שמונעת את האפשרות לטפל ברישומי דרכונים ותעודות מעבר הנדרשים לטובת נסיעות שמחוץ לגבולות המדינה.

 

הגבלה על קבלה או חידוש או החזקה של רישיון נהיגה

במטרה לאכוף את הטיפול האישי בחוב, הגבלה זו מונעת הלכה למעשה נהיגה עם רישיון תקף כחוק וחושפת את החייב גם לאיתור ולאכיפה מטעם משרד התחבורה ומשטרת התנועה.

 

לקוח מוגבל

הגבלה זו מתרחשת על ניהול חשבון הבנק ומונעת שימוש בהמחאות ופתיחת חשבונות בנק בכל סניפי הבנק הקיימים.

 

עיקול משכורת או חשבון בנק

מניעת האפשרות לבצע פעולות משיכה או העברה בחשבון (לרבות הוראות קבע וחיובים שוטפים) גם כאשר החשבון נמצא ביתרת זכות לאחר המשכורת וכן ביטול הזכאות האפשרית לקבלת הלוואות.

 

הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב

חסימת כרטיסי האשראי לרבות כרטיסי כספומט ודיירקט על כל חיוביהם השוטפים והעתידיים שנמצאים בבעלות החייב ומשמשים אותו על בסיס קבוע.

 

הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד

הגבלה הרלוונטית לחברות ולתאגידים בכל סדרי הגודל שנקלעו לחובות כלכליים ונפתח כנגדם תיק בהוצאה לפועל.

 

מאסר

מדובר בסנקציה שתיכנס לתוקפה במצבים מיוחדים בהם החייב לא מטפל בחוב הקיים על אף ההגבלות והעיקולים הקיימים או בעקבות היעדר התייצבות לחקירה בהוצאה לפועל, דיונים משפטיים במסגרת חדלות פירעון וכדומה. חשוב לציין שבמקרה שבו הוטל צו מאסר אין דרך לבטלו.

 

בקשת ביטול הגבלות ועיקולים

רשם ההוצאה לפועל מקבל עליו סמכויות לביטול או התניה של הגבלות ועיקולים בכפוף להפקדת ערובה בגובה שעל פי שיקול דעתו או סמכות לדחות את הבקשה של החייב. כדי לבטל את ההגבלות או העיקולים שהושתו, קיימות מספר דרכי פעולה אפשריות עליהן מומלץ להתייעץ בטרם ההחלטה עם עורך דין הוצאה לפועל וחדלות פירעון המתמחה בתהליכים שונים מול הוצאה לפועל ובמחיקת חובות לחייבים.

הפתרון הטוב ביותר לביטול כל ההגבלות והעיקולים הוא כמובן פירעון החוב. מרגע שהחייב משלם את חובו לחלוטין ללשכת ההוצאה לפועל או לזוכה עצמו, כל הסנקציות שהוטלו עליו יבוטלו תוך 24 שעות. רשות ההוצאה לפועל תעדכן בביטול ההגבלות והעיקולים את כל הגופים הרלוונטיים.

 

זוכה שדורש לסגור את התיק

אם מדובר בזוכה שדורש לסגור את התיק לאחר שהחוב בו שולם, לרשם לא יהיה שיקול דעת בנושא והוא מחויב לאשר ביטול לאלתר של ההגבלות והעיקולים לרבות סגירת התיק בפועל.

 

לספק ערובה בגובה שייקבע

אפשרות נוספת היא כאמור לספק ערובה בגובה שייקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל, או להגיע להסדר תשלומים שמאפשר פריסה נוחה יותר של החוב.

כאשר מדובר בחובות מצטברים עד כדי עשרות אלפי שקלים ויותר, קיימת האפשרות להיכנס להליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) שיאפשרו לחייב לקבל פריסת תשלומים חודשית בכפוף לצו תשלומים ולעבור לאחר מכן תהליך של שיקום כלכלי שיסייע לו להתפטר מחובותיו הקיימים ולפתוח פרק כלכלי חדש ומטיב.

 

חייבים שמיוצגים על ידי עורך דין

חייבים שמיוצגים על ידי עורך דין המתמחה בדיני ההוצאה לפועל יוכלו להגיע גם להסדר מבעוד מועד עם הנושים (הזוכים, הדורשים בחוב שלא שולם להם) וליצור הסכם שקובע את הפחתת החוב, הסדר תשלומים מסוים, אפשרויות התשלום, פריסת התשלומים ועוד.

את בקשת הביטול מגישים לרשם ההוצאה לפועל באמצעות מילוי טופס 214, בו יש לסמן את ההגבלות והעיקולים שהחייב מעוניין לבטל בכפוף לאחת מהאפשרויות שהצגנו כאן לטיפול בחוב.

 

בכפוף לייעוץ משפטי

בכפוף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי, החייב יוכל להחליט האם ברצונו לדרוש בביטול של חלק מההגבלות או כולן וזאת מתוך הבנת מצבו בעיני החוק, סיכויי הביטול האפשריים לאור גישת הוצאה לפועל ומדיניות הביטולים הקיימת אצל הרשם והצורך בהגשת בקשה שכזו.

 

מה קורה לאחר החלטת הרשם?

חייב שהגבלותיו בוטלו יקבל הודעה בהתאם תוך 24 שעות כאמור. אם הרשם החליט לדחות את הבקשה, יהיה אפשר לערער עליה תוך 30 ימים מיום ההחלטה. אם מדובר בתיק מזונות או תיק בבית הדין לענייני משפחה, הערעור יוגש תוך 15 ימים ממתן צו ההחלטה והוא יוגש לבית המשפט לענייני משפחה בלבד.

 

הגבלות ועיקולים לא נולדים ביום בהיר

חייבים רבים מופתעים לגלות כי הוטל עליהם עיקול מהוצאה לפועל או שהתוודע להם כי קיימת להם הגבלה מסוימת, כמו צו עיכוב יציאה מהארץ עקב תיק פתוח בהוצאה לפועל. למעשה, גם אנשים נורמטיביים ביותר עשויים למצוא את עצמם במצב שבו הם נדרשים לחוב שטרם שולם וכעת דורש את פירעונו בדחיפות.

לא פעם אנו נתקלים בחייבים שמשכורתם עוקלה או שחשבון הבנק שלהם עוקל, שקיבלו הודעה על ביטול כרטיס האשראי שברשותם או שנודע להם בדרך-לא-דרך כי הם מוגדרים כבעלי חשבון מוגבל בבנק.

 

ייעוץ משפטי מסודר

במקרים אלו חשוב לפנות לייעוץ משפטי מסודר ולהבין לעומק את כל נסיבותיו של החוב: כיצד נוצר? מול מי? מהו גובה החובות הקיימים? האם קיימת טענה משפטית שתסתור את החוב הנוכחי? (למשל "טענת פרעתי" המראה כי אדם שילם והדבר לא נרשם, או אדם שכלל לא קיבל הודעה קודמת על חוב או שלא בוצעו מולו ניסיונות גבייה בעבר).

הסוד להצלחה בביטול הגבלות ועיקולים טמון בעבודה משפטית ממוקדת, יעילה ומהירה שתושג רק באמצעות גורם מנוסה ומיומן בתחום ייחודי זה. 

 

לסיכום

אם קיבלתם אזהרה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל, התראה לפני עיקול או הגבלה מסוימת או שנודע לכם כי הם כבר נכנסו לתוקף – פנו אלינו.

משרד עו"ד מזור קנפו ושות' ערוך למתן יעוץ, הכוונה וייצוג לחייבים בהוצאה לפועל ויסייע לכם לעצור את גדילת החוב ולהתמודד בצורה נאותה עם הגבלות ועיקולים נלווים כך שתקבלו טווח פעולה מתאים לטיפול בחוב הקיים ותצלחו את המשבר ביעילות ובמהירות ככל האפשר. 

אדם פרטי או בעל עסק אשר צבר חובות לאורך תקופה ארוכה, וטרם הסדיר את החובות האלו (תוך שהחובות הולכים וצומחים), עלול להיות חשוף לפתיחת תיק נגדו בהוצאה לפועל, וכך בהתאם להגבלות כלכליות ועיקולים שונים שיוכלו להיות מוטלים עליו עד אשר יסדיר את חובותיו.

במידה והוצאה לפועל נדרשה להתערב בעניינכם ולפתוח כנגדכם תיק, היא רשאית להטיל הגבלות ועיקולים שונים על מנת לכסות את החובות שצברתם. בין ההגבלות והעיקולים העיקריים ניתן למנות צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקול חשבון הבנק, עיקול הרכב, ביטול כרטיסי אשראי, עיקול משכורת ועוד.

על מנת לנסות ולפעול לביטול הגבלות ועיקולים שהוטלו על ידי ההוצאה לפועל, ניתן לפנות לרשם ההוצאה לפועל, שמוסמך להפעיל שיקול דעת ולהכריז על ביטול הגבלות קיימות. מומלץ לפנות לעורך דין הוצאה לפועל בטרם הפנייה לרשם, כדי לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף אודות מצבכם.

עורך הדין עוסק בתחום ההוצאה לפועל באופן יום יומי, כך שהוא מכיר את המערכת ואת הנפשות הפועלות בה באופן יסודי ומעמיק. עורך הדין יוכל להעריך את חומרת המצב, ובהתאם לכך להתאים לכם את הדרך הטובה ביותר להתמודד ולכסות את חובותיכם, ולבטל את כל ההגבלות שהוטלו כנגדכם.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.