fbpx

ביטול הליכים בהוצאה לפועל

ביטול הליכים בהוצאה לפועל דורש התאמה לנסיבות, טענות או פעולות שנקבעו בחוק ושמאפשרים לחייבים להימנע מסנקציות שהוטלו עליהם כמו עיקולים, צווים והגבלות. במאמר זה נעסוק בביטול הליכי גבייה שהושתו בהוצל"פ, התנאים לבקשת הביטול ואופן הגשת הבקשה.

הוטל עליכם עיקול? יש מה לעשות

אזרחים רבים רואים בהתמודדות עם הוצאה לפועל כעניין מלחיץ ומאיים, שכן מדובר בגוף הגבייה המשמעותי ביותר בישראל ובעל סמכויות כמעט ייחודיות לצד מנגנוני אכיפה מרתיעים. אלא שמלבד פתיחה בהליכי גבייה המלווים בהודעות אזהרה ועיקולים, קיימת גם האפשרות לקבל ביטול הליכים בהוצאה לפועל, בכפוף לבקשה מתאימה ושיקולים על פי מצבו האישי של החייב או מצבו של הנושה.

בכל מקרה, כדי שביטול ההליך יבוצע כראוי מומלץ להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל שיתוודע לפרטי המקרה, יבין מהי הדרך הטובה ביותר לפעול וידאג למקסם את סיכויי הביטול.

ביטול הליכים בהוצאה לפועל

הליכי הוצל"פ שניתן לבטל

הוצאה לפועל מוסמכת להחליט האם לבטל או להשהות כל הליך שמתקיים אצלה נגד חייבים ובהתאם לבקשה לביטול הליכים שהוגשה בתיק. בקשה זו מהווה טופס רשמי שייבחן לאור מצבו ונסיבותיו של החייב או נסיבות מצד הנושים. בהתאם להחלטה תתקבל פסיקת ביטול או דחיית הבקשה. להלן ההליכים שניתן לבטל:

    • הליכי עיקול או הוצאת מיטלטלין
    • הליכי פינוי
    • עיכוב יציאה מהארץ
    • הליכי הוצל"פ שנוגעים לחשבון הבנק
    • הכרזת חייב מוגבל באמצעים


תנאי ביטול הליכים בהוצאה לפועל

עקרונית קיימים חמישה מצבים שבהם ניתן לאפשר את ביטול ההליכים כנגד חייב:

 

פירעון של החוב

חייב שמעוניין לפעול במהירות לביטול תיק שנפתח נגדו בהוצאה לפועל יוכל לשלם את החוב ישירות ללשכת הוצאה לפועל שבה התיק מתנהל.

 

הגעה להסדר חוב מול הנושה

אדם שלא יכול לפרוע את חובו בתיק, עדיין יוכל לפנות לזוכה במטרה להגיע להסדר מסוים. הזוכה/ הנושה הוא הגורם שמנהל את ההליך כך שהוא רשאי לדרוש ביטול הליכים בהוצאה לפועל, אם נקבע הסדר ששני הצדדים הסכימו לגביו. הסדר זה יכול להיות פריסת תשלומים או הפחתת סכום החוב המקורי.

 

הגשת בקשה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חייבים שצברו חובות כבדים עד כדי מצב שבו ההוצאות עולות על ההכנסות ולא ניתן עוד לכסות אותן, יוכלו לשקול להגיש בקשה להליך חדלות פירעון, בו ניתן יהיה לשלם במשך כ-4 שנים את סכום החוב לקופה אחת ולקבל בסיום הפטר שיביא למחיקת יתרת החוב שנותרה.

כאשר הבקשה מתקבלת וניתן צו פתיחת הליכים, מבוטלים מיד כל הליכי הגבייה שננקטו עד כה כלפי החייב לרבות עיקולים.

 

הגשת בקשה לצו תשלומים

אפשרות נוספת היא לבקש פריסת חוב בהתאם ליכולת הכלכלית של החייב ואם היא תתקבל, הדבר יביא לכדי ביטול הליכים בהוצאה לפועל לרבות עיקולים שהוטלו על החייב. כדי לעשות זאת, יש למלא שאלון מצב כלכלי ולצרף אישורים רלוונטיים המוכיחים אי עמידה בתשלומים. החוב עצמו ניתן לפריסה דרך אחת משתי תקופות:

פריסת החוב למשך 3 שנים לבעלי חוב נמוך מ-100,000 שקלים.

פריסת החוב למשך 4 שנים לבעלי חוב גבוה מ-100,000 שקלים.

חשוב לציין שלאחר הקורונה תוקנה באופן זמני החקיקה בנושא כך שישנם תיקים שבהם תאושר פריסת חובות לפרק זמן ארוך יותר ובכפוף לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל.

 

בקשת ביטול הליכים בהוצאה לפועל

האפשרות החמישית לביטול היא הגשת בקשה שטוענת לפגיעה בחייב בצורה משמעותית ואף קיצונית, כמו למשל שיתוק מוחלט של היכולת לעבוד או פגיעה בפרנסה הקיימת.

 

בקשה זו תוגש על ידי טופס 214 של הוצאה לפועל ובו יש לסמן את סעד מספר 62 שמציין את קיומה של סיבה אחרת לביטול ולצרף אליה הסברים ותיעוד מתאימים. כמו כן, יש לסמן בסעיף 4 לטופס את הביטול של ההליך המדויק שמבקשים ולפרט לסיבת הביטול בסעיף 7. כמובן שיש לצרף כל ראיה ותיעוד שתומכים בעילת הבקשה לביטול.

 

לאחר ביטול הליכים בהוצאה לפועל

כל פעולה שמכוונת לביטול הליכים בתיקי הוצאה לפועל עוברת דרך הרשם שעתיד לאשר או לדחות את הבקשה בהתאם לשיקולים שונים. ועם זאת, לזוכים ניתנת האפשרות להגיב לבקשת הביטול תוך שבוע מרגע שהובא לידיעתם על בקשה זו מצד הרשם. כעת משניתנה תגובה או שחלף פרק הזמן שבו הזוכה רשאי למסור תגובה, הרשם ייתן את החלטתו לעניין.

 

טיעונים לעניין בקשת ביטול ההליכים

כאמור, כל בקשת ביטול הליכים בהוצאה לפועל אמורה להתבסס על טענות ונימוקים שמצדיקים את נסיבות הבקשה. להלן חלק מטענות הבקשה האפשריות:

סוג הסעד/ הבקשה הטענות לבקשה
ביטול הליך לעיקול רכב הרכב נמצא בשימוש לצורכי עבודה ו/או התניידות של אדם נכה ולכן הליך זה עשוי לפגוע בהכנסת החייב ו/או בתפקוד היומיומי והשגרתי שלו.
בקשה לאיחוד תיקים חייבים שקיבלו צו תשלומים חודשי במסגרת של איחוד תיקים, יוכלו לטעון לביטול עיקול מאחר שהחוב ייפרע תוך זמן סביר.
תיק ההוצל"פ מכיל פגמים כאשר חייב מסוים מגלה על הליך הוצאה לפועל אך לא ניתנה לגביו כל התראה או אזהרה מראש ולפני ההליך, או שנפל פגם כלשהו בניהול התיק.
הסרת עיקול משכורת הבקשה תתקבל אם ניתן יהיה להראות שעיקול המשכורת של החייב מונעת ממנו ומבני משפחתו בכבוד ובאופן שחורג מסעיף 8 להוראות חוק הגנת השכר.
ביטול עיקול מיטלטלין ורכוש הוטל עיקול על מלאי מוצרים בעסק ובאופן שלא מאפשר להמשיך לנהל את עסקי החייב.

טענה נוספת לביטול היא כאשר הוטל עיקול על רכוש ביתי אך שנמצא בבעלותו של אדם אחר.

ביטול הליך הוצאה לפועל בחשבון בנק עיקול שהושת על חשבון בנק של החייב גורם לנזק מתמשך מול צדדי ג' למיניהם שעלול לגרום בפועל להגדלת היקף החובות ולפגוע באפשרות להיפרע מהם.

 

טיעון נוסף לעניין הוא שככל שחייב עומד בצו תשלומים שנקבע לו, הליך העיקול פוגע ביכולתו להמשיך לעמוד בכך.

 

איך מגישים את הבקשה לביטול?

כאמור, טופס ביטול הליכים בהוצאה לפועל הוא טופס מספר 214. יש למלא כראוי את הטופס ולצרף אליו את כל הניירת הרלוונטית – זו שתומכת בכל טענות הבקשה ומוכיחה את הצורך בביטול ההליך.

יש להגיש את הבקשה דרך אחת מהדרכים הבאות:

הגשה ידנית של טופס בקשת ביטול הליכים בהוצאה לפועל על כל הניירת המצורפת לו, בלשכת ההוצאה לפועל שבה התיק מתנהל.

הגשה מקוונת של הטופס על כל הניירת המצורפת לו לכתובת הדוא"ל של לשכת ההוצאה לפועל שבה התיק מתנהל (ניתן למצוא את רשימת הכתובות המלאה באתר ההוצאה לפועל).

 

הגשה מקוונת דרך אתר ההוצאה לפועל עצמו

הגשה של טופס הבקשה והמסמכים המצורפים באמצעות עורך הדין המייצג של החייב.

 

הוטל עליכם עיקול בהוצאה לפועל? פנו אלינו בהקדם!

ביטול הליכים בהוצאה לפועל דורשים נימוקים מוצדקים, אך גם התנהלות מדויקת ושקולה שתמנע בפועל פגיעה כלשהי בחייב ושתגרום לסנקציות משמעותיות יותר כנגדו. בנוסף, ישנם מקרים שבהם עולה הצורך לבחון את אפשרויות ביטול ההליכים ולהבין כיצד ומתי הדבר אפשרי לאור נסיבות המקרה.

עורך הדין יוכל להעניק ליווי וייצוג לניהול הליכים כמו איחוד תיקים, חדלות פירעון וניהול משא ומתן עם הנושים ולהציג את טיעוני החייב באופן משכנע מבלי לגרוע מהאינטרסים והזכויות. להתייעצות ולמידע נוסף בנושא פנו אלינו למשרד עורכי הדין מזור קנפו ושות'.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.