fbpx

בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל

בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל מאפשרת לחייבים והזוכים להסיר הליכים שננקטו במסגרת פתיחת התיק ובהתאם למימוש הזכאות לעשות זאת, על פי האמור בחוק.

להוצאה לפועל סמכויות רבות שמאפשרות להטיל סנקציות על החייבים ולהקשות עליהם מבחינה אישית, כלכלית ועסקית, אך גם אם הן הוטלו, קיימות דרכי פעולה יעילות להתמודדות עמן ברגע האמת.

 

הליכי הוצאה לפועל שניתנים לביטול

כל אדם שנפתח לו תיק בהוצאה לפועל זכאי להגיש בקשה רשמית לביטול הליכים מסוימים שבוצעו כנגדו וזאת כדי להתמודד בצורה מאוזנת ואפקטיבית יותר עם החוב הקיים.

במקרים שבהם מדובר בחוב נקודתי כמו למשל כזה שכבר שולם בעבר אך הדבר לא עודכן מסיבה כלשהי ("טענת פרעתי"), או אם נמסר שיק מזויף שלכאורה חזר מאדם מסוים החתום עליו, יהיה אפשר להגיש התנגדות לחוב כך שהתיק יועבר לדיון בבית המשפט וייתכן שהפסיקה תבטל את הליכי הגבייה.

ישנם מקרים שבהם אדם חויב לשלם בהתאם לפסק דין מסוים, ששונה או עודכן בהמשך הדרך.

מצבים אלו מתייחסים לשורה ארוכה של סנקציות המוטלות במסגרת הליכי הגבייה בהוצאה לפועל וכעת דורשות ביטול לאור כיסוי של החוב ועמידה בתשלומים כמו ביטול עיכוב יציאה מהארץ, ביטול עיקול על חשבון בנק, ביטול "חייב מוגבל באמצעים" ועוד.

בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל

ביטול נוסף יוכל להתרחש כאשר אדם פונה להליכי חדלות פירעון, איחוד תיקים או קבלת הפטר המציינים מצב שבו החייב מצוי בתהליך תשלומים מסודר או שחובותיו הסתיימו וכעת אין להמשיך עוד בהליכי הגבייה הקודמים.

בהנחה והחייב מצליח להגיע להסדר בכפוף לניהול משא ומתן עם הזוכים, הוא יוכל להביא לכך שהזוכים עצמם יפנו להוצאה לפועל בבקשה לסגור את התיק וכך החייב ימשיך לשלם את חובו לזוכים ישירות עד לסיום.

אישור ביטול ההליכים בהגשת בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל

כידוע, החייב כשלעצמו איננו רשאי להפסיק לשלם את החוב בזמן שהוא ממתין להחלטה בעקבות בקשה לשינוי או ביטול הליכים שכבר הוגשה ואין להסיק שמעצם הגשת הבקשה בוטלו ההליכים נגדו.

אם הוגשה בקשה מתאימה ונמצאה לה הצדקה (או שהזוכה בתיק הסכים לביטול), יהיה אפשר לבטל הגבלות, צווים ועיקולים שננקטו נגד החייב.

חשוב לציין שכל הליך אכן ניתן לביטול כל עוד תוגש לו בקשה מנומקת ורלוונטית שמסבירה את מצבו ומספקת הצדקה עניינית לסיבת הביטול.

החייבים רשאים להגיש בקשה לביטול כל ההליכים או רק חלק מהם, כמו ביטול עיקולים, ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, ביטול ההגבלה על החזקה או חידוש רישיון הנהיגה ועוד.

רשם ההוצאה לפועל יבדוק את טיב הבקשה ויוכל תחת התנאים והנסיבות המתאימים להיענות לבקשה. אם מדובר בזוכה שהחליט לחזור בו מהליך ההוצאה לפועל שפתח מיוזמתו כנגד החייב והגיש בקשה מתאימה לביטול הליכים, לרשם אין מקום לשיקול דעת אישי ועליו להיעתר אוטומטית לבקשה זו.

 

ביטול הגבלות על החזקת רישיון, כרטיסי אשראי ודרכון

חייב שהוטלה עליו סנקציה של איסור החזקה או חידוש רישיון, דרכון וכן ביטול כרטיסי האשראי יוכל להגיש בקשה לביטול באמצעות טופס 214 של הוצאה לפועל ולסמן בו את סעד מספר 311 שעניינו הוא ביטול הגבלת חייב שאינו מוגבל באמצעים.

יש לפרט את הנימוקים לביטול ההגבלה ובהנחה והיא תתקבל, לשכת ההוצאה לפועל תודיע על החלטתה לחייב ותעדכן את הגורמים הרלוונטיים (משרד הרישוי, חברות האשראי, משרד הפנים והבנקים).

 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

במקרים רבים קיים חשש שהחייב יימלט לחו"ל מבלי שהסדיר את חובו, מה שמביא להוצאת צו כנגדו האוסר עליו לצאת מגבולות המדינה. בקשה לביטול הצו תוגש באמצעות טופס 214 וסימון סעיף הסעד שמספרו 62. יש לפרט את הנסיבות והנימוקים לביטול ולצרף מסמכים שמעידים על תכיפות הנסיעה או הצורך לטוס לחו"ל.

נימוק רלוונטי יכול להיות למשל יציאה בשל ביצוע הליך רפואי או במקרים מסוימים מטעמי עבודתו ופרנסתו. אם הבקשה תתקבל והצו יבוטל, ייתכן שהרשם יתנה את הביטול בהפקדת עירבון בסכום כספי יחסית גבוה.

 

ביטול עיקולים בהוצאה לפועל

עיקול הוא כמובן אחת הפעולות הנפוצות ביותר שבה נוקטות לשכות ההוצאה לפועל כנגד חייבים שטרם פרעו את חובם. עיקול זה מתייחס לתפיסה של נכסים ורכוש שנמצאים בידי החייב עד לפירעון חובו מול הזוכה.

עיקולים אפשריים ומקובלים הם של חשבון הבנק (המונע גישה לכספי החשבון ומקפיא את חיובי האשראי והוראות הקבע השוטפים שנמצאים בו), עיקול מקרקעין (המונע מכירה של הנכס במטרה ליהנות מהכספים למטרות אישיות) ועיקולי רכוש לרבות רכב, ריהוט או אפילו ציוד חשמלי יקר ערך.

בהקשר לעיקולים השונים חשוב לציין כי במהלך תקופת הקורונה אושר תיקון לחוק ההוצאה לפועל, לפיו קיימת הקלה מסוימת בעיקולים המוטלים על החייבים כך שלשכות ההוצאה לפועל מוגבלות בהטלת העיקולים. תיקון זה נכון לאפריל 2021 עדיין עומד בעינו.

 

אפשרויות לביטול עיקולים

את ביטול העיקול אפשר לבצע במספר דרכים אפשריות, אך מומלץ לנקוט רק בפעולה המתאימה בכפוף לייעוץ משפטי מול עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בביטול הליכים ומחיקת חובות ומתוודע לעומק לנסיבותיכם האישיות שהובילו לפתיחת התיק מלכתחילה. הייעוץ יסייע לקבל החלטה בנוגע לעיקול הקיים ועל דרכי ההתמודדות איתו.

האופציה הראשונה תהיה תשלום החוב – בהנחה והמצב הכלכלי מאפשר את תשלום החוב ישירות להוצאה לפועל, הרי שמדובר במצב הרצוי ביותר. ניתן לדרוש מסניף הוצאה לפועל לנפק שוברים לתשלום או לשלם את החוב טלפונית בכרטיס אשראי.

אפשרות נוספת היא של הגעה להסדר עם הזוכה שפתח את התיק, בדרך שתביא להקטנת החוב הקיים או לפריסה אפשרית של החוב לתשלומים כך שהוא יוכל להורות על ביטול העיקול. רצוי שעורך דין מטעם החייב ינהל את המשא ומתן מול הזוכה או מי מטעמו, על מנת להשיג את התוצאה האפשרית הטובה ביותר.

במסגרת המשא ומתן יהיה ניתן להפקיד תשלום כ"דמי רצינות" להסכם שנוצר, כאשר אחרי ההפקדה ידרוש החייב בביטול העיקול.

כמובן שמצב שבו הזוכה לא מקיים את ההסדר מצידו (כלומר שלא דורש בביטול העיקול כך שהוא עומד בעינו), עורך הדין יוכל להגיע ללשכת ההוצאה לפועל יחד עם ההסכם והאסמכתא לתשלום ולדרוש בביטול.

 

ביטול הליך הוצאה לפועל באמצעות חדלות פירעון

כאשר מדובר בהליכים שנושאים בתשלומים גבוהים שאין ביכולתו של החייב לשלם, הוא יוכל לפנות להליכי חדלות פירעון להסדרת כל החובות שלו. הליך זה מאפשר לחייבים לשלם עד להסדרת כל חובותיהם לקופה אחת בלבד ולקבל לאחר מכן צו הפטר שימחוק את יתרת החוב שנותר.

הליכים אלו דורשים יכולת החזר מתאימה ועמידה בכל התנאים שנקבעו לתוכנית זו על פי חוק ולכן רצוי לקבל ייעוץ מקדים לפני ההליך מעורך דין חדלות פירעון שידע לכוון ולהנחות את החייב.

לאחר הגשת בקשה מתאימה וחקירת יכולת שתקבע את יכולתו של החייב לעמוד בתנאי ההליך, הוא יקבל צו פתיחת הליכים שבמסגרתו יש להתחיל לשלם לקופת חדלות הפירעון.

צו זה מקפיא הלכה למעשה את כל הליכי הגבייה שננקטו נגד החייב לרבות עיקולים מכל סוג שהוא, כך שהחייב יוכל להתמודד עם תשלום החוב עד לסיומו ולפתוח לאחר מכן פרק כלכלי חדש ונקי מרבב.

ישנם מקרים בהם חייב מעוניין לבטל חוב נקודתי שנפתח כנגדו בהוצאה לפועל, למשל כאשר לטענתו הוא כבר שילם את החוב, ואז ניתן להגיש בקשה להתנגדות לחוב. ישנם מקרים שהחייב הגיע להסדר עם הנושים, ואז ניתן יהיה לבקש לסגור את התיק כולו.

לא. עצם הגשת הבקשה לביטול ההליך אינה אומרת בהכרח שהבקשה תתקבל, ולכן עד שהבקשה לא מתקבלת באופן רשמי, החייב לא רשאי מיוזמתו להפסיק ולשלם את הסכומים שאותם הוא רוצה לבטל בהוצאה לפועל. עם זאת, כן ניתן לבטל הגבלות ועיקולים שהוטלו נגדו.

כן. חייב שהוטלו עליו הגבלות ועיקולים על ידי הוצאה לפועל, רשאי להגיש בקשה לביטול הליכים אלו, במידה ויש לו סיבה טובה לבטל אותם. בין היתר ניתן להגיש בקשה לביטול הגבלות על החזקת רישיון, כרטיסי אשראי ודרכון, ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

כן. במידה והחייב רואה שהוא לא מסוגל לשלם את חובותיו, הוא יכול לפנות להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על מנת להסדיר את חובותיו בצורה מבוקרת ותוך פריסת החובות לאורך זמן. לאחר תום ההליך החייב יוכל לקבל הפטר על יתרת החובות הקיימים שלו.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.