fbpx

תביעת חוב בהוצאה לפועל

תביעת חוב בהוצאה לפועל מהווה ביטוי להגבלות וסנקציות שעתידות לפעול על חייבים ולסכל את יכולתם להמשיך לפעול תחת שגרה כלכלית. באילו מקרים ניתן להגיש תביעת חוב כלפי בעל חוב שלא שילם והאם יש לו מה לעשות בנדון? ההסבר לפניכם:

התייעלות במנגנוני תביעות החוב

בעבר כל פתיחת תיק בהוצאה לפועל הייתה כרוכה בקבלת פסק דין מבית משפט הוא הצגת שטר חוב שלא כובד, המעידים על כך שלחייב יש חוב שלא שולם כלפי הזוכה (כלומר האדם או העסק שחייבים לו). כדי להקל על תהליך הגבייה מצידם של הזוכים ולמצות את התשלום שהנתבע חייב, הוחלה רפורמה בהוצאה לפועל ובמסגרתה ניתן להגיש תביעת חוב בהוצאה לפועל ישירות.

 

תביעת חוב בהוצאה לפועל לפי תיקון 24

תיקון 24 קובע שכל אדם שיש גורם שחייב לו, יוכל לגשת ישירות ללשכת הוצאה לפועל ולהגיש תביעת חוב. זאת מבלי לעבור קודם בבית המשפט ומבלי להציג שטח חוב או שיק של החייב שלא כובד.

תביעות אלו בהוצאה לפועל מתאפשרות כאשר החוב נמוך מסכום של 50,000 ₪ והוא מגובה בחוזה בכתב או מסמך מחייב המהווים תיעוד להסכם חוזי בין הצדדים. לעתים גם חשבונית שנחתמה על ידי החייב תספיק כדי להגיש תביעת חוב בהוצאה לפועל.

תביעת חוב בהוצאה לפועל

מגבייה ועד תביעה

אדם או עסק שמעוניינים לתבוע גורם שאיננו משלם, יצטרכו קודם כל לבצע מספר פעולות שמוכיחות על ניסיונות גבייה קודמים ועל אופן ההתייחסות לניסיונות אלו מצידו של בעל החוב. ראשית, נדרש לשגר לבעל החוב מכתב התראה בדואר רשום. ניסוח המכתב אמור להיות כחוק ויש לשמור את אישור המסירה של הדואר הרשום לאחר שליחתו.

המכתב אמור לספק ארכה של 30 ימים לתשלום החוב ואם לא ייפרע, ניתן יהיה להגיש תביעת חוב בהוצאה לפועל.

אופן הגשת התביעה דומה לזה שמבוצע בבתי המשפט. כתב התביעה צריך להיות מפורט ואליו יצטרפו תיעוד ואסמכתאות לעניין החוב נשוא התביעה. יש לצרף גם את מכתב ההתראה ואישור המסירה מאותו דואר רשום שנשלח לבעל החוב.

הגשת כתב התביעה דורשת גם במילוי של טופס פתיחת הליך תביעת חוב בהוצאה לפועל ובו נדרש הזוכה למלא את פרטי החייב כפי שידועים לו: שמו המלא, כתובתו ומספר תעודת הזהות. כעת יש לשלם אגרה שגובהה הוא 1.25% מגובה סכום החוב כולל ריבית והצמדה. מכאן והלאה לא יידרשו אגרות נוספות כך שהדבר חוסך משמעותית לזוכים, שנאלצו בעבר להתמודד עם הררי אגרות תשלום בבית המשפט.

תביעת החוב הוגשה, מה הלאה?

שבוע עד שבועיים אחרי פתיחת תיק תביעת חוב בהוצאה לפועל, הלשכה תשלח לזוכה (התובע) טופס אזהרה ועליו לשגר את מכתב התביעה ששלח לחייב ולהגיש להוצאה לפועל אישור מסירה כחוק.

כעת החייב יקבל תקופת אזהרה של 30 ימים נוספים, במכתב המיידע אותו לעניין פתיחת התיק בהוצאה לפועל ודרישה להסדרת חוב מיידית לפני נקיטה בהליכים. אם עד לתקופה זו הליכי הגבייה מצד החייב לא הוסדרו, תוכל מערכת ההוצאה לפועל להתחיל בהליכי גבייה נרחבים ועתירי סנקציות.

 

התנגדות לחוב מצד החייב

לחייבים שנתבעו שמורה הזכות להתנגד לחוב ולהתגונן מפניו. עליהם לפנות לשם כך בבקשה להוצאה לפועל ובמסגרת תקופת האזהרה בת 30 הימים שניתנה להם. אם ההתנגדות לבקשה מכילה טענה תקינה, התיק בהוצאה לפועל יעוכב באופן אוטומטי וההתנגדות לעניין החוב תעבור לדיון בבית המשפט.

התנגדות מצד החייב יכולה להיות על בסיס מספר טענות, המוכרת מכולן היא בוודאי טענת "פרעתי" שמהווה למעשה ביצוע תשלום וסגירת החוב מצידו של החייב, אך מסיבה כלשהי הליכי הגביה כנגדו המשיכו. התנגדויות נוספות מבוססות על סכום שגוי, תנאים מסוימים שמופיעים בחוזה התשלום ועוד.

חשוב להתייחס גם לתופעה רחבה מאוד שבה החייבים מנצלים לרעה את זכות ההתנגדות לחוב ומגישים טענת סרק במטרה לעכב את הליכי הגבייה האוטומטיים. החייבים מזהים את העומס בבתי המשפט ומבינים שיחלוף זמן עד שהתיק שלהם יידון ובכך הם משיגים לעצמם עוד מספר חודשי שקט. לא פעם תקופה זו מנוצלת לטובת הברחה והסתרה של נכסים.

לעניין הזה צריך להבהיר שהחייב אמור בכל מקרה להוכיח זכאות להתגונן מפני החוב ואם זכאותו איננה תקפה, התיק יוחזר מבית המשפט להוצאה לפועל. במקרים אחרים הרשות מאפשרת התגוננות באמצעות תשלום כספי כתנאי לכך.

עורך דין הוצאה לפועל ובעל ניסיון בהתמודדות עם תביעת חוב בהוצאה לפועל יוכל להבין איך לנצל את שלב חקירת החייב וזכאותו להתגונן באופן שיטיב איתו בהמשך מול הזוכה.

 

הליכי גבייה בהוצאה לפועל

אם חייב השלים את תקופת האזהרה מבלי לפרוע את חובו, או שבקשתו להתגונן נדחתה, ייאלץ להתמודד עם הגבלות ועיקולים מידיים שיושתו עליו עד לגביית החוב. בין הפעולות וההליכים השגרתיים בהוצאה לפועל ניתן למנות את הסנקציות הבאות:

 • עיקול חשבונות בנק של החייב
 • עיקול נכסים, מקרקעין, מיטלטלין, רכבים וכספים
 • הפיכת החייב לבעל חשבון מוגבל
 • עיקול משכורת
 • הגבלת החזקה וחידוש רישיון נהיגה
 • הגבלת החזקה בשיקים ובכרטיסי אשראי
 • איסור יציאה מן הארץ
 • מניעת החייב מלשמש כמנהל או בעלים של חברה

 

חשיבותו של עורך דין לליווי תביעת חוב בהוצאה לפועל

תביעת חוב בהוצאה לפועל או בשמן הרשמי: תובענות על סכום קצוב, מהוות תביעות רשמיות לכל דבר ועניין ולפיכך מצריכות ניסוח מפורט של כתב תביעה, עמידה בכללים משפטיים שונים והיצמדות להליכים המקובלים בנושא.

חייב או זוכה ששוכרים את שירותיו המשפטיים של עורך הדין יוכלו לטפל כראוי בתביעה ולמצוא את הפתרונות היעילים ביותר למצב. עורך הדין יוכל לספק הערכת מצב והמלצות כדי לנהל את ההליך בצורה מושכלת ויעילה עד לפתרון.

אם מדובר בייצוג חייב, הוא יוכל לפעול במספר מישורים כמו ניהול משא ומתן עם הזוכה לגבי הסדר תשלומים או הפחתה מסכום החוב, לייצג את החייב בבית המשפט כנגד טענת התנגדות לחוב , להביא להשתלבותו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי אם מדובר בסכום משמעותי שלא ניתן להחזיר וכן הלאה.

אם מדובר בייצוג הזוכה, הרי שאין מקום לניהול פעולות שגרתיות עד אינסוף ובשלב מסוים דרושים ידע ומקצועיות שיעצרו את התחכום וההתחמקויות של החייב ובפרט יבלמו ניסיונות להברחת נכסים על ידי הגבלות שונות.

עורך-דין מקצועי יוכל להעריך את המצב בכלים המתאימים ולהבין כיצד לפעול על מנת להביא לפירעון החוב בסופו של דבר ותוך שמירה על האינטרסים והזכויות ששמורות ללקוח שלו.

ועוד מספר פעולות ויכולות מצד עורך הדין:

 • הטלת עיקול מיד עם סיום תקופת האזהרה על כל נכסי החייב
 • ביצוע "הרמת מסך" שמשית עיקול על כל נכס שהוברח ונרשם בידי צד רביעי
 • הטלת צו עיכוב יציאה מהארץ
 • עיקול במע"מ על החזרי מע"מ
 • כינוס נכסי מקרקעין לרבות מכירת דירת מגורי החייב
 • עיקול נכסים שאינם בשימוש החייב אך רשומים על שמו (כמו רכב למשל)
 • עיקול מניות בחברות ומכירתן
 • עיקול פנסיה ותגמולים שמגיעים לחייב
 • ועוד.

 

קיבלתם אזהרה לפני נקיטה בהליכי הוצל"פ? פנו אלינו

תביעת חוב בהוצאה לפועל עלולה להיחשב כאיום וכטלטלה עמוקה, בייחוד בקרב אנשים שנתקלו בבעיה או אי הבנות מול הזוכה לראשונה בחייהם ותופסים את הליכי ההוצאה לפועל בצורה מרתיעה וקשה במיוחד.

גם במצב כזה ניתן לפעול במגוון דרכים כדי למצות את החוב ולהגיע לפתרונות שונים. משרד עורכי הדין מזור קנפו ושות' עומד לרשותכם בכל שאלה בנושא וישמח להעניק לכם ייעוץ וייצוג ככל שיידרש לעניין החוב. צרו קשר כבר עכשיו ונתאם פגישה במשרדנו.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.