fbpx

תיק הוצאה לפועל

תיק הוצאה לפועל איננו מבשר טובות לחייבים או בכלל, לזוכים שדורשים לקבל את כספם. הוא מבטא מצב יחסית קיצוני של גבייה, שכל מאמציה הקודמים לא נשאו פרי וכעת יש לפנות לרשויות כדי לאכוף את קבלת הסכומים הנדרשים. כיצד פותחים תיק בהוצאה לפועל והאם חייבים שהתיק נפתח נגדם רשאים להתגונן מפניו? ההסבר המלא לפניכם:

מאות אלפי תיקים חדשים בכל שנה!

איש לא רוצה להסתבך עם הוצאה לפועל ולמרות זאת, אלפי תיקים נפתחים בלשכות השונות מידי חודש – כולן עוסקות בחייבים שצברו חוב כספי מסוים ושטרם הועבר לזוכים שלו, כלומר לגורמים (אנשים או חברות) שהיו אמורים לקבל את הכסף.

לעתים מדובר באדם שלא שילם כבר תקופה ממושכת על חבילת התקשורת שלו, לעתים זו תהיה אישה הדורשת חוב מזונות ילדים מהגרוש ולעתים גם סכסוכים שניתן בהם גזר דין ושהצד המפסיד בכל זאת לא משלם.

אז על כמה תיקים מדובר? על פי ההערכות, לא פחות משניים וחצי מיליון תיקים פתוחים נכון לשנת 2022 במערכת ההוצאה לפועל – כולל תיקי איחוד וחייבים בהליכי חדלות פירעון. מספר החייבים כבר עומד על קרוב ל-700 אלף, מספר שאף מופחת במעט מזה שאפיין את תקופת הקורונה. באופן לא מפתיע, מספר הזוכים בהוצאה לפועל נמוך יותר ועומד על כ-200 אלף, ביניהם בנקים, חברות ביטוח וחברות מימון שונות.

 

אז כיצד פותחים תיק הוצאה לפועל?

תיקי ההוצאה לפועל שונים אלה מאלה ביחס לנסיבות, היקף החוב ולפיכך גם באופן פתיחתם.

תיק הוצאה לפועל
תיק הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל על סכום קצוב

תובענה על סכום קצוב היא למעשה תיק גבייה שנפתח על סכום ידוע ומוגדר מראש, עד 75,000 ₪ על פי החוק. תיקים אלה מתייחסים בדרך כלל להפרת חוזה או התחייבות מפורשים שיש להם גיבוי במסמך כתוב (חוזה דירה למשל), אך לעתים מתייחסים להפרת הוראה של סעיף חוק (למשל אי תשלום ארנונה).

פתיחת תיק הוצל"פ על סכום קצוב, נפתחת בשליחת מכתב התראה לחייב לגבי אי קבלת התשלום ממנו ולכן יש בכוונת השולח לפתוח נגדו תיק בהוצאה לפועל לגביית החוב. על המכתב להישלח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהקצות לחייב מסגרת של 30 ימים לתשלום חוב זה. אם חלפו 30 הימים והחוב לא שולם, ניתן לגשת להוצאה לפועל בגיבוי הניירת המתאימה ולפתוח תיק.

יש להגיש את המכתב, סכום התביעה וכל העובדות שמבססות את עילת פתיחת התיק: החוזה או ההתחייבות בין הצדדים וכל המסמכים והאישורים המעידים על ניסיונות גבייה שלא צלחו, את אישור המסירה, אישור ניהול חשבון מצד הזוכה ועוד.

חשוב לציין שבגין התכתבויות מייל, סמס או הקלטות קוליות וכמובן בעת הסכם בעל פה, לא ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל על סכום קצוב. במקרים אלה יש לתבוע תחילה בבית המשפט ורק לאחר מכן לבקש בפתיחת התיק בלשכת ההוצאה לפועל.

פתיחת תיק הוצאה לפועל לגביית שטר חוב/ שיקים/ שטרות

תיקי שטרות נפתחים במטרה לגבות שיקים ללא כיסוי שחזרו, שטרות חליפין או שטרות חוב שלא כובדו. במקרים הללו אין צורך לעבור בבית המשפט וניתן לפנות ישירות להוצאה לפועל.

כדי לפתוח תיק מהסוג הזה, יש למלא טופס בקשה לביצוע שטרות ושיקים ולמלא בו את כל הפרטים הנדרשים. יש לצרף את שטר השיק המקורי ואת העתק השיק משני צדדיו, לרבות ציון סיבת ההחזר (יש לצרף פלט מקורי אם הופק). בנוסף, יש לצרף אישור ניהול חשבון של הזוכה.

כעת לשכת ההוצאה לפועל היא זו שתשלח אזהרה לחייב שעליו לפעול מיידית להשבת החוב. מסגרת הזמנים לכך היא 30 ימים, במסגרתם החייב נדרש לשלם או להגיש התנגדות לחוב נגדו. אם הזמן חלף והנושא לא טופל מצד החייב, הוצאה לפועל תנקוט כלפיו בהליכים.

חשוב לציין שאם החייב לא חתם על השיק או השטר, אם נמחקו ממנו פרטים או נערכו בו שינויים, אם התדפיס באיכות מאוד נמוכה כך שהפרטים המזהים החשובים לא מופיעים כראוי או אם השטר אבד, לא ניתן יהיה לפתוח תיק שטרות בהוצאה לפועל.

 

פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין כספי

אדם או חברה שזכו במשפט כך שהצד השני בו חויב בתשלום כספי, רשאים לפתוח תיק בהוצאה לפועל במקרים הבאים:

  • כאשר פסק הדין מציין מפורשות כי ניתן לפתוח תיק גבייה מיידי בהוצאה לפועל.
  • כאשר צוין בפסק הדין מועד לתשלום הפיצוי אך המועד חלף. במקרה כזה ניתן לפתוח תיק בהוצל"פ כבר ביום למחרת.
  • כאשר פסק הדין לא מציין מועד לתשלום, החייב מקבל 30 יום לתשלום כברירת מחדל. אם הם חלפו, ניתן לפתוח תיק ביום ה-31.
  • כאשר פסק דין ניתן שלא בנוכחות חייב, הזוכה מחויב להעבירו לחייב ולהמתין 30 יום. אם חלפו, הוא יוכל לפתוח תיק בכפוף להצגת אישור מסירה בדואר רשום כהוכחה לכך ששיגר את תוצאת פסק הדין לחייב לפני 30 ימים ומעלה.

כדי לפתוח תיק הוצאה לפועל לגביית פס"ד, יש למלא את טופס הבקשה הרלוונטי, לצרף את מסמך פסק הדין המקורי/ נאמן למקור חתום על ידי מזכירות בית המשפט, אישור מסירת פסק הדין לידי החייב אם הדבר בוצע בהיעדרו ולצרף אסמכתא לניהול החשבון של הזוכה. משנפתח התיק, הוצל"פ תתריע בפני החייב על פתיחת התיק נגדו. אם הנושא לא יטופל בתוך 21 ימים, ייפתחו נגדו הליכים.

 

פתיחת תיק הוצאה לפועל לגביית מזונות

תיקי מזונות נובעים מפסיקה שניתנה בבית הדין או בית המשפט, כך שניתן לפתוח אותם אם צוין מועד לתשלום המזונות שלא כובד מצד החייב. אם פסק הדין לא מציין מועד לתשלום חוב המזונות, ניתן לפתוח את התיק בהוצל"פ מיידית. אם פסק הדין נקבע שלא בנוכחות החייב, יש להעביר לו תחילה את פסק הדין.

פתיחת תיקי מזונות מתאפשרת עם מילוי טופס הבקשה, הצגת מסמך פסק הדין המקורי/ העתק נאמן למקור, צילום תעודת הזהות של הזוכה הכוללת את פרטי ילדיו, אסמכתא לניהול החשבון. כעת רשות ההוצאה לפועל תמציא אזהרה לחייב הכוללת שוברי תשלום. אם לא יפעל החייב לתשלום השוברים תוך 21 ימים, יינקטו נגדו פעולות גבייה הכוללות עיקול.

 

פתיחת תיק הוצאה לפועל לפינוי מושכר

תיקים אלה נפתחים על ידי בעלי דירות שיש בתוכן דייר שלא מתפנה בניגוד לחוזה ולאחר שהתקבל פסק דין המורה על פינוי מושכר, שלא כובד מצד הדייר. שימו לב: תיקים אלה אינם מתאימים לפעולה כלפי דיירים מוגנים על פי חוק הגנת הדייר.

אם פסק הדין ציין מועד לפינוי והוא לא כובד, ביום שלאחר מכן ניתן לפתוח את התיק. אם פסק הדין לא ציין מועד לפינוי, ניתן להמתין 15 ימים לפני פתיחת התיק. יש לצרף את טופס בקשה לביצוע פסק דין עשה, את פסק הדין המקורי/ העתק נאמן למקור, אישור מסירה אם החייב לא נכח בדיון.

כעת תשלח ההוצאה לפועל אזהרה לדייר שעליו לפנות את הנכס תוך 20 ימים. אם לא יעשה זאת, הזוכה יוכל לבקש בקשה לפינוי מושכר וכעת הרשם בהוצאה לפועל יחליט האם יש מקום לפנות את הדייר בכוח, בתוך 45 ימים ממועד הבקשה לפתיחת תיק.

 

נפתח כלפיכם תיק בהוצאה לפועל? מעוניינים לפתוח תיק כלפי חייב שאיננו משלם?

משרד עו"ד לויטה מזור קנפו ושות' עומד לרשותכם במקצועיות, מסירות ויחס אנושי וקשוב וילווה אתכם לאורך הדרך, עד להשגת כל המטרות הנדרשות. משרדנו מתמחה בהליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל ויסייע לכם להתמודד עם הסוגייה הכלכלית המאיימת כחייבים מול המערכת.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.