fbpx

הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל

הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל מאפשר לבעלי חוב כולל בסכום של עד 150,000 ₪ לבצע החזר שוטף עד לקבלת הפטר ויציאה לפרק כלכלי חדש ללא חובות עבר או "כתמים" בהיסטוריה הפיננסית. במאמר זה נסביר לגבי ההליך וניהולו בהוצאה לפועל, הפעולות הנדרשות לביצועו והיתרונות שמאפיינים אותו.

חדלות פירעון מהי?

מדובר במצב כלכלי שבו לחייב (אדם פרטי או חברה) אין דרך להתמודד יותר עם הוצאותיו שהלכו ותפחו בעקבות ריביות וקושי תזרימי וכעת הכנסותיו לא מצליחות יותר לכסות את ההוצאות. זהו מצב שדורש טיפול ומאפשר לחייב להשתמש בהליך מקובל בשם חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בו החייב משלם את חובו לקופה מרוכזת ובסיום תקופה מקבל פטור מיתרת התשלום ויוצא לדרך חדשה.

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

החוק נחקק בשנת 2018 ונכנס לתוקפו הרשמי בשנת 2019 והוא מחליף כיום את הליך פשיטת הרגל הישן שהיה נהוג עד לאותו זמן. חוק זה מבסס את ההליך לא רק על החזר מצידו של החייב אלא בעיקר על תוכנית שיקום מתאימה שתאפשר לו להימנע מצבירת חובות עתידיים ותטיב עם דרכי התנהלותו הכלכלית.

בנוסף, הדרך שבה החוק בנוי הופכת את ניהול ההליך לקצר ויעיל יותר, כך שחדל הפירעון יוכל להיפרע מחובותיו ולהשתקם כלכלית תוך 4 שנים, לקבל הפטר ולסיים את ההליך לחלוטין.

הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל

קביעת הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל

עד להיווצרות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הוחל הליך פשיטת הרגל באופן שריכז את הטיפול בחייבים דרך אותה הזרוע – כונס הנכסים הרשמי שכפוף למשרד המשפטים. חייבים שהוגדרו כפושטי רכל סבלו מבירוקרטיה והתארכות משמעותית בתהליך, דבר שרק הוסיף לעומס על המערכת.

בזכות החוק החדש, פוצלה יכולת הסמכות בהליכי חדלות פירעון בהתאם לאופן הבא:

יחידים שסכום חובותיהם מגיע עד 150,455 ש״ח יטופלו בהליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל. תיקים אלו לא נידונים בבית המשפט כך שמערכת הוצל"פ היא הסמכות היחידה והבלעדית לטיפול וניהול ההליך עד לקבלת ההפטר.

יחידים שסכום חובותיהם הוא מעל 150,455 ש״ח יטופלו במערכת המשפטית, או ליתר דיוק על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים. גורם זה מהווה גם את כונס הנכסים הרשמי והאפוטרופוס הכללי והוא מטפל בחדלי הפירעון דרך בתי משפט.

תאגידים וחברות שנקלעו למצב שמצדיק הליך חדלות פירעון יטופלו על ידי בית המשפט המחוזי.

התנאי המרכזי – חוב של יותר מ-50,000 שקלים

תושב ישראל שסך החובות שלו גבוה מסכום של חמישים אלף שקלים רשאי להגיש בקשה לחדלות פירעון, אם כי חשוב לומר שישנם מקרים שמתאפשר לקבל גם בסכום נמוך מכך. יחידים יכולים להגיש בקשה לניהול הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל גם אם אין להם חובות או תיקים מנוהלים בהוצל"פ לפי שעה.

אם מדובר באדם שאיננו תושב ישראל, עליו להראות שבעת הגשת הבקשה או בחצי השנה לפניה היוותה ישראל את מרכז חייו היחיד , או שעסקיו ונכסיו בעת הגשת הבקשה נמצאו בישראל.

 

אופן הגשת הבקשה

את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש באתר הכונס הרשמי באופן מקוון. זהו טופס ארוך הבנוי משמונה חלקים שונים, כל אחד מהם מתייחס לסך חובות אחר ודורש צירוף של מסמכים רלוונטיים. אנו ממליצים בחום לפעול בהתאם להוראות הגשת הבקשה כדי להימנע מטעויות וחוסרים שיעכבו את מתן התשובה או שיגרמו לדחיית הבקשה.

מי שיבחר 'ללכת על בטוח', יוכל להיעזר בעורך דין חדלות פירעון למילוי הבקשה על כל חלקיה ונספחיה. הגשת הבקשה כרוכה באגרה משמעותית בסך 1,600 שקלים, אם כי מי שמיוצג על ידי עורך דין יוכל לשלם את אגרה זו במעמד הליך חדלות הפירעון עצמו ולא מראש.

לאחר ההגשה במערכת, תתקבל הודעת אישור. עם סיום המעבר על כל הניירת שנשלחה ופרטי הבקשה תתקבל הודעה לגבי ניתוב התיק – האם ינוהל אצל הממונה על חדלות פירעון או בהוצאה לפועל על פי סכום החוב הכולל. אם הבקשה נותבה להוצאה לפועל, הלשכה המטפלת תהיה זו שנמצאת במחוז המגורים של החייב.

 

הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל: כל השלבים שבדרך

בקשה שאושרה על ידי רשם ההוצאה לפועל, תביא לכינוס אסיפת נושים בתוך 30 ימים ממתן האישור. אסיפה זו דנה לגבי הסדר חובות מחודש לאור כניסתו של החייב להליך חדלות הפירעון ובה יתאפשר להגיע להסכם בין החייב והנושים לגבי הסכום. אם ניתנו הסכמות ונקבע במעמד האסיפה הסדר, רשם ההוצאה לפועל יכריז על השהייה או ביטול כל הליכי ההוצל"פ שהתקיימו עד כה.

אם הנושים והחייב לא הצליח להגיע להסכמות, בסמכותו של הרשם להחליט האם להעביר הסכם בכל מקרה. במצב כזה החייב והנושים יזומנו לאסיפה נוספת בה יאושר ההסדר ובתנאים שלא יפגעו בנושים ותוך הסכמת החייב.

 

מה קורה כאשר אי הסכמות כלל?

הרשם יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, מכוחו ניהול כל החובות יועבר לגוף המנהל את התיק. במקביל, נאסר על הנושים לנהל הליכים פרטניים כלפי החייב. מרגע מתן הצו מתחילים תנאים והגבלות על החייב לרבות סכום התשלום החודשי ומועד התשלום ותיפתח קופת נשייה שאליה יועברו כל התשלומים.

מנקודה זו יתחיל הליך השיקום הכלכלי בו החייב ישלם את חובותיו עד לקבלת ההפטר. ההליך מוגבל עד ארבע שנים כדי לתחום את מסגרת הזמנים עד לסיום התלות של החייב בו והוא מסתיים עם מתן צו הפטר ומחיקת יתרת החובות.

 

חשיבותו של עורך דין בהליכי חדלות פירעון בהוצל"פ

הליכי חדלות הפירעון כרוכים בבירוקרטיה רבה ומורכבת, עמידה בתנאים שונים ותחת עינה הבוחנת של לשכת ההוצאה לפועל שלא תבחל להחריף סנקציות או להגיע למסקנות שונות בנוגע לניהול ההליך כלפי החייב. מדובר כמובן בדרך אפקטיבית לסיים עם חובות העבר, אך יש לזכור שטעויות אינן אופציה ושכל טעות קטנה במעמד הגשת הבקשה ובתהליך עצמו עלולים להביא לביטולים ודחייה.

כדי למנוע סיטואציות שבהן חייבים נותרים ללא הליך פרקטי או יכולת לקיים את חייהם בכבוד חשוב להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון על מנת לשקול את הכניסה להליך ולהיערך אליו בהתאם. חייבים שמיוצגים במסגרת ההליך על ידי עורך דינם יוכלו להגן בדרך יעילה יותר על זכויותיהם ולהבטיח שההליך מבוצע כנדרש וללא בעיות שמהוות סיבוך משפטי או כלכלי.

משרד עורכי הדין קנפו ושות' מתמחה בייצוג וליווי במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ופועל במקצועיות ומסירות אין קץ למען לקוחותיו, עד למיצוי מלא של ההליך על הצד הטוב ביותר. המשרד טיפל בלקוחות רבים לאורך השנים ונמנה עם הבקיאים והמיומנים ביותר להבראה כלכלית ולייצוג חייבים בהליכי הוצאה לפועל. פנו אלינו לתיאום פגישת התייעצות בלתי מחייבת בנושא.

כאשר לאדם או לחברה יש חובות רבים, שרק הולכים ומצטברים מדי יום, ואין לאותו אדם או חברה כל יכולת ממשית לפרוע את חובותיהם במועדם – פעמים רבות הם פונים להליך חדלות פירעון. ההליך מאפשר לחייבים להסדיר את חובותיהם בצורה מבוקרת ומאורגנת, ולקבל פטור מתשלום יתרת החובות לאחר תום ההליך.

הליך חדלות הפירעון הוא למעשה ההליך שהחליף את הליך פשיטת הרגל, כך שכיום הליך פשיטת הרגל לא קיים עוד. מטרת שני ההליכים היא לסגור את חובותיו של החייב ולהעניק לו הפטר מתשלום יתרת חובותיו, אך ההבדל הוא שהליך חדלות הפירעון מתרכז גם בשיקום הכלכלי של החייב.

הסמכות על הליך חדלות הפירעון נתונה לשני גופים – ההוצאה לפועל ומשרד המשפטים. למערכת ההוצאה לפועל יש את הסמכות הבלעדית על ניהול ההליך כאשר סכום חובות החייב הוא עד סך של 150,455 ₪, ואילו משרד המשפטים הוא הסמכות הבלעדית כאשר סכום החובות עומד על מעל 150,455 ₪.

על מנת להגיש בקשה להליך חדלות פירעון, ועל מנת שהבקשה תתקבל, על החייב לעמוד בתנאים שונים ובלא מעט בירוקרטיה – כאשר כל טעות תהווה עילה להוצאה לפועל לפסול את הבקשה. על מנת לוודא שהחייב עומד בכל התנאים ללא סייג, מומלץ להיעזר בעורך דין חדלות פירעון.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.