הסדרי נושים

במאמר זה תוכלו לקרוא על הליך הסדרי נושים, הדרך להתחילו, דברים שחשוב לשים לב אליהם במהלכו ועוד.

חדלות פירעון הוא מצב קשה המתקיים עבור כל אדם המוצא עצמו חייב לאחרים סכומי כסף שעולים על הסכומים שנמצאים ברשותו, ואינו מסוגל לפרוע את חובו כלפיהם.

מערכת המשפט הישראלית מתייחסת לנושא זה באופן נרחב, ומספקת פתרונות רבים למי שמוצא עצמו בחדלות פירעון, שראשון (ועדיף) ביניהם הוא קיום הסדר פרטי אל מול הנושים, ללא עירוב המדינה, בו יכול החייב להגן על כבודו ועל זכויותיו ולשלם חזרה סכומים חלקיים מהחוב שנצבר עבורו.

 

מהם הסדרי נושים?

הסדרי נושים, או הסדרי חוב, הם סוג של פתרון שמוצע על ידי המדינה עבור מי שמוצא עצמו במצב של חדלות פירעון, שנועד לאפשר הידברות והסכמה בין חייבים לנושים מתוך הבנה שהסכמים בין אנשים עולים באפקטיביות שלהם על הסכמים שנכפים על ידי בית המשפט, ומתוך רצון לצמצם קונפליקטים משפטיים בחברה תוך עידוד פתרונות יצירתיים דרך שיתוף פעולה.

פתיחה בהליך הסדרי נושים מאפשרת לחייב להימנע מפתיחת הליך חדלות פירעון הכולל שיקום כלכלי, ומאפשרת לצדדים להגיע להסכם שמותאם ליכולות ולצרכים שלהם, שיכולים לכלול (עבור הנושה), הימנעות מהליך משפטי יקר וארוך.

 

מהם היתרונות של הסדרי נושים?

היתרון העיקרי של הסדרי הנושים עבור החייב הוא שהם מאפשרים לו לקבל הפטר ולבצע מחיקת חובות ללא פתיחה בהליך חדלות פירעון רשמי כנגדו. הימנעות זו היא כדאית מאוד עבור חייבים משום שההגדרה "פושט רגל" או "חדל פירעון" היא הגדרה בעלת משמעויות כבדות משקל עבור הנושא בהן, בעיקר בשל התערבות המדינה בענייניו והפגיעה ארוכת הטווח במוניטין שלו, שמקשה על השתקמות עתידית.

הסדר החוב מאפשר לחייב להימנע ממכירה וחלוקה של נכסים, להימנע מההגבלות שנגזרות על חדלי פירעון (כמו איסור יציאה מהארץ, הגבלת פעילות כלכלית ועוד), לקצר את ההליך ולחסוך כסף על ייצוג משפטי ארוך טווח.

 

איך מגישים בקשה להסדר נושים?

הגעה להסדר נושים נעשית תחילה על ידי הגשת בקשה לבית המשפט באזור מגוריו או עסקיו של החייב על ידי החייב. בנוסף לכך, נדרש להגיש העתק של הבקשה שהוגשה לבית המשפט גם לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי).

 

מה צריך להיות כלול בהגשת הבקשה?

 

הבקשה להסדר נושים חייבת לכלול בתוכה על פי "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" את כל המידע הדרוש לשם החלטה בה ובכלל זה את הסדר החוב המוצע ואת התועלת שתצמח מאישורו:

 

התהליך המוצע

התהליך המוצע להמשך הפעילות העסקית של התאגיד החייב

 

הערכות ונתונים

ההערכות והנתונים עליהם מתבסס ההסדר

 

התמורות לנושים

התמורה אשר מוצעת לכל מי מסוגי הנושים ולחברי התאגיד והוויתור על זכויות שיידרשו מהם בהשוואה כמובן לתמורה שהיו מקבלים בחלופות להסדר הנושים או בפירוק התאגיד

 

ערך הזכויות שיוותרו

ערך הזכויות שיוותרו לחייב ועוד נתונים שנקבעים לפי השר.

 

מהם השיקולים של בית המשפט בקבלת ההצעה?

אם הנושים אישרו את ההצעה של החייב להסדרת החוב, בית המשפט עדיין נדרש לאשר את ההסכם שהוחלט ולוודא שמדובר בהסכם הוגן עבור הנושים (בהשוואה להסדר שהיו מקבלים תחת צו שיקום כלכלי במסגרת הליך חדלות פירעון). במקרים מיוחדים יכול בית המשפט לאשר הסדר נושים מסוים גם ללא הסכמת הנושים, ולחייב את בעלי החוב שסירבו להסדר לשתף פעולה עמו ולהתחייב לתוכנו.

 

מהן ההשלכות של ביצוע הסדר נושים?

לאחר השלמת הסדר הנושים והסדרת התשלומים שפורטו בו אל מולם, יקבל החייב הפטר רשמי ויתרת חובותיו ימחקו כדין.

 

האם ניתן להציע הסדרי נושים עוד לפני קבלת צו כינוס?

בשל היותו של הליך ההסדר הליך חלופי להליך חדלות הפירעון, ניתן לפתוח בו ולהציע לנושים הצעות עוד לפני ההכרזה על אדם כחדל פירעון והוצאת צו כינוס על ידי בית המשפט.

במקרה של הגשת ההצעה לבית המשפט עוד לפני תחילת הליך חדלות הפירעון תהיה חייבת להיות מצורפת לבקשה לקיום הסדר נושים גם הצהרה של החייב שהוא אינו יכול לשלם את כל חובותיו, בשילוב עם דו"ח שמאמת את הפרטים הללו וכולל בתוכו פירוט על חובותיו ורכושו (יחד עם פירוט על הסיבות שהובילו לחדלות הפירעון האמורה).

הצעת הפשרה במסגרת הסדר הנושים צריכה לכלול בתוכה התחייבות לכיסוי לפחות שלושים אחוזים מחובותיו של החייב הלא מבוטחים, וערבויות לכל אחד מהתשלומים המוצעים.

כל הצעת פשרה באשר היא צריכה להתבצע בתום לב, וזאת בשל היות ההליך כזה שמהווה "גלגל הצלה" עבור החייב, שאינו זכאי לקבלתו אם התנהל שלא בהוגנות. תום לב זה צריך להשתקף לא רק מההסדר שיחתם ומהליך גיבושו, אלא צריך להיות קיים עוד מרגע צבירת החובות, וזאת בעזרת ווידוא שהחובות לא נצברו בכוונה תוך הבנה שאין ביכולתו של החייב לשלמם.

 

כיצד נראה הסדר נושים לאחר קבלת צו כינוס?

ניתן להציע הסדר נושים לבית המשפט ולנושים עצמם בכל שלב בהליך פשיטת הרגל.

הסדר נושים לאחר קבלת צו כינוס אינו חייב לכלול בתוכו הצהרות או דו"חות, אלא רק את פרטי ההסדר המוצע ואת הערבויות לביצועו על ידי החייב. חייב אשר ניתן כנגדו צו כינוס ועדיין לא הוכרז כפושט רגל חייב להעמיד במסגרת ההסדר התחייבות לתשלום בין 35% – 80% מחובותיו.

 

כיצד נראה הסדר נושים לאחר הכרזה כפושט רגל?

לאחר הכרזה על החייב כפושט רגל אין סכום מינימאלי להסכם החייבים שיוצא על ידו, והוא רשאי הציע כל סכום שהוא שנראה לבית המשפט כסביר בהינתן נתוניו הכלכליים.

 

האם ניתן לבטל הסדרי נושים?

בית המשפט יכול בכל שלב לבטל את הסדר הנושים שאושר על ידו לפני כן, וזאת כאשר השיקולים שמנחים אותו בהחלטה הם בעיקר אי עמידה של החייב בתנאי ההסדר או גילוי של עובדות חדשות שמרמזות על אי כשירות בהליך חתימת ההסכם בין החייב לנושים (כגון חוסר תום לב וכד').

 

האם כדאי לשכור ייעוץ משפטי להליך?

אנו ממליצים לכל אדם אשר נמצא במצב של חדלות פירעון להתייעץ עם עורך דין לפני שינסה לגבש הסדר נושים, וזאת בכדי לוודא שההסדר אכן עומד בתנאים המוצבים בחוק.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות על הליך הסכמי הנושים, או אם אתם או מי מיקיריכם נמצא בהליך של חדלות פירעון / מצא עצמו נושה לחייב שנמצא בהליך חדלות פירעון ומעוניין לפתוח בהליך הסכמי, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנו נוודא שהאינטרסים שלכם ייוצגו במלואם.