fbpx

חדלות פירעון או פשיטת רגל

חדלות פירעון או פשיטת רגל? זוהי שאלה שחייבים רבים שואלים את עצמם, מבלי לדעת שמדובר (כמעט) באותו ההליך. החזר חובות יחסית מהיר, חיוב בשיקום כלכלי, התייעלות בטיפול הבירוקרטי בחייבים, בלימת אפשרויות הניצול לרעה של התהליך. כל אלו מהווים תמצית של ההבדלים בין השניים וההסבר המלא לגביהם ממתין לכם ממש כאן:

חדלות פירעון או פשיטת רגל – מה ההבדל בעצם?

אם אתם מתלבטים האם כדאי להיכנס להליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל ומתבלבלים מהאפשרויות השונות, סביר להניח שהמאמר הזה יעשה לכם סדר. אחרי הכל, מדובר באותו ההליך פחות או יותר, שעבר מספר שינויים לאורך השנים והתאמתם למציאות החיים הכלכלית הנוכחית בישראל.

פקודת פשיטת הרגל היא למעשה פקודה המשלבת שני חוקים שמקורם במנדט הבריטי ושנוסדו בשנת 1936. הפקודה עברה חקיקה מחודשת בשנת 1980 (בוטלה בבריטניה עצמה בשנת 1983) ונחשבת עד היום לחוק הישראלי הארוך ביותר, שמנה בשעתו לא פחות מ-381 סעיפים.

רק בשנת 2018 הוסכם לבצע רפורמה מקיפה בנושא ומכוחה נולד חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנכנס לתוקפו בחודש ספטמבר 2019.

חדלות פירעון או פשיטת רגל

הבדל מרכזי בתפיסה

הרציונל המרכזי ביותר בחוק החדש, היה שינוי ביחס החברה והארגונים הפיננסיים בישראל לחייבים יחידים. פשיטת הרגל נחשבת כבר שנים ארוכות מבחינה תפיסתית לאות "קלון", כתם על עברו הפיננסי של אדם ולסיבה להסתייג ממנו כאדם אמין ויציב, שסיים עם חובותיו ופנה לדרך כלכלית חדשה.

בשינוי המונח עצמו, ביקשה המדינה ליצור טרמינולוגיה חדשה למינוח "פשיטת רגל", שאין לגביה תפיסה או עמדה קשה ומסוגרת כלפי החייבים, כך שהם יוכלו לסיים את תקופת חדלות הפירעון ולצאת לדרך כלכלית חדשה שאיננה מגדירה אותם באותו האופן.

הבדלים בין חדלות פירעון ופשיטת רגל

לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ישנן מספר מטרות, בבסיסן החזר החובות לנושים של החייב – עיקרון מרכזי שהתקיים בפקודת פשיטת הרגל ונותר על כנו. אלא שכעת נוספה מטרה נוספת שפושטי הרגל מן העבר לא נדרשו לה והיא סוגיית השיקום הכלכלי.

שיקום כלכלי הוא למעשה הדרך של המדינה להתייחס לחייבים כמי שמעדו וכעת נכונים ללמוד מטעויותיהם ולפעול כשורה להבא. על כן כחלק בלתי נפרד מהתהליך, נדרשים החייבים להשתתף בסדנה או בקורס לכלכלה נכונה, תוך שהם נכונים להפקעת נכסיהם על מנת להגדיל את קופת הנשייה ולהחזיר ממנה חובות כמה שיותר מהר.

גם כאן בדומה לפקודת פשיטת הרגל, מתמנה לחייבים נאמן שאחראי על כינוס נכסיהם, על מימוש הנכסים וחלוקתם לנושים. הנאמן כיום מקבל סמכויות רבות וביניהן היכולת להחליט אילו מנכסיו של החייב לממש כדי להגדיל את קופת הפירעון (עליו להגיש בקשה לשופט בית המשפט ובאישורו, יוכל למכור את הנכסים האמורים) וכן הסמכות להמליץ על קבלת ההפטר ולקדם את ההפטר לחייב שעמד כראוי בתהליך.

 

הבדל נוסף בין חדלות פירעון לפשיטת רגל

הבדל נוסף הוא באינטרס המשותף למדינה ולחייבים, להביא לסיום מהיר של ההליך ולבצע חלוקה מתאימה בין הנושים על פי סדר עדיפות המוגדר בחוק.

סדר חלוקת הסכום בקופה (סדר הנשייה) נקבע אף הוא מחדש בחקיקת חדלות הפירעון: תחילה חובות שיעבוד (משכנתא, רכב וכו'), אחר כך תשלום עבור פעולות הנאמן, חובות בדין קדימה (מיסים, ביטוח לאומי וכד'), חובות בשעבוד צף (ערבויות, למשל לטובת קבלת מימון חוץ בנקאי), חובות כלליים ללא ריביות פיגורים (למשל לחברת הסלולרי או הסופרמרקט), חובות כלליים בעלי ריבית ולבסוף חובות דחויים.

ישנם שינויים נוספים שהתקבלו בעקבות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כמו למשל לעניין מכירת דירות מגורים בקרב חייבים (בפרקטיקה המחייבת במכירה כנכס פנוי ולא כנס תפוס כפי שהיה נהוג בפקודת פשיטת הרגל והביא להתחמקות ממכירה בפועל) או לגבי חדלות פירעון של תאגיד, שבאפשרותו להשתקם כלכלית ולשוב לפעילות סדירה, או להתפרק סופית.

 

להלן הבדלים מרכזיים בין חדלות פירעון ופשיטת רגל:

חדלות פירעון ושיקום כלכלי פשיטת רגל
מטרת ההליך

 

הסדר חובות תוך ראיית החייב כמי שצבר חובות בתום לב וכעת יש לשקם את דרכיו וללמדו איך להימנע מחובות עתידיים. הסדר חובות לנושים, ללא שיקום כלכלי.
הגורם הממונה

 

חייבים שסך חובותיהם עולה על 150 אלף שקלים יטופלו ע"י הממונה להליכי חדלות פירעון.

חייבים שחובותיהם נמוכים מ-150 אלף שקלים יועברו לטיפול ההוצאה לפועל.

כונס הנכסים הרשמי
אופן כינוס הנכסים

 

הנאמן אחראי לכנס את נכסי החייב ולפקח על התשלום השוטף לקופת הפירעון. הנאמן אחראי לכנס את נכסי החייב ולפקח על התשלום השוטף לקופת הפירעון.
קבלת הפטר

 

תוך 4 שנים, מותנה בשיתוף פעולה עם הנאמן והליך הגבייה. העדר מגבלות על משך ההליך יצרו הימשכות וסחבת שהקשו על קבלת ההפטר.
פסילה וביטול ההליך

 

חייב שאינו משתף פעולה, מנצל לרעה את ההליך או שפועל בחוסר תום לב עלול למצוא את עצמו מחוץ להליך, או בדחייה ממושכת מאוד עד לקבלת ההפטר. חייב שאינו משתף פעולה, מנצל לרעה את ההליך או שפועל בחוסר תום לב עשוי שלא לקבל הפטר, דבר שמביא אותו לכדי שנים ארוכות מאוד בתור פושט רגל.
התוצאה מההליך

 

קבלת הפטר ומחיקת יתרת החובות, יציאה לפרק כלכלי חדש לאחר שיקום כלכלי. קבלת הפטר ומחיקת יתרת החובות, סיום ההליך עם "כתם" פיננסי מהעבר.

 

שלבי הליך חדלות הפירעון

הליך פשיטת הרגל תואר על ידי חייבים רבים כמנגנון אגרסיבי ובלתי נעים. חשוב להבהיר שגם כיום חייבים אינם עוברים תהליך נינוח במיוחד, בוודאי לא כשגורמים שונים מבצעים להם חקירת יכולת ושואלים לפשר נסיבות החובות. אך ישנה הכרה רחבה יותר בנסיבות שמביאות אנשים לכדי משבר כלכלי וההתמודדות עמם מבוצעת באופן מקצועי וקורקטי יותר, שחותר ליעילות במקום להלקאה.

האפשרות להגיש בקשה לחדלות פירעון תתאים לחייבים שסך חובותיהם עומד על 50,000 שקלים ומעלה. כאמור, בקשתם תטופל עד 150,000 שקלים במנגנון ההוצאה לפועל ומעבר לסכום זה ועד לכל סכום אחר תטופל דרך הממונה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי.

הבקשה עצמה מוגשת באופן מקוון דרך אתר הממונה וכוללת שני חלקים מרכזיים:

 

החלק הראשון בהגשת הבקשה

פירוט ותיעוד החובות על פני 7 חלקים, כל אחד מהם מכיל שורה של מסמכים שיש לצרף לאותו החלק.

 

החלק השני בהגשת הבקשה

החלק השני הוא מילוי של טופס הבקשה עצמה, יחד עם חתימה על ויתור סודיות וכתב התחייבות המהווה נכונות לתהליך ודרישותיו.

הבקשה תועבר לגורם המתאים על סמך היקף החובות הכולל ויינתן לה צו פתיחת הליכים המהווה את תחילת התשלומים בסכום ובהיקף שנקבעו וכן את מינוי הנאמן שיבצע בדיקה מקיפה למצבו הכלכלי הנוכחי של החייב ואיתור כל הפעולות ודרכי ההתנהלות שגרמו למצב זה.

לאחר מכן יציג הנאמן תוכנית מפורטת להסדרת החוב והשיקום הכלכלי של החייב, תוכנית זו תידון בבית המשפט ותאושר, או תידחה לטובת יצירת התאמה טובה יותר של התוכנית המוצעת. משאושרה התוכנית, הנאמן יתחיל בניהול ומימוש נכסי החייב ופרעונם לטובת החזר כספי לנושים. במקביל החייב ימשיך לשלם מהכנסותיו לקופת הנשייה.

כל זאת לאורך 4 שנים רצופות בסיומן יתקבל צו הפטר שפוטר את החייב מהמשך תשלום ומאפשר לו לחזור לחיים כלכליים עצמאיים ותקינים.

 

נשמח לסייע לכם

כאמור, הליכי פשיטת הרגל או בשמם החדש הליכי חדלות הפירעון עשויים לבלבל ולהקשות על חייבים שנאלצים להתמודד כעת גם עם החזר חובותיהם וגם עם בירוקרטיה סבוכה ביותר. על מנת לסייע לכם לפעול בנושא, לבחון את יתרונות הכניסה להליך ולנהל תהליך מוצלח עד קבלת ההפטר, פנו למשרדנו ונשמח לספק לכם ייעוץ, הכוונה וייצוג בכל שלב.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.