fbpx

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הליך שמחליף את פקודת פשיטת הרגל הותיקה ומספק לחייבים הזדמנות להסדיר את חובותיהם ולהשתקם ממצבם הכלכלי הקודם. מה ההבדל בין חדלות פירעון ופשיטת הרגל שקדמה לו? כיצד נכנסים להליכי חדלות פירעון והאם זה מתאים לכולם?

חדלות פירעון ושיקום כלכלי – כל הפרטים לגבי החוק החדש

המציאות הכלכלית בחיינו השתנתה לאין שיעור בעשורים האחרונים. לצד תרבות הצריכה המשגשגת ושפע הפיתויים, מתקיימת גם עלייה בתוחלת החיים האישית לאור הרכישה של מוצרים וכיסויים שונים, כניסה להתחייבויות רבות תוך כדי הגדלת מקורות האשראי והמימון ורצון לשאוף לחיים ברמה גבוהה ומטיבה ככל האפשר.

 

עוד מימיי המנדט הבריטי

מציאות זו הביאה לכך שרבים מתקשים להתנהל כלכלית אל מול הוצאותיהם, מה שגורר אחריו שורה של חובות הולכים ומצטברים, עד כדי מצב שבו העמידה בתשלומים איננה אפשרית עוד. כמובן שלא מדובר בתופעה חדשה ולמעשה קיים עבורה חוק עוד מימי המנדט הבריטי, בהתייחס לטיפול האפשרי באנשים שלא פורעים כראוי את חובם.

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חקיקה זו עודכנה בשנות ה-80 בהתאם לחוק פשיטת הרגל והוכתבה לאורך השנים על ידי פסיקה הולכת ומתפתחת, נהלים פנימיים של משרד כונס הנכסים הרשמי והיווצרות של פערים רבים וניכרים בין מחוזות, שופטים ונסיבות אפשריות. כל אלו הותירו את האזרחים שנמצאים מראש בנקודת פתיחה מוגבלת מול המערכת במסגרת קפדנית ומאיימת שמשרה בלבול רב וחוסר וודאות.

בנקודה זו הוחלט לעשות סדר ולהחיל פקודה חדשה שתחליף את פשיטת הרגל המסורתית בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

אז מה קובע החוק החדש

אז מה קובע החוק החדש ובמה הוא שונה כל כך מהליכי פשיטת הרגל? ובכן, בראש ובראשונה, מתקיימת בהליכי חדלות הפירעון התייחסות לשיקומו הכלכלי של החייב. התייחסות זו מסירה מהחייבים את "אות הקלון" שנאלצו לקבל על עצמם ומחליפה אותה במונח "תאונה כלכלית" – הבדל שמזמן שינוי תפיסתי בקרב הציבור וגם בקרב גופים ממוסדים שונים כמו הבנקים וחברות האשראי.

 

הסתבכות כלכלית כ"אסון"

שינוי זה נוצר מתוך הבנה לכך שעבור החייבים ובני משפחתם, כל הסתבכות כלכלית עשויה להיחשב כאסון. היא גורמת למשברים רבים בכל תחומי החיים ולכן לצד האחריות האישית של כל חייב להסתבכותו, קיימת אחריות חשובה לא פחות מצד המדינה לתת מענה לסוגיה הזו.

 

עקרונות חדלות פירעון

החוק החדש מסווג את החייבים לשתי קבוצות: הראשונה – חייבים שהתנהלותם הכלכלית הייתה לקויה או שנקלעו למשבר כלכלי עקב מחלה, פיטורין, גירושין וכיוצ"ב וכעת אינם יכולים לפרוע את חובם. השנייה – חייבים שגרמו למצב כלכלי אישי ולקוי כתוצאה ממעשי מרמה ובהם יש לטפל ברמה הפלילית. כונס הנכסים הרשמי בשמו החדש: "הממונה על הליכי חדלות פירעון" מקבל את הסמכויות הפליליות לטיפול בקבוצה השנייה, יחד עם טיפולו בקבוצת החייבים הראשונה.

 

עקרון נוסף

עקרון נוסף וקריטי להבנה הוא "רף הכניסה" שהחייבים אמורים להשתייך אליו כדי להיכנס להליכי חדלות פירעון. הליכים אלו מתאפשרים כאשר מדובר בחוב פרטי של אדם שעומד על 50 אלף שקלים ומעלה, או חוב של חברה העומד על 75 אלף שקלים ומעלה.

חובות קטנים שבמסגרתם הכוללת היא עד 150 אלף שקלים יטופלו על ידי רשם ההוצאה לפועל. כל חוב מעל ל-150 אלף שקלים יועבר לטיפול בבית משפט שלום במחוז מגורי החייב. ראוי לציין שבהליכי פשיטת הרגל הוותיקים, כל התיקים טופלו ללא הבדל בבתי המשפט המחוזיים.

 

הסדר חדש של קבלת הכספים מתוך קופת הפירעון

עניין נוסף שיושם לראשונה בהליכי חדלות הפירעון הוא הסדר חדש של קבלת הכספים מתוך קופת הפירעון. עד כה קיבלו הנושים את כספם כאשר מי שהיה בדין קדימה הוא הגופים הגדולים ורק לאחר מכן הנושים הקטנים כמו עסקים שונים, שבמקרים רבים לא ראו את כספם בחזרה.

כעת קובעת חלוקת הכספים כי הראשונים בדין קדימה קרי הבנקים, יעבירו 25% מחובותיהם בשעבוד צף לחובות במעמד נושה רגיל, כך שחלקם היחסי של הנושים הקטנים יגדל והם לא יסבלו מהמתנה ממושכת או מחלוקת כספים צרה בלבד.

 

רלוונטיות השיקום הכלכלי

החוק החדש מזהה כי מרבית מקרי חדלות הפירעון נגרמים כתוצאה מהתנהלות כלכלית לקויה ולכן לא די בסילוק החובות ויש צורך גם ב"חינוך מחדש" שיאפשר לציבור חדלי הפירעון להבין כיצד להתנהל טוב יותר בעתיד ולהימנע מכניסה להליכים אלו פעם נוספת.

 

שפע של עסקים ומיזמים

אמנם כיום אפשר למצוא שפע של עסקים ומיזמים שמלווים משפחות בהתנהלות כלכלית נכונה, אך הם לא נמצאים בהלימה עם התנאים שדורש חוק השיקום הכלכלי ואינם עומדים בהכרח באינטרס מתאים לעמידה בהליך חדלות פירעון עד לסיומו. מסיבה זו חשוב לקבל ייעוץ משפטי מסודר מעורך דין חדלות פירעון המציע גם ייעוץ כלכלי למשפחה שמסוגל לסייע להבראה כלכלית תקינה לאורך זמן.

 

תהליך חדלות הפירעון

פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתבצעת דרך הגשת בקשה מסודרת לממונה על הליכי חדלות פירעון. ניתן להגיש את הבקשה בצורה מקוונת דרך אתר הממונה (כונס הנכסים לשעבר) ולצרף אליה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הגשת הבקשה. מסמכים אלו מעידים על גובה החובות הקיימים ומגובים בין היתר בתצהיר חתום שנוסח על ידי עורך דין.

 

חשוב להכיר

חשוב מאוד למלא את הבקשה באופן מלא, ממצה ומפורט לרבות צירוף מסמכים המעידים גם על נכסים וחובות של בני זוג וילדים המתגוררים בבית. הממונה על הליכי חדלות הפירעון הוא בעל סמכות לפעול מול חשיפה של כל מידע שקרי או חסר שייתכן וניסו להשפיע לרעה על ההליך ולפיכך פערים שהתגלו בטיב הבקשה עשויים להביא בסופו של דבר לביטול ההליכים.

לבקשה על תצהיר וכל מסמכים יש לצרף את אישור תשלום האגרה על סך 1,600 ₪.

הבקשה תועבר לממונה על הליכי חדלות הפירעון ותקבל התייחסות מתאימה. אם הבקשה נדחתה, יהיה אפשר לערער עליה עד 45 ימים מקבלת ההודעה.

 

צו לפתיחת הליכים

בקשות שאושרו ילוו בצו לפתיחת הליכים הקובע את תחילתה של "תקופת הביניים". תקופה זו מפסיקה את כל הליכי הוצאה לפועל כנגדו של החייב ובוחנת את מצבו הכלכלי לעומק. בתקופת הביניים יתגבש המידע המלא בנוגע לנכסי החייב, חובותיו יכולותיו הכלכליות לעמוד בתשלומי הצו. תקופה זו מחייבת עמידה מלאה בתשלומים החודשיים תוך הצהרה על הכנסות והוצאות מידי חודש.

 

הגבלות שלא ניתן לבטל

יחד עם זאת, ישנן הגבלות שלא ניתן לבטל במסגרת ההליך כמו צו עיכוב יציאה מהארץ והחזקת כרטיס אשראי, שיישארו בעיניהם לאורך התכנית. תקופת הביניים תסתיים אחרי בחינה נוספת של ההחזרים שבוצעו ומצבו הכלכלי של החייב מטעם נאמן שימונה למטרה זו.

 

הנאמן ותפקידו בהליך

הנאמן הוא הגורם האמון מטעם המדינה על אכיפת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הוא בודק לעומק את החייב, את עמידתו בתנאי ההליך, את הנסיבות שהביאו להיווצרות חובותיו ומטיל עליו את הדרכים שבהן יבוצע שיקום כלכלי ודואג לחלוקת הכספים והנכסים שהצטברו בקופה לכל הזוכים.

 

הנאמן הוא גורם רב השפעה

הנאמן הוא גורם רב השפעה שפועל מול הממונה, ממליץ הלאה וביכולתו לזרז ולמטב את הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. חשוב לשתף פעולה באופן מלא עם הנאמן בכדי שיגיש את המלצותיו באופן חיובי ויביא לקבלת הפטר ומחיקת יתרת החובות המציין את סיומו המלא של ההליך.

 

חשיבות הליווי המשפטי לתהליך

למרות שמדובר בהליך מסודר, מפוקח וגם פחות מרתיע מזה של פשיטת הרגל, מדובר בתקופה ארוכה ומורכבת הדורשת היערכות אישית ועמידה בתנאים נוקשים ורבים. הליכים אלו אינם מתאימים לכל אדם ודורשים שירותים משפטיים שונים, בעיקר בשלבי בדיקת כדאיות ההליך והגשת הבקשה עצמה. גם במהלך התוכנית עצמה ייתכנו סוגיות משפטיות שונות ומרובות שלהן עורך הדין נדרש.

משרדנו יעשה את הכל על מנת לסייע לכם לעבור בהצלחה את הליך חדלות פירעון ולהשתקם כלכלית באופן שיאפשר לכם להתחיל מחדש בצורה בטוחה, מושכלת ובטוחה יותר.

מסעדנים אשר החובות שלהם עולות על ההכנסות שלהם, ולא מסוגלים לפרוע את חובותיהם במועד, פונים פעמים רבות להליך פשיטת רגל. במסגרת הליך זה, שבשנת 2018 הוחלף שמו ל"חדלות פירעון ושיקום כלכלי", המדינה מסייעת למסעדנים שנמצאים בהליך לסגור את החובות שהם צברו ולפתוח בדרך כלכלית חדשה.

הליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, שבעבר נקרא "פשיטת רגל", מאפשר לחייב לשלם את חובותיו בהתאם ליכולתו – החובות נפרסים על פני תקופה של כ-3 שנים, במהלכם החייב יכול עדיין לעבוד ולתפקד, וכך לסגור לאט לאט את חובותיו. לאחר מכן החייב יוכל לקבל הפטר, המאפשר לחייב למחוק את יתרת חובותיו.

עורך דין שעוסק בתחום פשיטות הרגל למסעדנים יוכל ללוות ולייעץ לכם בהליך, לדאוג לכך שתתקדמו בהליך בצורה החלקה והטובה ביותר עבורכם, ושבסופו של ההליך תקבלו הפטר – שיפטור אתכם מהצורך לשלם את יתרת החובות שלכם. כך תוכלו לצאת לדרך כלכלית חדשה בצורה הטובה ביותר.

השירותים שעורך הדין יוכל לספק לכם מתחלקים לשניים – שירותי ייעוץ ושירותי ייצוג. במסגרת שירותי הייעוץ, עורך הדין יבחן את מצבכם הכלכלי וייעץ לכם מהי הדרך הטובה ביותר עבורכם לפרוס את החובות. במסגרת שירותי הייצוג, עורך הדין יילחם עבורכם מול הערכאות המשפטיות, כדי שההליך יתקדם על הצב הטוב ביותר.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.