fbpx

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנקים הוא הסדר למי שמוצא את עצמו בפיגור בהחזרת הלוואה גדולה שנלקחה על ידו שאין ביכולתו הכלכלית להחזיר.

הכלכלה המודרנית היא כלכלה שמעוניינת בצמיחה מתמדת, ולכן גם כזו שכוללת בתוכה לקיחת הלוואות תמידית על ידי גופים רבים, שקונים באשראי ומחזירים את הכסף לאחר מכן, או לוקחים הלוואה עבור צרכים שונים ומשונים, בכדי להרשות לעצמם לרכוש דבר שלא היו יכולים לרכוש אחרת.

דבר זה הוא מצוין ומאפשר לבני האדם לעלות את איכות חייהם באופן מתמיד ולקנות בתים בשוק דיור שאחרת לא היה מאפשר רכישה שכזאת לאף אדם מלבד העשירים ביותר, אך יכול להוביל לחובות מאוד משמעותיים עבור מי שההלוואה שנלקחה על ידו גדולה מיכולתו הכלכלית, ומוצא עצמו בפיגור. במקרים שכאלה, אנו ממליצים לכל אחד לבדוק את האפשרות לפתוח בהסדר חוב מול הבנק שלו, עליו נספר במאמר זה.

 

מהו הסדר חוב מול הבנק?

אנשים רבים לוקחים הלוואות לצורך מימון צרכים שונים, כאשר הגוף המממן העיקרי של ההלוואות הללו הוא הבנק בו הם חברים, שמכיל בתוכו דמויות מוכרות ונחשב כאמין יותר על ידי רוב הלווים, במיוחד הלווים הלא מקצועיים בתחום.

במקרים בהם האדם הלווה מוצא עצמו במצב בו הוא אינו מסוגל להחזיר את החוב שנצבר עבורו ישנה אפשרות לפתוח בהסדר חוב מול הבנק, שכולל בתוכו יצירה של הסכם חדש / שינוי של ההסכם הקודם מול הבנק שנתן ללווה את ההלוואה, וזאת לאור קשיים בעמידה בתנאים שנכתבו בהסכם המקורי (כגון גודל החוב או מועדי ההחזרה של התשלומים עבורו). הסדר זה נעשה בתנאי שלום בין הצדדים, ומהווה מעין הליך גישור חלופי להליך משפטי ארוך ויקר ששני הצדדים אינם מעוניינים בקיומו.

הסדר חוב מול הבנק

באילו מצבים ניתן לפתוח בהסדר חוב?

לפני שהחוב נוצר

פנייה על ידי החייב לבנק כאשר הוא יודע מראש שמסיבות ספציפיות הוא לא יוכל להחזיר את החוב באופן בו הוא הוסכם בינו לבין הבנק. סיבות אלו יכולות לכלול משבר רגעי או חובר איתנות כלכלית כללית.

אחרי שהחוב נוצר

פנייה על ידי החייב לבנק או על ידי הבנק לחייב אחרי שהחוב כבר נוצר והיה פיגור בלפחות תשלום אחד מהתשלומים המוסכמים במטרה למצוא פתרון חלופי לפנייה לערכאות או להוצאה לפועל.

 

מה עדיף?

דעתנו הכללית היא שעדיף לפנות לבנק עוד לפני הפיגור בתשלומים, וזאת מפני שהליך זה הוא הליך וולונטרי (רצוני) שבנוי על ההסכמה בין הצדדים, שמנסים יחדיו להגיע לפשרה שמשרתת את האינטרסים של כל הנוגעים בדבר.

אופי זה של הליך הסדרת החוב הופך את האמון של הבנק ויחסיו הטובים עם הלווה לקריטיים, ולכן פנייה מוקדמת (עוד בטרם התחלת הבעיות) היא מומלצת מפני שהיא מראה לבנק שמדובר באדם אמין שלוקח יוזמה ומעוניין לפתור בעיות עוד לפני שהן מגיעות למצב קריטי. אמון זה יכול למנוע דרישות מאוחרות יותר של בנק, שדורש פעמים רבות ערבים להסדרת החוב או בטחונות אחרים מצד מי שנתפס על ידו כלא אמין. אמון זה מאפשר גם ניהול יחסים מיטביים יותר עם הבנק, שיהיה יותר מתחשב ומוכן לפשרה.

תזמון הפנייה לבנק משנה גם את הדמות אל מולה ההסדר יתנהל, וזאת משום שאיחור בתשלומים גורר איתו בדרך כלל עירוב של המחלקה המשפטית של הבנק, שהיא מחלקה כללית של כל הארגון ולא כזאת שספציפית לסניף המוכר והאהוב של הלקוח, בו הוא לקח את ההלוואה לכתחילה.

חשוב לציין! נתונים אלו על ההבדלים בין הזמנים השונים יכולים להישמע מאוד מפחידים למי שכבר איחר בתשלומים ואינו מסוגל לחזור אחורה ולעשות את הדברים אחרת. עם זאת, חשוב להרגיע ולומר שגם לבנקים יש אינטרס מאוד משמעותי בסגירת החוב בהסדר (בשל חוסר הרצון שלהם להיגרר להליך משפטי יקר וארוך), ולכן גם מי שכבר איחר בתשלומים נמצא במקום טוב יחסית מול הבנק.

אנו ממליצים בכל מקרה לפנות אל הבנק ברוח טובה ובפנים לשלום, וזאת בשל הכוח הרב שיש לו אל מול הלקוח הקטן. בנוסף אנו ממליצים לכל מי שלא בטוח כיצד הסדרת חוב זאת נראית לפנות לפני המשא ומתן לייעוץ משפטי, וזאת בשביל שיבין את האינטרסים שלו, את האפשרויות שעומדות מולו ואת הדרך הנכונה לנסח את הדברים אל מול הבנק, שרגיל לדבר בשפה משפטית וחוזית.

 

מהן האפשרויות הכלולות בהסדר החוב?

שתי האפשרויות המרכזיות שעומדות בפני מי שפצח בהסדר חוב הם הקטנה של החוב או פריסתו באופן שונה מזה שסוכם בהסדר המקורי:

פריסת חוב

האופציה המועדפת על ידי הבנקים, שמעוניינים לקבל את כספם בחזרה. אופציה זו רלוונטית למי שמסוגל להחזיר את החוב, אבל לא יוכל לעשות כן בגדר הזמן שהוקצב לו, וזקוק לתקופה ממושכת יותר בכדי לאגור את הסכומים אותם הוא חייב.

אופציה זו רלוונטית יותר במקרים בהם המקור לחוסר היכולת להחזיר את ההלוואה הוא גודל ההלוואה (שאינה מותאמת למחזור החודשי של משק הבית ולכן נדרשת להתחלק לחלקים קטנים יותר) ומשברים רגעיים שהובילו לחוסר איתנות פיננסית שתעבור בהמשך.

 

הקטנת החוב

אופציה פחות עדיפה עבור הבנק, שמעדיף אומנם לקבל קצת כסף על לא לקבל את כספו חזרה כלל, אבל מעוניין אם אפשר בסכום המלא. אופציה זו שמורה למי שלא רואה בעתידו אפשרות ממשית להחזרת החוב גם בתקופה ארוכה יותר (כמו מי ששרוי במצוקה כלכלית ארוכה או בבעל איתנות פיננסית מאוד לא מותאמת לגובה החוב).

 

מהו המידע שכדאי לי לברר לפני פתיחה בהסדר?

לפני ההגעה לבנק לצורך משא ומתן על הסדרת החוב יש כמה דברים שכדאי לברר, כאשר העדיפות היא לברר אותם בעזרת עורך דין מומחה בתחום, שייצג אותכם גם במגעים מול הבנקים:

 

גודל החוב הקיים

לברר מידע על החוב הקיים הכולל את סכום החוב המקורי, זהות הגוף המלווה, יתרת החוב שטרם הוחזרה, אורך התקופה שנותרה לתשלום החוב, גובה ההחזר החודשי שהוסכם מראש, גובה הריבית החודשית / שנתית שהוסכמה מראש, סוג ההלוואה ומשמעות סיווג זה, ערבים וביטחונות.

כלל הנתונים הללו יאפשרו לכם להכיר את החוב יותר מקרוב ולהבין את מאפייניו הייחודים. אנחנו כמובן ממליצים לעשות את כל הבירורים הללו עוד בחתימת החוזה המקורי, אך בשלב זה הם חשובים אף יותר ומעבירים לבנק תחושה שהאדם שעומד מולם מחויב להליך ומתייחס אליו ברצינות.

 

מידע על היכולות הכלכליות של החייב

מידע על היכולת הריאלית להחזרת הסכום (שמגובה במידע מהימן ולא נובעת מ"תחושת בטן"). יכולת זו צריכה להיות גבוהה מספיק בכדי להפוך את הסדר החוב לכדאי עבור הבנק, ולכן אנו ממליצים לחפש בכל אפיק אפשרי משאבים כלכליים שיאפשרו את כיסוי החוב, בכדי לוודא שההצעה שתציעו לבנק תהיה סבירה.

נתונים אלו חשובים במיוחד משום שהם מצביעים על רצינות מצד הלווה, שמעוניין לטפל בבעיות שנוצרו באופן מסודר ובוגר. פנייה אל הבנק צריכה להיות מלווה תמיד בהצעה להסדר חוב אפשרי, ללא בקשה לכך שהם ימצאו פתרון בעצמם. אפשר כמובן לנהל משא ומתן על ההסדר שמוצא על ידי הלווה, אך הוא מהווה בסיס חשוב לשאר ההליך.

בנוסף למידע על היכולת הריאלית להחזרת הסכום מומלץ להסביר לבנק גם על המקורות לחוסר היכולת לשלם את החוב, וזאת בכדי לתת להם הצצה לטיב ההתנהלות הכלכלית שלכם, שמדגימה שחוסר היכולת להחזיר את הכסף אינה משקפת חוסר אמינות כללית (שתוביל לחוסר רצון להסדר שאולי לא ימולא), אלא נובעת מבעיות קונקרטיות יותר כמו שינוי במצב תעסוקתי, פטירה של מפרנס, התדרדרות מצב בריאותי ועוד.

 

הסדרי חוב לעסקים מול הבנק

הסדרי חוב לעסקים מול הבנק הם הסדרים מורכבים ביותר, שכוללים בתוכם נתונים רבים הנדרשים לעיבוד, ואינפורמציה רבה יותר מזו שנדרשת מאדם פרטי (כמו מחזור הכספים של העסק, התנהלותו, צפי ההכנסה שלו ועוד). במקרים של הסדרי חוב לעסקים אנו ממליצים בחום לשכור עורך דין שייצג אתכם בהליך, וזאת משום שכל עורך דין מומחה בתחום יודע איך להתנהל עם הדו"חות הכספיים ולהוציא מהם את האינפורמציה הנדרשת.

 

הסדרי חוב לאדם פרטי

גם הסדרי חוב לאדם פרטי יכולים לכלול בתוכם מורכבות רבה, ונתונים שחשוב להכיר ולכלול בתוך המידע. ניתן כמובן לעבור את ההליך ללא כל ייצוג משפטי, אך החלטה שכזו צריכה להתבסס על היכרות עם יכולותיכם, שחייבים לכלול בתוכם היכרות עם דוחות פיננסים ויכולת לנבא איתנות כלכלית לאורך זמן בכדי לחשב את האפשרות הריאלית להחזרת החוב.

גם כאן אנו ממליצים להטיל את המשימה על המומחים בתחום, וזאת בעיקר בשל ההשלכות הרות הגורל של אי הסדרת החוב, שיוסברו בהמשך.

 

הסדר חוב משכנתא

הלוואת משכנתא היא אחת ההלוואות הכי נפוצות בשוק כיום, וזאת בשל כך שמעטים הם האנשים שיכולים להרשות לעצמם לקנות דירה ללא לקיחת הלוואה.

הלוואות משכנתא הן הלוואות מורכבות וארוכות טווח שכוללות בתוכן פרמטרים רבים שחשוב לשים אליהם לב, וכן כאלו שקשה יותר להשיג בגינן פריסת תשלומים – בשל פריסת התשלומים הארוכה מאוד שקיימת גם ככה.

 

מהן ההשלכות של אי הסדרת החוב?

ההשלכות של אי הסדרת החוב למרות הניסיון למשא ומתן מול הבנק יכולות להיות קשות מאוד ללווה, ולכול בתוכם עירוב של הוצאה לפועל או פתיחה בהליך של חדלות פירעון:

 

הוצאה לפועל

גוף שמטרתו "להוציא לפועל" החלטות של בית המשפט בנושאים כלכליים. מדובר בגוף שיכול להכריח את בעל החוב לבצע פעולות שונות כדי להחזיר את החוב, כגון מכירת נכסים, התפנות מהדירה (במקרה של משכנתא) ועוד.

 

חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון הוא הליך שתקף עבור מי שסך חובותיו עולה על סך נכסיו, באופן שלא מאפשר החזרה של החובות לנושים השונים. במצב זה בית המשפט ממנה ממונה או נאמן שאחראי על כלל ההתנהלות הכספית של החייב ומוכר את נכסיו ומנהל אותם עד שיגיע לשיקום כלכלי, בדגש על החזרת מלוא הכספים למלווים השונים.

לתחילת הליך הסדר חוב מול הבנק, או התייעצות בנושא, צרו קשר עם משרדנו ואנחנו נשמח לסייע לכם מול הבנק.

הסדר חוב מול הבנק מתרחש כאשר אדם לקח הלוואה מהבנק לצורך כלשהו, אך הוא אינו מסוגל להחזיר את החוב בדרך בה סוכם מול הבנק שהחוב יוחזר. הסדר החוב מאפשר לחייב ולבנק להחליט על תנאים חדשים או לשנות את ההסכם המקורי, על מנת שהחייב יוכל לעמוד בחובותיו.

ככלל, ניתן להגיע להסדר חוב מול הבנק עוד לפני שהחוב נוצר, כאשר החייב יודע מראש על נסיבות שבגללן הוא לא יוכל לעמוד בהחזר החוב שמתוכנן. ניתן להגיע להסדר החוב מול הבנק גם לאחר יצירת החוב, וכאשר החייב נוכח לדעת בזמן אמת שהוא לא יוכל לעמוד בהסדר שנקבע.

הסדר חוב מול הבנק יכול לשנות את ההסכם המקורי שנחתם בין הצדדים, או להחליט על הסכם חדש לגמרי. בהסדר ניתן להחליט על פריסת החוב בצורה רחבה יותר, על מנת שהחייב יוכל לעמוד בכל התשלומים שהוא נדרש לשלם, ואף על הקטנת החוב במידה והבנק מסכים לכך.

קבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין הוא חשוב ומומלץ, גם לפני נטילת הלוואה מהבנק – אך במיוחד כאשר כבר לקחתם הלוואה ואתם לא יכולים להחזיר את החובות שלכם בצורה שעליה סיכמתם עם הבנק. עורך הדין יסייע לכם להגיע להסדר שייטיב עמכם.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.