fbpx

הליכי חדלות פירעון ליחיד

הליכי חדלות פירעון ליחיד מוגדרים כמצב שבו אדם פרטי איננו מסוגל עוד לשלם את חובותיו וכעת הוא פונה למסלול ייחודי שבו יוכל להסדיר את הנושא ולקבל הפטר בסיום תקופת התשלומים. במאמר זה נסקור את ההליך החדש המנוהל כלפי חייבים ואת כל המטרות והשלבים שבדרך.

מתי מתרחשת חדלות פירעון?

חלק גדול מאיתנו מתקשים לעמוד בתשלומים ובהוצאות החודשיות. מדובר בשגרת החיים של שכבה גדולה ומשמעותית בציבור הישראלי, שחלקה סובלת מיוקר המחייה וחלקה גם נתונה להתנהלות כלכלית פזרנית יותר, שמביאה לחיובים גבוהים בסוף כל חודש.

חלק מאיתנו, גם יבינו בבוקר בהיר אחד כי הם אינם מסוגלים עוד לשלם את חובותיהם, שכן הוצאותיהם החודשיות גבוהות יותר מהכנסתם. בנקודה הזו, החובות ממשיכים להיערם, לצבור ריביות ולהתנפח וכעת אין מנוס מנקיטה בפעולה יזומה לטיפול במצב, כמו הליכי חדלות פירעון ליחיד.

 

מהם הליכי חדלות פירעון ליחיד?

אתם בוודאי מכירים את חדלות הפירעון בשמה המיושן – פשיטת הרגל. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שמחליף את פקודת פשיטת הרגל נכנס לתוקפו בספטמבר 2019 ויצר שינויים מפליגים בשיטה ובעקרונותיה.

הליכי חדלות פירעון ליחיד
הליכי חדלות פירעון ליחיד

כיום כל אדם יחיד, עוסק מורשה או עוסק פטור רשאים להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ליחיד. אם מדובר בחברה, היא תוכל להגיש בקשה שונה מעט לחדלות פירעון המערבת בתוכה הליכי פירוק חברה.

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

החוק החדש נוסד במטרה לספק לחייבים אפשרות להסדיר את חובותיהם ולהתפטר מהם, תוך שהם נמצאים במסגרת שאופייה הוא שיקומי יותר. להליכי חדלות פירעון ליחיד יש 3 מטרות מרכזיות והן: להביא ככל שניתן לשיקום הכלכלי של כל חייב, להשיא את שיעור הפירעון לטובת הנושים ולקדם את שילובו של החייב מחדש בחיים הכלכליים, כך שהוא יוכל לפתוח פרק חדש, נטול חובות ובהתנהלות תקינה.

מטרות אלו שונות מאלו שאפיינו את הליכי פשיטות הרגל, שנחשבו לקשים ואף פוגעניים בסופו של דבר כלפי החייבים. יחד עם זאת, הליכי חדלות פירעון ליחיד טומנות בחובן גם אינטרס ציבורי: ניהול פיננסי תקין בקרב האזרחים ועידודם לבצע פעילות עסקית ומסחרית משגשגת, תקינה ואפקטיבית.

מכיוון שלחוק חדלות הפירעון יש אספקט שיקומי יותר, מוסרת מעל החייבים גם הסטיגמה הידועה של פושטי הרגל, שמאופיינת באופי מפוקפק, בלתי אחראי או בלתי מוסרי. כעת הכינוי החדש כחדלי פירעון שומר על כבוד החייבים באופן נאות יותר ומאפשר גם לנושים ולמערכת הפיננסית בכללותה לגלות גמישות רבה יותר כלפי מי שעברו את הליכי חדלות הפירעון והשלימו אותם.

 

מי רשאי לבקש הליכי חדלות פירעון ליחיד?

כאמור, כל אדם שסך הוצאותיו גדול מסך הכנסותיו לרבות כל הנכסים שברשותו, יכול לבקש השתתפות בהליך זה.

סכום החובות הכולל והמינימלי להגשת בקשות בקרב יחידים הוא 50,000 ₪. כעת יבוצע ניתוב של החייבים בהתאם לסכום החובות שהצהירו עליו: בעלי חוב של עד 150,000 ₪ יופנו לניהול הליכי חדלות פירעון ליחיד בלשכות ההוצאה לפועל. בעלי חוב של מעל 150,000 ₪ יופנו לניהול הליכי חדלות פירעון ליחיד בבית משפט שלום.

חשוב להבהיר שההליך מיושם, מפוקח ומנוהל בצורה קפדנית והדוקה הרבה יותר מבעבר, מה שדורש שיתוף פעולה מלא מצידם של החייבים עם כל דרישה והגבלה, עמידה בכל תנאי ההסדר שנקבעו בצו פתיחת ההליכים והתחייבות שלא לנצל לרעה את ההליך ופעולה בתום לב בלבד. אדם שלא יפעל בהתאם להוראות אלו, יביא לביטול הליכי חדלות הפירעון שלו ולא יקבל הפטר מהחובות.

 

הליכי חדלות פירעון ליחיד ברשות האכיפה והגבייה

אם סכום החובות המוצהרים מגיע עד 150,000 שקלים, ההליך יבוצע כאמור מול לשכות ההוצאה לפועל. כאן מתנהל מסלול מקוצר באחת משש לשכות בפריסה ארצית (תל אביב, ירושלים, כפר סבא, אשקלון, טבריה או חיפה) כאשר המפקח והממונה על כל ההליך הוא רשם ההוצאה לפועל ונציג מטעמו שאחראי לחתור להסדר תשלומים בין החייב לנושים שלו.

 

הליכי חדלות פירעון ליחיד בבית משפט שלום

אם סכום החובות המוצהרים הוא מעל 150,000 שקלים, ההליך יבוצע כאמור מול הממונה על הליכי חדלות פירעון, דהיינו בית משפט שלום במחוז ששייך למגורי החייב. מסלול זה כולל הוצאת צו לפתיחת הליכים שקובע את כינוס נכסי החייב, תשלום חובותיו והפקעתם לנושים. בית המשפט מטפל גם בבקשות בעלות אופי של סכסוך בהתאם להוראות החוק.

 

משך תוכנית חדלות הפירעון

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נמשכים על פני פרק זמן של 4 שנים בערך, מרגע שניתן צו לפתיחת הליכים ועד קבלת ההפטר. בפרק זמן זה על החייב להסדיר את חובותיו ולהישאר נתון להגבלות שייקבעו לו. כאשר תסתיים תקופת התשלומים, הוא יהיה פטור מהמשך התשלומים ויוכל לצאת לפרק כלכלי חדש ללא עבר מכביד או קלון.

 

שלבי תוכנית חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחידים

שלב ראשון – פתיחת ההליך: מרגע שיחיד מסוים הגיש את הבקשה, היא תיבחן על כל נימוקיה והמסמכים שצורפו אליה. ניתן לזמן את החייב לחקירה ולדיון בהתאם לצורך. בסיום הבדיקה, יוחלט האם לפתוח לחייב צו לפתיחת הליכים או לדחות את בקשתו (ניתן לערער על בקשה זו באמצעות עורך דין). צו פתיחת ההליכים כולל את חובת התשלום החודשית, חובת דיווח על הוצאות והכנסות והגבלות שעומדות לחייב בשלב הזה.

שלב שני – תקופת הביניים: זהו פרק זמן של כ-11 חודשים, בו החייב נדרש לעמוד בכל הוראות הצו שהוטלו עליו, לשתף פעולה עם הממונה והנאמן שמפקחים על ההליך ומפקיעים את נכסיו ולבצע כל החלטה משפטית בעניינו.

חשוב להבהיר שהנאמן הוא זה שגם מתנהל מול הנושים בהליכי חדלות פירעון ליחידים. הוא מקבל מהנושים את תביעות החוב, עורך בירורים בנוגע לנסיבות היווצרות החובות, חוקר את הנכסים ברי הפירעון של החייב ומוודא את פעילותו בתום לב בכל השלבים. המלצתו בשלב המסכם היא מפתח לקבלת ההפטר.

שלב שלישי – שיקום כלכלי: המלצתו של הנאמן תביא לדיון בבית המשפט לעניין תוכנית השיקום הכלכלי שיעבור החייב. כעת יוצא צו לשיקום כלכלי שבו תנאים והוראות לרבות תקופת תשלומים, הנכסים שימומשו לטובת הפירעון, מגבלות וחובות השתתפות בהכשרות להתנהלות כלכלית נכונה.

תקופה זו גם מגדירה את סכום התקרה של החובות לתשלום, שאחריהן מתקבל ההפטר. שלב זה יימשך כ-3 שנים ואם הוא בוצע כהלכה ודו"ח הנאמן מאשר זאת, יינתן ההפטר המיוחל.

 

חשיבות הליווי של עורך דין בתהליך

הליכי חדלות הפירעון על אף הרצון להטיב במסגרתם עם החייבים, אינם נעימים ונוחים במיוחד. ההליך כולל נוכחות בדיונים מול נושים וגופים בירוקרטיים קפדניים, חקירות ותחקירים מצידם ובפרט מצד הנאמן ולא פעם עולות סוגיות שונות שמעמידות בסימן שאלה את האינטרסים או הזכויות של החייב, לעומת הדרישות ממנו.

על מנת לגשר על כל אלו כהלכה ולהימנע מעבירת המסלול המלא לבד מול המערכת, חשוב לערב בו גם ייעוץ משפטי מקצועי, שיאפשר לחייבים התמודדות תקינה מול כל האתגרים שבדרך וליצור עבורם מסלול יעיל לקבלת ההפטר ללא דיחוי.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ובקשה בנושא וערוך לייעץ, ללוות ולייצג אתכם באופן משפטי מקצועי ומימון. בנוסף, אנו מעמידים לרשותכם עורך דין הוצאה חדלות פירעון וגם יועצים לכלכלת המשפחה ויועצי משכנתאות שיסייעו לכם להיערך כלכלית מחדש ולעמוד בתנאי הליכי חדלות הפירעון ליחיד ללא דופי, ולצאת לדרך חדשה ומוצלחת לאחריהם.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.