fbpx

חדלות פירעון בהוצאה לפועל

חדלות פירעון בהוצאה לפועל הוא הליך של פשיטת רגל המנוהל, מפוקח ומיושם דרך מערכת ההוצאה לפועל ובו כל ההחלטות לרבות קבלת ההפטר בסיום ההליך ניתנות על ידי הרשם. מהם תנאי ההליך וכיצד הוא מתבצע בפועל?

הקדמה

יוקר המחייה, התנהלות כלכלית לקויה ופזרנית, נסיבות חיים פתאומיות שדורשות כספים והתעסקות בכל מחיר וגם משבר הקורונה – כל אלו ועוד נסיבות רבות מביאות אנשים שונים למפגש בלתי רצוי עם לשכות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל). כאן מנהלים גבייה שיטתית מול חייבים, שלא הסדירו את חובותיהם לגורמים אחרים (נושים) וכעת מוטלות עליהם סנקציות והגבלות שונות עד להסדרת התשלום.

חלק מהחייבים יצליחו להגיע לפשרה או הסכם מסוים עם הנושים שלהם. חלק אחר יגיע להסכמה ולהסדר מול הוצאה לפועל, דרך מנגנון איחוד התיקים או פריסת התשלומים האפשרית. כאשר לחייב אין יכולת להתמודד עם סך הוצאותיו משום שהכנסתו נמוכה יותר והחובות רק ממשיכים לתפוח, קיימת גם האפשרות לפנות להליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל.

 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי: מה זה בעצם?

מדובר בהליך שמחליף מאז שנת 2019 את הליך פשיטת הרגל שקדם לו. פשיטת הרגל התבססה כשלעצמה על פקודה מימי המנדט והפכה עם הזמן לתהליך נוקשה, ממושך, אינטנסיבי וגם מלא בפירצות אפשריות. הדבר הוביל חייבים רבים לשנים ארוכות של פשיטת רגל כשאין ביכולתם לצאת מחדש לשוק הכלכלי ולהשתקם.

חדלות פירעון בהוצאה לפועל
חדלות פירעון בהוצאה לפועל

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש מאפשר לחייבים לבצע הליך קצר יותר, אחיד ואפקטיבי, שבסיומו ניתן להם הפטר ללא "קלון" המלווה אותם מול המערכת הפיננסית בהמשך הדרך. חדלות פירעון בהוצאה לפועל שמה דגש על השיקום הכלכלי של החייבים, כך שהם יוכלו גם להסתייג מדרכי הפעולה הקודמות שלהם ולהתנהל עתידית בצורה תקינה.

 

תנאים להשתתפות בהליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל

במסגרת ההליך מועבר כל סכום החובות של החייב לכדי קופה אחת, אליה הוא ישלים את החובות הנדרשים במשך תקופה של כ-3 שנים. לקופה זו ייכנסו הן תשלומים בפריסה חודשית – בסכום והמועד שנקבעו באופן אישי לכל חייב בהתאם ליכולותיו הכלכליות והן נכסים שהופקעו וכעת מימושם מגדיל את הסכום הצבור בקופה.

בסיום ההליך, משולמים הסכומים הללו לנושים על פי סדר קדימותם בחוק ולאחר מכן צפוי להתקבל הפטר.

אז מי רשאי לבקש להפוך לחדל פירעון בהוצאה לפועל?

  • כל אדם שלא מצליח לעמוד בתשלומים שלו במועד, מכיוון שהתחייבויותיו גבוהות יותר מכל ההכנסות והנכסים שקיימים לו.
  • סכום חובות מינימלי של 50,152 ₪ ועד לסכום חובות מקסימלי של 150,455 ₪.

ומה עושה חייב שסכום חובותיו גבוה מ-150,455 ₪? במקרה כזה הוא יועבר למסלול חדלות פירעון בבית משפט שלום.

חשוב לציין שגם בסכום חובות נמוך יותר ניתן להשתמש במסלול חדלות פירעון בהוצאה לפועל, אך בכפוף לנסיבות מוצדקות ולנימוקים המתאימים. אם יחליט רשם ההוצאה לפועל שבקשתכם מוצדקת ומתאימה, הוא יאשר את הכניסה להליך חדלות הפירעון בכל מקרה.

 

לשכות מטפלות

לא כל הסניפים מנהלים את מסלולי חדלות פירעון בהוצאה לפועל, כשלמעשה רק 6 לשכות בלבד מבצעות זאת ובפריסה ארצית: תל אביב, כפר סבא, ירושלים, אשקלון, טבריה וחיפה.

 

מה עוד מומלץ לדעת על ההליך?

חדלות פירעון בהוצאה לפועל לא נחשבת להליך מורכב במיוחד, אך הדבר בהחלט גדוש בבירוקרטיה ובדקויות הדורשות תשומת לב מוגברת ותגובה מהירה. יש צורך במסמכים רבים, ניירת, טפסים, תיעוד והוכחות לאורך ההליך כולו, כך שמומלץ לבחון את האפשרות מראש מול עורך דין חדלות פירעון מומחה ולקבל ממנו ליווי וייצוג מתאימים עד לקבלת ההפטר.

 

חדלות פירעון בהוצאה לפועל – כל השלבים בקצרה

ריכזנו לנוחיותכם את כל שלבי הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל מהרגע הראשון ועד לאחרון:

מספר השלב שם השלב פירוט השלב מידע נוסף שחשוב לדעת 
1 בקשת חדלות פירעון בהוצאה לפועל ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון באתר ממו-נט, או ישירות ללשכה הקרובה אליכם.

מומלץ לעקוב היטב אחר הוראות מילוי הטופס ולהיעזר בעו"ד לשם כך.

אגרת הבקשה בתשלום של 1,600 ₪.

כמו כן, יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס.

2 אישור הבקשה לאחר השליחה מתקבל מסרון אישור ובו מצוינים מספר התיק ושם הלשכה המטפלת בו. מסרון נוסף ישלח אליכם אם קיימים מסמכים חסרים ותוך כמה זמן יש להשלים אותם.

אם הבקשה תקינה ומלאה, היא תעבור לאישור הרשם.

אם בקשת הרשם בהוצאה לפועל לא אושרה, ניתן לערער על כך לבית משפט שלום השייך למחוז המטפל.
3 הסדר תשלומים נציג הוצאה לפועל יחתור להסדר תשלומים מול הנושים. על החייב להציע הצעה להסדר תשלומים על פי יכולתו הכלכלית. אם הנושים מסכימים להסדר, הוא יתחיל לשלם אותו ויקבל בסיום התשלומים הללו הפטר. אם אין הסכמה מצד הנושים, הרשם ישקול לקבוע ישיבת הסדר או להוציא צו פתיחת הליכים.
4 אספת נושים אספת נושים מתרחשת אם אין הסכמה מצד הנושים להצעת ההסדר והרשם מחליט לזמן ישיבת הסדר.

בישיבה זו ינסו להגיע להסדר כלשהו כדי להימנע מהליכים נוספים.

באפשרות הרשם לבצע חקירת יכולת לחייב במעמד הנושים.

אם ההסדר מוסכם על הנושים באספה, החייב יתחיל לעמוד בו.

אם לא הייתה הסכמה – יינתן צו פתיחת הליכים.

 

5 צו פתיחת הליכים משלא הייתה הסכמה להסדר החובת, ייפתח צו הנושא בתנאים הבאים:
  1. ניהול נכסי החייב על ידי נאמן שמונה על ידי הרשם לצורך מימושם
  2. הקפאת כל הליכי הגבייה שנוהלו כלפי החייב עד כה
  3. החלת הגבלות, סכומי תשלום והוראות נוספות על החייב.
יש לעמוד בצו במלואו ולא לחרוג ממנו, כדי להימנע מסיכול ההליך וביטולו.
6 תקופת הביניים החייב נדרש להגיש דו"ח חודשי לנאמן לגבי הכנסות, הוצאות והתנהלותו בהתאם לדרישות הצו. הנאמן מכנס את כל נכסי החייב, מממש את המתאימים ומחלק את הכסף בין הנושים. הנושים מגישים לנאמן תביעות חוב בתוך 6 חודשים מיום צו פתיחת ההליכים.
7 צו לשיקום כלכלי הנאמן יגיש דו"ח סופי לרשם בנוגע למצב הכלכלי של החייב, תביעות החוב, נסיבות החובות שנוצרו ועוד. הרשם מעיין בדו"ח, מזמן דיון בהתייצבות החייב ונושיו ומוציא צו שיקום כלכלי הצו מורה על הוראות התשלומים החודשיים, הנכסים למימוש ואופן חלוקת הכספים לנושים.

כמו כן, הצו מורה על תוכנית הכשרה פיננסית בה על החייב להשתתף.

ייתכנו בצו גם הגבלות וחובות שלא יימחקו בקבלת ההפטר.

8 קבלת הפטר עמידה מלאה בתנאי הצו לשיקום כלכלי מאפשרת לבחון את קבלת ההפטר המהווה התפטרות מיתרת תשלום החובות שנותרו. ההפטר חל אך ורק על חובות שנוצרו לפני פתיחת ההליכים.

כמו כן, הנכסים שמומשו על ידי הנאמן נותרים עדיין בניהולו.

קבלת ההפטר מהווה את הפרק הכלכלי החדש בחייהם של מי שעברו את מסלול חדלות פירעון בהוצאה לפועל.

 

נקלעתם לחובות? משרדנו ילווה אתכם עד לקבלת ההפטר!

משרד עורכי הדין מזור קנפו ושות' מעמיד לרשותכם את כל בעלי המקצוע המומחים ביותר להליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל ובבתי המשפט, המכוונים, מייעצים, מלווים ומייצגים אתכם עד לסיום מלא של ההליך. צרו עמנו קשר ונתאם פגישה ללא התחייבות בהקדם.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.