fbpx

חדלות פירעון ערעור

חייבים יחידים או תאגידים שנמצאים בהליכי חדלות פירעון, נאלצים לפעמים להתמודד עם החלטות או פסקי דין שהתקבלו בעניינם ושלא לשביעות רצונם. בכל מקרה שכזה, עומדת הזכות להגיש כלפי החלטות בהליכי חדלות פירעון ערעור לערכאה שמעל, כדי שזו תבחן את ההחלטה שניתנה בעניינם.

הגשת ערעור כלפי החלטות שהתקבלו במערכת ההוצאה לפועל

חדלות פירעון ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

אם רשם ההוצאה לפועל הוציא החלטה סופית מסוימת כלפי הליך חדלות פירעון המתנהל בלשכה, ניתן יהיה להגיש כלפיה ערעור לבית משפט שלום וזאת תוך 45 ימים לכל היותר ממועד החלטתו או מועד מסירת החלטתו לחייב.

חשוב להבהיר שהחלטה סופית מצד רשם מקבילה במובנים רבים לפסק דין, כך שהיא נחשבת למהותית מאוד. למעשה, ערעור על החלטות שהתקבלו בהליכי חדלות פירעון יתאפשר רק אם נוצרה סוגיה משפטית או בלתי חוקית שחשוב לפעול ממנה הלאה, כמו למשל דחיית אישור הסדר נושים בנסיבות לא ידועות, או אי הזמנת החייב לישיבה לגיבוש הסדר תשלומים מתאים.

 

חדלות פירעון ערעור על החלטה אחרת בהוצאה לפועל

"החלטה אחרת" בנוגע להליכים בהוצאה לפועל וביניהם גם הליכי חדלות פירעון, איננה מקבילה לפסק דין ועל כן לא מסיימת את אותו הליך, שכן מדובר לרוב בהחלטה פרוצדורלית. במקרים אלה ניתן לערער לבית משפט שלום בתוך 45 ימים.

חדלות פירעון ערעור
חדלות פירעון ערעור

הגשת ערעור כלפי פסק דין מבית המשפט

ערעור בזכות

אם פסק הדין ניתן מבית משפט מחוזי או מבית משפט שלום ששימש כערכאה ראשונה, יהיה ניתן לערער בזכות לערכאה הבאה בתוך 45 ימים. להלן רשימת המקרים שבהם ההחלטה תוכר כפסק דין המתיר ערעור בזכות:

 • החלטות לעניין הבקשה לצו פתיחת הליכים, לרבות החלטה בבקשה לביטול צו זה
 • החלטה שלא להגיש הצעה לתוכנית שיקום כלכלי או הצעה להסדר חוב לאישור נושים או חברי תאגיד (כאשר הליך חדלות הפירעון מתרחש לתאגיד)
 • החלטה בנוגע להפסקת פעילות בתאגיד והוראה לפרקו
 • החלטה לגבי אישור תוכנית לשיקום כלכלי או הסדר חוב
 • החלטה לעניין צו לשיקום כלכלי
 • החלטה בנוגע לחיסול תאגיד
 • החלטה לעניין הקצבה לזכאי מזונות
 • ביטול הפטר
 • העברת ניהול הליכים מרשם הוצאה לפועל לבית משפט
 • החלטה בנוגע לבקשה להפסקת כהונתו של נאמן
 • החלטה לגבי שמירת בית מגורים
 • החלטה בנוגע למעצר

 

ערעור ברשות

על פי חוק חדלות פירעון, כל החלטה אחרת שנקבעה מצד בית המשפט המחוזי או בית משפט השלום, ניתן להגיש כלפיה ערעור רק לאחר קבלת רשות מהערכאה הבאה. במילים אחרות, על מנת לערער, יש להגיש לערכאה המתאימה בקשת רשות ערעור, שאם תתקבל, תאפשר לחייב להגיש ערעור על נימוקיו השונים. יש להגיש את הבר"ע (בקשת רשות ערעור) תוך 45 ימים ממתן ההחלטה.

 

הגשת ערעור כלפי החלטות מצד הממונה

הממונה על הליכי חדלות פירעון הוא הגורם המנתב את בקשות חדלי הפירעון בהתאם לסכומי החוב הכוללים ונסיבות הבקשות השונות. גורם זה מהווה בין היתר את הממונה על ההליכים המיושמים כלפי בעלי חובות בהיקף של מעל ל-150,000 ₪ ושאינם מתנהלים כחדלי פירעון מול הוצאה לפועל.

 

החלטות לגבי חדלות פירעון ערעור בזכות

על החלטות סופיות מצד הממונה על הליכי חדלות פירעון ניתן לערער בזכות בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההחלטה לבית משפט שלום. לעניין זה, נציין שגם החלטה סופית שלא לאשר מתן צו לפתיחת הליכים או החלטה לגבי הסרת הגבלות ייחשבו כהחלטות עליהן ניתן לערער בזכות.

 

החלטות אחרות לגבי חדלות פירעון ערעור

על כל החלטה אחרת מצד הממונה קיימת האפשרות לערער ברשות לבית משפט השלום וזאת בתוך 45 ימים.

 

על מה מערערים? מתי ולמה?

חייבים בהליכי חדלות פירעון נדרשים למסע ארוך ומפותל מול הרשויות, מתוכן מתקיימות ישויות בקשר הדוק עם החייב כמו הנאמן שנדרש לקבל החלטות כלכליות מתאימות כדי להשיב את כספי החייב לנושים וישויות בקשר כללי יותר, כמו הנושים עצמם, רשם ההוצאה לפועל, המפרק (אם מדובר בחדלות פירעון של תאגיד בהליך פירוק חברה) ועוד.

לאורך הדרך יתקבלו החלטות רבות, עליהן רשאים החייבים לערער במטרה לשנות את ההחלטה שהתקבלה או לבטל אותה לחלוטין. זאת כמובן כל עוד הם חשים (ואף מוכיחים) כי אותה ההחלטה מזיקה להם או גורמת להם עוול.

 

כיצד בדיוק מערערים?

הגורם המרכזי שמקבל את הבקשות והערעורים השונים הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון (לשעבר כונס הנכסים הרשמי) במשרד המשפטים. את הערעור כלפיו ניתן להגיש באתר הממונה וזאת מכוח התקיימותם של 3 תנאים חשובים:

 • סכום החובות של המערער גבוה מ-150,000 ₪
 • ניתן למערער צו לפתיחת חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 • לטענת המערער, החלטת הנאמן או פעולתיו בתיק עשויות לפגוע בו.

לאחר שהערעור יוגש, הוא יועבר לבדיקה ותתקבל בו החלטה בתוך חודש ממועד ההגשה. החייב יקבל הודעה לנייד או למייל על כך שהתקבלה החלטה בעניינו והוא יוכל לצפות בה דרך האתר. אם בדרך התבקשו מצד הממונה מסמכים או פרטים נוספים, ההחלטה תועבר חודש ממועד השלמת הפרטים הנדרשים.

 

ערעור על הערעור

ככל שהתקבלה החלטה בערעור שאיננה משביעה רצון ושמעיבה על החייבים חדלי הפירעון, ניתן יהיה לערער גם עליה. אם מדובר בערעור על החלטה בערעור לממונה על הליכי חדלות פירעון, יש להגיש אותו לבית משפט שלום תוך 45 ימים. אם זהו ערעור על החלטה מרשם ההוצאה לפועל ניתן יהיה לערער לבית משפט שלום תוך 45 ימים גם כן.

מכאן והלאה, כל ערעור שברצון החייב לערער עליו, יועבר לערכאה הבאה כך שערעורים לגבי החלטות מבית משפט השלום יוגשו לבית המשפט המחוזי ואילו ערעורים על החלטות המחוזי יוגשו לבית משפט עליון.

בשל המורכבות המשפטית הנובעת מהליכים אלה והשלכותיה לעניין הליך חדלות הפירעון ופעולותיו המקבילות, אנו ממליצים בחום להימנע מכל ניסיון התמודדות עצמאי עם הגורמים השונים ולפעול אך ורק מול עורך דין חדלות פירעון מקצועי, שמכיר לעומק את יסודות החוק ואת הפסיקה הרחבה בנושא.

 

תרומתו של עורך דין להגשה בתיק חדלות פירעון ערעור על החלטה

עורך דין חדלות פירעון מסייע לחייבים לאורך התהליך, בין היתר בטיפול בבקשות שונות או מיצוי הדין בנוגע להחלטות שלא מתיישבות עם שאלת הזכויות או האינטרסים האישיים מצד החייב. עורך הדין אמון על בדיקת כל מקרה לגופו ועל שימוש בחוק ובפסיקה כדי לסייע ללקוחותיו להגיש ערעור רלוונטי, ממצה ומוצלח, שיסייע לחייב להשלים כראוי את התהליך.

אם אתם סבורים שהתקבלה לגביכם החלטה שגויה, לא מספקת, שנגרם לכם ממנה עוול או שיש לפעול אחרת לגביה, אנא פנו בהקדם למשרדנו לתיאום פגישת התייעצות, שתצייד אתכם בכלים משפטיים המתאימים.

משרדנו מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון בכל הערכאות ומול כל הגופים הרלוונטיים וערוך לספק לכם מעטפת משפטית מקצועית ומסורה בכל עת, עד לקבלת ההפטר ויציאה לדרך כלכלית חדשה וטובה.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.