fbpx

חדל פירעון

חדל פירעון הוא אדם שצבר חובות אך אין באפשרותו להמשיך ולשלם אותם. בעבר נקראו חייבים אלו "פושטי רגל" – שם שהביא עמו תדמית שלילית שדבקה בחייבים ובכך מנעה מהם לשוב לשגרה כלכלית תקינה גם לאחר ששילמו את חובותיהם. כיום הגישה השתנתה כך שכל אדם שמשתלב בהליך חדלות הפירעון יסיים אותו עם קבלת הפטר וללא תדמית כלכלית בעייתית.

מהחוב הנערם לכיס המתרוקן: מדוע רבים כל כך הופכים לחדלי פירעון?

משבר הקורונה גרם לרבים להיקלע לחובות ולהוצאות שאין כל דרך לשלם אותם, משמע מצב שבו ההוצאות גבוהות יותר מסך כל ההכנסות והנכסים. בשנת 2020 דווחה עלייה בכמות התיקים שנפתחו בהוצאה לפועל לעומת השנה שלפניה, כך שתמונת המצב משקפת כמות רבה במיוחד של אזרחים חייבים שמרביתם נאלצו לבקש הגדרת חדל פירעון.

נוסף על נסיבות התקופה, ניתן למצוא גם חדלי פירעון רבים שהגיעו לכדי חובות בעקבות התנהלות כלכלית בעייתית או נסיבות אישיות שהובילו לירידה בשיעור ההכנסה לעומת תפיחה הולכת וגדלה של הוצאותיהם למשק הבית.

חדל פירעון
חדל פירעון

מקרים אלו יחד עם אלו שמאפיינים את תקופת הקורונה הם מה שמכונה על פי חוק חדלות פירעון החדש "תאונה כלכלית", דהיינו היקלעות לנסיבות כלכליות קשות בתום לב ולא כתוצאה מניסיונות לזלזל בחוק, לפעול בדרכים פליליות או באופן בלתי מוסרי כלפי הנושים.

ככל שאותו חדל פירעון מוכיח לשופט בית המשפט או לרשם ההוצאה לפועל כי צבירת חובותיו אכן הייתה בתום לב, היא תיחשב כתאונה כלכלית המאפשרת להשתמש בהליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי על מנת לשלם את החובות ולהתפטר מהם כעבור תקופה.

 

מהו בדיוק חדל פירעון?

כאשר מוגשת לממונה על חדלות הפירעון (לשעבר הכונס הרשמי) בקשה לפתיחת צו הליכים והיא מאושרת, מגיש הבקשה הופך באופן רשמי לחייב המכונה חדל פירעון. הליך זה היה ידוע בעבר בשם פשיטת רגל וכיום מתייחס הן לחייבים פרטיים (אדם יחיד) והן לחברות בהליכי פירוק.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי: יעדים ומטרות

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נוצר במטרה לשפר את התדמית הכלכלית שדבקה בפושטי הרגל, בד בבד עם קיצור משמעותי של ההליך עד לסיומו והחלת תנאים לשיקום כלכלי שבהם כל חדל פירעון מחויב לעמוד. בסיום תקופת ההחזרים ניתן יהיה לקבל הפטר מהחובות ולצאת לדרך כלכלית חדשה.

מטרתו של חוק חדלות הפירעון מחולקת לשלוש: להביא לשיקום כלכלי של החייב ככל שניתן לעשות זאת, לפרוע את החוב כלפי הנושים ולקדם מחדש את השילוב של החייב היחיד במרקם החיים הכלכליים. להבדיל מחוק פשיטת הרגל הקודם, חדל הפירעון איננו נתפס יותר כמי שסובל מ"פגם מוסרי", אלא כמי שיכול לשוב אל המסלול התקין וזקוק למנגנונים המתאימים על מנת לעשות זאת.

 

הוצאת צו פתיחת הליכים

חדל פירעון כאמור, יהפוך לכזה רק בכפוף להוצאת צו לפתיחת הליכים (בעבר צו כינוס נכסים). צו זה ניתן על ידי הממונה על התיק – רשם ההוצאה לפועל, כאשר מדובר בחוב נמוך מסכום מ-150,000 ₪ או על ידי בית המשפט כאשר סכום החובות הכולל גבוה מ-150,000 ₪.

עם כניסתו של הצו, חל עיכוב הליכים על כל מאמצי הגבייה שהופעלו כלפי החייב עד כה. כמו כן, כל הגבלה שהוטלה עליו עד לרגע זה כמו עיקול משכורת תבוטל מיידית. הצו מקים גם נאמן שפועל כזרוע הארוכה של הגורם הממונה – מדובר בגורם אובייקטיבי שמכנס את נכסי החייב, מביא להפקעתם, מכנס את אספת הנושים ולבסוף גם מגיש המלצה למתן הפטר.

מכיוון שנאמן הוא המלווה והמפקח הצמוד של חדל הפירעון לאורך הדרך, נדרש החייב לשתף עמו פעולה בכל עת ולפעול מתוך רצון אמיתי וכן לסיום יעיל ואפקטיבי של ההליך. צו פתיחת ההליכים דורש מחדל הפירעון להתחייב שלא לנצל לרעה את ההליך בשום שלב ואם יתגלה שעשה זאת, הוא עלול שלא לקבל את ההפטר המיוחל וגרוע מכך – למצוא את עצמו מחוץ לתוכנית חדלות הפירעון כשכל החובות, הנושים, התיקים הפתוחים וההגבלות חלים עליו מחדש.

 

הגבלות שמוטלות על חדל הפירעון בתהליך

למרות הקפאת ההליכים שנכנסת לתוקפה עם הצו, עדיין ישנן כמה וכמה הגבלות להן נתון כל חדל פירעון:

הגבלה שמוטלת על חדל הפירעון בתהליך הסבר
עיכוב יציאה מהארץ חל איסור לצאת מהארץ לאורך תקופת חדלות הפירעון ועד קבלת ההפטר, למעט מקרים מיוחדים שבהם קיים צורך רפואי או לצרכי עבודה (במקרים אלו יש להוציא אישור משפטי מיוחד)
הגבלה על כרטיסי האשראי חדלי פירעון נחסמים בכרטיסי האשראי שלהם ומנועים מלהשתמש בהם לכל אורך התקופה. לעתים ניתן לאפשר לחדל פירעון מסוים להחזיק בכרטיס חיוב כלשהו, גם הפעם בכפוף להגשת בקשה מיוחדת
סימון מוגבל חייב מוגבל באמצעים הוא מונח המאפיין חדלי פירעון וחייבים שסומנו במערכת בנק ישראל ככאלו. הדבר מונע מהם להשתמש בשיקים, לקבל מסגרת אשראי בנקאית או לקבל מימון והלוואות מחברות מימון שונות
הגבלה על פתיחת עסק או תאגיד רשום על חדלי הפירעון נאסר לפתוח עסק או תאגיד רשום ו/או לקבל בעלות עליו, למעט מקרים שבהם הנאמן ושופט בית המשפט אישרו זאת

 

הסדרי חוב מול הנושים

נושים הם אלו שהחייב צבר מולם חוב וכעת חייב להם כספים. אדם ששוקל האם להפוך חדל פירעון על כל ההשלכות שבכך, יוכל לנסות קודם כל להגיע עצמאית להסדר עם הנושים שלו ולסכם מולם לגבי סכום ההחזר, מועדי התשלום, פריסת התשלומים וכיוצ"ב.

אם קיימת הסכמה בין החייב והנושים בהסדר, ניתן יהיה להחיל אותה מיד ואף לסגור את התיק הפתוח בהוצאה לפועל כנגד החייב. יחד עם זאת, הסדרים אלו מתנהלים מול המחלקה המשפטית או עורכי הדין של אותו הנושה כך שמוטב לנהל אותם בתבונה באמצעות עורך דין חדלות פירעון מומחה.

 

מחיקת חובות בהליכי חדלות פירעון

חדל פירעון יפסיק להיחשב ככזה, רק במעמד קבלת הפטר חלוט מבית המשפט. הפטר זה ניתן במסגרת ההליך כ-3 שנים לאחר פתיחתו ולאחריו יוכל החייב לצאת לפרק כלכלי חדש ללא חובות עבר מאחוריו וללא קלון שאפיין בעבר את פושטי הרגל.

נזכיר כי יש לפעול בצורה הוגנת, בתום לב ובשיתוף פעולה מלא לכל אורך הדרך, אחרת עלול בית המשפט לבטל את קבלת ההפטר ולמנוע את המחיקה של יתרת החובות בסיום התקופה.

 

אל תתפשרו על עורך דין מנוסה ומקצועי

אמנם הליכי חדלות הפירעון לא מצריכים עזרים משפטיים מיוחדים, אך הם מלווים לא אחת במורכבות שנוגעת להתנהלות האישית של החייב, נסיבותיו והנכסים שהוא נאלץ להפקיע.

הליכי חדלות הפירעון דורשים תכתובות רבות, ניירת, הוכחות ותיעוד המבוצעים מול הממונה, הנאמן או הנושים, כך שבדרך ישנן עוד "תחנות ביניים" רבות שדורשות מיומנות מקצועית, ניסיון ובקיאות בהליכים אלו, לרבות היכרות מצוינת עם הפסיקה שמכילה סוגיות שונות שעלו על הפרק במהלך התקופה.

לאור אלו חשוב מאוד לגייס לעזרתכם עורך דין מקצועי המתמחה בהליכי חדלות פירעון. עורך הדין ילווה אתכם לאורך הדרך עד לסיומה, תוך שהוא שומר על זכויותיכם ומייעל עבורכם את התהליך במגוון סוגיות והיבטים.

משרד עורכי הדין מזור קנפו ושות' מזמין אתכם להיעזר בצוות המשפטי המיומן, היועצים הכלכליים ויועצי המשכנתא שלנו כדי ללוות את תהליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי על הצד הטוב ביותר. צרו עמנו קשר ונשמח להרחיב על כך בפגישה ראשונית ללא כל התחייבות.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.