fbpx

עורך דין פירוק חברה

עורך דין פירוק חברה הוא הגורם המלווה את תהליך חיסולה של החברה ודואג לסיום התחייבויותיה, תוך שמירה על תקינות ההליך. בישראל מוגשות אלפי בקשות לפירוק חברה מידי שנה ולכן חשוב לדעת כיצד מבצעים בדרך הנכונה את ההליך, מהו תפקידו של עורך הדין ומהן האפשרויות לפירוק שעומדות בפני החברה.

מהו פירוק חברה

פירוק חברה הוא ההליך שמביא לחיסול הפעילות של החברה באופן מוחלט מול רשם החברות ומתיר את כל הקשרים החוזיים שנקשרו עמה. בתהליך זה מרכזים את כל נכסי החברה ומחלקים אותם לנושים, אם כי בחברות שבהן הועסקו עובדים הם יקבלו קדימות במתן התשלומים שמגיעים להם על פני כל נושה אחר.

פירוק חברות מתרחש מתוך מספר עילות אפשריות, כמו חדלות פירעון של חברה – מצב שבו החברה נקלעת לחובות ולקשיים פיננסיים משמעותיים או חוסר הסכמה עקרוני בין בעלי המניות של החברה, דבר שמקשה עליה להתנהל כראוי.

חשוב להבהיר שההליך עשוי להיות ארוך ולכן מוטב להתחיל אותו מוקדם ככל האפשר ולגדוע צבירה גבוהה יותר של חובות, או כניסה לסיטואציה של לחץ מוגבר לזרז את ההליך עקב עיצומים כספיים.

סוגי פירוק חברות

בישראל, ישנם שני סוגים עיקריים של פירוק חברות: פירוק חברה מרצון ופירוק על ידי בית משפט.

סוג  פירוט
פירוק חברה מרצון על ידי בעלי מניות כל עוד אין המדובר בחברת יחיד, כל חברה שהגיעה למסקנה שיש צורך לסיים את הפעילות העסקית, תוכל להתפרק מרצונה.
פירוק חברה על ידי בית משפט מצב שבו גורם בעל עניין דורש בפירוק החברה, כמו למשל אחד מבעל מניותיה או קשיים בהתאגדות ובתשלום חובות.

 

פירוק חברה מרצון

להליך הפירוק מרצון יש מספר שלבים, הנפתחים עם הגשת תצהיר לרשם החברות ובו מופיע כושר הפירעון הנוכחי של החברה. על תצהיר זה להוכיח יכולת פירעון של כל החובות תוך 12 חודשים ועליו להיות חתום על ידי כל הדירקטורים של החברה.

רשם החברות יקלוט את התצהיר ויעדכן את החברה בסטטוס "לקראת פירוק". כעת החברה תצטרך להודיע על כינוס אסיפה כללית ובה לקבל החלטה לעניין הפירוק מרצון. הודעה זו מבוצעת בכתב ועליה לכלול את מטרת האסיפה ולהישלח לפחות 21 ימים לפני מועד האסיפה עצמה. רק אם כל בעלי המניות מסכימים, יהיה אפשר לקצר את פרק הזמן שלו תימסר ההודעה על האסיפה.

האסיפה עצמה תקבע לעניין הפירוק, אלא אם היא ויתרה על הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש (בהתאם לתקנון החברה) וכבר קיבלה החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק. יש להעביר הודעה על מינוי המפרק לרשם החברות והמפרק מצידו ימסור הודעה על המינוי שלו לרשם החברות.

מרגע שחברה קיבלה החלטה על פירוק מרצון, עליה לפרסם את החלטתה תוך 7 ימים.

כעת המפרק יהיה אמון על כינוס נכסי החברה וסיום חובותיה, תוך הסרה של שעבודים במידה וקיימים, לפני מועד הפירוק הסופי. עם סיום פעולותיו, המפרק יגיש דין וחשבון סופי לאסיפה כללית נוספת (ואחרונה) של החברה עם כל בעלי המניות. על האסיפה לאשר את הדו"ח ולפרסם את הכינוס וכן להודיע על ההחלטה לרשם החברות תוך 7 ימים.

רשם החברות יקבל אליו את דו"ח המפרק ואת מסמך כינוס האסיפה הסופית, ירשום אותם וכעבור שלושה חודשים מאותו מועד, החברה תיחשב כבלתי קיימת (מחוסלת).

עורך דין פירוק חברה
עורך דין פירוק חברה

פירוק חברה על ידי בית משפט

בית המשפט רשאי להורות על פירוקה של חברה באחד המצבים הבאים:

  1. חברה שפעילותה הופסקה למשך שנה, או שלא החלה את פעילותה במהלך השנה הראשונה להתאגדות.
  2. אם בעלי החברה העדיפו שבית המשפט יבצע את פירוק החברה
  3. כאשר אחד השותפים או בעלי המניות מגיש בקשה לפירוק חברה ובית המשפט מוצא לנכון לאשר אותה (למשל בעת סכסוך שותפים).
  4. כאשר החברה נקלעת להליכי חדלות פירעון ואין באפשרותה לשלם לנושים.

 

ככלל, בקשה לפירוק חברה ע"י בית המשפט חייבת להיות מוצדקת, אחרת תידחה. אם הבקשה אושרה, בית המשפט ימנה מפרק זמני שיקח אחריות על החברה ונכסיה ומוציא צו פירוק שעמו מתבצעת פנייה לכונס הנכסים. כונס הנכסים יבצע הערכת שווי כלכלי לחברה עצמה תוך בדיקת הסיבות לפירוקה ויגיש בחזרה לבית המשפט דו"ח עם המלצות לגבי מצבה של החברה.

לאחר מכן, בית המשפט בוחר מפרק קבוע שיהיה אחראי לתהליך הפירוק ולהסדרת חובות החברה לנושים שלה. הפירוק מחיל חוקים רבים על המעורבים בתהליך, כך למשל נאסר על הנושים לגבות חובות או לתבוע את החברה (הקפאת הליכים), מנהלי החברה מאבדים מכוחם וסמכותם להחליט החלטות בשם החברה, בעלי מניות יכולים להתאסף ולדון אך ורק בסוגיות שנוגעות לפירוק ועוד.

מכאן והלאה, גם רישום החברה יבוצע בכל מקום בצירוף המילה "בפירוק". בית המשפט יוכל להחליט האם למנות ועדה שתפקח על תהליך הפירוק, שאנשיה יהיו מטעמו של בית המשפט או מטעמו של משרד הכונס הרשמי. גם אז, מי שנותר הסמכות הקובעת הוא בית המשפט ולפיכך כל בעלי העניין לסוגיית הפירוק יכולים להגיש בקשות מתאימות לבית המשפט במסגרת ההליך.

 

עורך דין פירוק חברה – שלבי התהליך

כאשר החברה ממנה מטעמה עורך דין המבצע מטעמה את הפירוק, הרי שמדובר בפירוק מרצון. כאן עורך הדין הוא זה שדואג להצהרת כושר הפירעון, לאסיפה כללית ומינוי נאמן שידאג לכינוס נכסי החברה. עורך הדין יוכל להמציא מסמכים מתאימים לעניין הסדרי החובות, כמו למשל בקשה לפטור מתשלום אגרות, בקשה למימוש זכויות עובדים ועוד.

חשוב לציין גם שבקשת פירוק חברה מנתקת את יחסי העובד-מעביד, באופן שבו העובדים רשאים להגיש תביעת חוב. כאשר קיים צו פירוק, הוא מהווה צו לפיטורי העובדים בחברה למעט אישור שעשוי לקבל המפרק כדי להעסיק חלק מכוח האדם לסיוע השלמת הליך הפירוק. לפיכך, המועד לסיום יחסי העבודה הוא בעת מתן צו הפירוק ולפיו יהיה צורך לחשב את פיצויי הפיטורין והשכר.

 

חשיבותו של העורך דין בתהליך

הליך פירוק חברה הוא מסלול בירוקרטי מורכב וממושך, שבו השאיפה של בעלי החברה היא לסיים את ההליך במינימום זמן ובירוקרטיה ובאופן חלק שאיננו מותיר משקעים. כאן עולה חשיבותו של עורך דין מנוסה ומקצועי שיטפל בהליך מטעמה של החברה: יעניק ייעוץ מסודר בנוגע להליך הפירוק והאפשרויות המתאימות, יכין את כל המסמכים לעניין הפירוק וילווה את התהליך עד האישור על חיסולה הסופי של החברה.

עורך הדין יוכל ללוות גם חברות שהצטרפו להליכי חדלות פירעון עד לסילוק חובותיהן ולהעניק מעטפת משפטית הנוגעת גם לדיני עבודה, מקרקעין, חברות, הוצאה לפועל ותחומים משפטיים משיקים נוספים.

משרד עורכי הדין קנפו מזור ושות' מתמחה בהליכי חדלות פירעון ליחידים ולחברות ויוכל ללוות את החברה, לייעץ ולספק מידע בנושא למן הרגע הראשון ועד השלמת כל החובות הקיימים. המשרד פועל באופן מקצועי ומנוסה ומעניק ללקוחותיו שירות אישי צמוד, לרבות ליווי כלכלי, הגעה להסדרי חוב, ביטול הגבלות ועיכוב הליכים.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.