fbpx

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

אדם שנקלע למצב כלכלי קשה ומגביל, עשוי למצוא את עצמו במצב של העדר יכולת להמשיך לשלם את חובותיו. וכך החובות תופחים במנגנון כמעט חסר שליטה, עד שהם מגיעים לפתחו של הוצאה לפועל. איחוד תיקים בהוצאה לפועל נחשב לאחד הפתרונות לחייבים במערכת, המרכז את כל חובותיהם באותו התיק ומאפשר להם לשמור על סדר בהחזרי התשלום.

מסלול אפשרי להסדרת חובות פתוחים

כל אדם שיש נגדו יותר מתיק אחד במערכת ההוצאה לפועל, רשאי לפי החוק להגיש בקשה לאיחוד תיקים. לפעולה זו קיימים מספר יתרונות בולטים, ביניהם האפשרות להגיע להסדר יעיל מול הנושים (אלו שאתם חייבים להם כסף) ובכך להתנהל בצורה נוחה ומסודרת עד לסגירת התיק.

איחוד תיקים בהוצאה לפועל, ככל פעולה אחרת מול גוף זה, דורשת הליך בירוקרטי מסוים הכולל ניירת, מילוי טפסים ועריכת בקשה מנומקת ומפורטת. בין היתר, יש לצרף צילומים של תלושי משכורת, צילום של רישיון נהיגה ועוד מסמכים שמתעדים הכנסות והוצאות.

בסופו של דבר, הדרך להשיג איחוד תיקים איננה כה מהירה ופשוטה, מה שמצריך ליווי מסודר מעורך דין הוצאה לפועל שצבר ניסיון ובקיאות מול הנושא ושיכול ללוות אותו עד להשגת אישור לאיחוד התיקים. בנוסף, בקשה שטופלה במקצועיות ושהכילה מראש את כל הדרישות והמורכבויות הנדרשות בהוצאה לפועל, סביר שתתקבל בקלות על פני בקשות שהוגשו שלא בליווי משפטי מתאים.

איחוד תיקים בהוצאה לפועל
איחוד תיקים בהוצאה לפועל

איחוד תיקים בהוצאה לפועל: מהו?

הליכי איחוד התיקים שונו החל משנת 2019 וזאת בעקבות כניסתו לתוקף של החוק החדש בשם חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (התשע"ה, 2018). השינוי המשמעותי ביותר בחוק זה (שהחליף הלכה למעשה את פקודת פשיטת הרגל שקדמה לה), הוא הגבלת תקופת התשלומים בצו תשלומים ובאיחודי תיקים.

עם כניסתו של החוק לתוקף, כל חוב בגובה של 100,000 ₪ לכל היותר ייפרס ל-36 תשלומים שווים. כל חוב שגבוה מ-100,000 ₪ ייפרס ל-48 תשלומים. וכך, גם כאשר מדובר בתיק הוצל"פ אחד ויחיד וגם כאשר קיימים מספר תיקים, פריסת החוב תתרחש בכל מקרה בהתאם למכסת התשלומים האמורה.

כאשר לא קיימת האפשרות לעמוד בתשלומים הללו, ימליץ רשם ההוצאה לפועל על כניסה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הכולל את כינוס נכסי החייב ומימושם לטובת הנושים. הליכים אלה כיום קצרים בהרבה מבעבר ועומדים של 3-4 שנים עד לקבלת הפטר חלוט (עם מחיקת יתרת החובות), במהלכן חדל הפירעון ישלם רק בהתאם לכושר הכלכלי שלו, אחרי כל ההוצאות החיוניות.

 

זהירות, ריבית!

אם אתם מעוניינים לבצע איחוד תיקים בהוצאה לפועל או לפרוס חוב לתשלומים, חשוב להתייחס גם לריבית שנתית גבוהה, המשולמת בסך של 13% בכל תיק. לשם ההמחשה, בעלת תיק בהוצאה לפועל שיש בו חוב של 100,000 ₪, תגיע בתוך שנה לחוב מצטבר של 113,000 ₪ וכן הלאה, משנה לשנה.

לכן בפריסת החוב יש לקחת בחשבון גם את חישוב הריבית והתשלום שלה. איחוד תיקים כמובן יגביל את הריבית לצבירה על אותו התיק המרכזי, כך שהחייבים לא יצטרכו לסבול מריביות שמייקרות את התשלומים בכל תיק באופן נפרד.

 

סירוב לבקשת איחוד תיקים בהוצאה לפועל

קיימים מספר גורמים שעשויים להביא לדחיית בקשת חייבים לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל, רובם מתייחסים לפעולות שלא מבוצעות בתום לב ומתוך מטרה להתחמק מתשלום החובות בסופו של דבר, או לנצל את ההליך לטובתם האישית.

גורמים אלה עשויים להיות מסירת פרטים כוזבים, הימנעות במכוון מעדכון לאחר שנפתח נגד החייב תיק נוסף בהוצאה לפועל ולעתים גם הימנעות משליחת מלוא הפרטים והמסמכים וטיפול לקוי בהשלמתם לצורך תשובה חיובית לבקשה.

כמובן שכל אחת מהאפשרויות האלה מתייחסת גם לטעויות שנגרמו בשוגג. לשכת ההוצאה לפועל מאפשרת לתקן את הבקשה שנשלחה, להשלים פרטים ולהסדיר כל נושא בכפוף למסגרת זמנים שתיקבע לכך מצד הרשם, כך שאיחוד התיקים לא ייפגע ככל שהנושא טופל וניתן יהיה לבחון את הבקשה בצורה מסודרת.

לא פעם נתקלת מערכת ההוצאה לפועל במצבים שבהם חייבים קיבלו איחוד תיקים ומאוחר יותר השתמשו בסכומי הכנסה גבוהים שלא הוצהרו (או בהכנסה שלא דווחה) כדי לרכוש רכב חדש, לעשות שיפוץ וכו'. מאחר ואיחוד התיקים מחייב את החייב להוציא אך ורק כספים הנחשבים חיוניים עבורו ועבור משפחתו, כל מצב שיתפרש כמחייה או כרכישות מעבר למה שהצהיר החייב בחקירת היכולת שנערכה לו, עשוי להביא לדחיית הבקשה ואף הסרת איחוד התיקים לאלתר.

 

סוגי תיקים בהוצאה לפועל שניתן לצרף לתיק איחוד

חשוב לדעת שהוצאה לפועל לא מאשרת לצרף לתיק האיחוד את כל סוגי התיקים הפתוחים, כך שסוגים מסוימים של תיקים עדיין יטופלו באופן נקודתי, בהתאם לכוונת המחוקק לתעדף אותם במסלולי הגבייה של הרשות.

סוג התיק המרכזי ביותר לנושא הזה הוא תיקי מזונות, שהחוק שואף להעדיף ולספק להם יתרון בהליכי הגביה, כדי לשמור על עקרון טובת הילד. תיקים נוספים שלא יצורפו בהליכי איחוד תיקים בהוצאה לפועל יהיו תיקי משכנתא או משכון שקיים בהם שעבוד (או ערובה כלשהי) לפירעון החוב ותיקים בעלי עניינים שאינם כספיים, בדרך כלל צווי עשה (כמו צו פינוי למושכר למשל).

 

תנאים נוספים שחשוב להכיר

תשלום מקדים בגובה 3%

על פי תנאי זה, איחוד תיקים יתאפשר אך ורק כאשר החייב יעביר תשלום של 3% לפחות מגובה כלל החוב שקיים לו בתיקים הפתוחים. סכום זה ישולם כבר במעמד הגשת הבקשה ובגובה דומה גם בחודשים הבאים, עד שתתקבל החלטה בנוגע לתיק איחוד.

 

מבחן יכולת פירעון (חקירת יכולת)

חייבים שמעוניינים לבצע איחוד תיקים בהוצאה לפועל נדרשים לעבור חקירת יכולת, הבוחנת את נכסיהם, משכורתם, כושר ההשתכרות וכן כלל ההוצאות הקיימות על מנת לאמת את כושר הפירעון האפשרי של החייב ואת יכולתו לפירעון זה בתוך פרקי זמן שנקבעו במסגרת החוק:

החזר חובות למשך שנתיים – לחובות עד 20,000 ₪

החזר חובות למשך 3 שנים – לחובות שסכומם נע בין 20,000-100,000 ₪

החזר חובות למשך 4 שנים – לחובות מעל 100,000 ₪.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להגדיר פרקי זמן מיוחדים ואף ארוכים מאלה בטעמים מיוחדים ובכפוף להסכמת הנושים.

 

ומה לאחר איחוד התיקים?

משכל התיקים הפתוחים צורפו לתיק איחוד, ניתן לחייב צו תשלומים חודשי שבו יש לעמוד עד לסיום מוחלט. בהתאם לתשלומים השוטפים נוצר מנגנון גבייה קבוע ומסודר, שתורם במקביל להימנעות מהליכים נוספים כלפי החייב. כמובן שהמטרה המרכזית היא לאפשר לחייבים לפרוע את חובותיהם כלפי הנושים.

 

יתרונות וחסרונות באיחוד תיקים

לאורך המאמר מנינו יתרונות רבים לאיחוד תיקים בהוצל"פ וביניהם איחוד כלל החוב לתיק אחד, בפריסה אחת, תמורת תשלום חודשי אחד וללא טרטור או קושי בביצוע התשלומים מצד החייב. אך האם לשיטה יש גם חסרונות? מכיוון שהפתרון לא יתאים ל-100% מהחייבים, חשוב להתייחס לחסרונות או לנקודות שצריך לכל הפחות להביא בחשבון לפני שבוחרים באפשרות זו:

  • הליכי הגבייה אינם מחריפים אך גם אינם מוקפאים או מושהים. כלומר שחייב עדיין יוכר למשל כ"מוגבל באמצעים" ותישלל זכאותו להחזיק כרטיסי אשראי או לצאת מהארץ, אך לא יוצא נגדו למשל צו מאסר.
  • לא ניתן להגיש יותר מבקשת איחוד תיקים אחת, כך שאם הבקשה נדחתה, מדובר בהחלטה סופית למעט בנסיבות חריגות שמוכיחות שינוי יסודי בפרטי הבקשה הקודמת.

 

ליווי משפטי צמוד לבקשות איחוד תיקים

משרד עורכי הדין לויטה, מזור, קנפו ושות' עומד לרשותכם בנושא ומעניק ליווי משפטי מקצועי, אישי ואיכותי, המאפשר לחייבים להשלים את חובותיהם בהצלחה ולצאת לדרך חדשה ללא "כתם כלכלי" בעברם.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.