fbpx

ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל

כל חייב שנפתחו כנגדו מספר תיקי גבייה בהוצאה לפועל, רשאי לבקש לאחד אותם לכדי תיק אחד ממנו מתנהלים התשלומים עד להשלמת החוב הכולל. הפרת התחייבות התשלומים, אי כיסוי של פיגורים ואף ניצול לרעה מצד החייב, עשוי לגרור ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל, שהשלכותיו עשויות להיות כבדות מאוד מכאן והלאה.

איחוד תיקים – מאפיינים ויתרונות

כל חייב שנפתח נגדו יותר מתיק אחד בהוצאה לפועל ושאיננו מסוגל לשלם את החובות רשאי לפנות להוצאה לפועל ולבקש איחוד תיקים. פעולה זו מצרפת את כל התיקים הפתוחים לכדי תיק גדול אחד הקרוי גם תיק איחוד ובו תיערך פריסת תשלומים של החוב, כך שהחייב יוכל לשלם בפעימה אחת מידי חודש את התשלום הנדרש ולהמשיך לשלם עד לסיום מוחלט של חובותיו בכל התיקים.

ניתן לראות בקלות כי איחוד התיקים נושא ביתרון בולט והוא השמירה על השליטה הכלכלית מצד החייבים. במקום שייאלצו לשלם כלפי כל תיק ותיק את הסכום הרלוונטי, הם יוכלו לשלם במועד אחד, סכום שנועד לכסות את כל היקף החוב כלפי כל הזוכים. יתרון נוסף הוא ההתייתרות של צבירת 13% ריבית בשנה כלפי כל תיק פתוח, כך שהצבירה תתרחש רק פעם אחת בכל שנה כלפי תיק האיחוד.

מסלולי איחוד התיקים מתאים לסכומי חוב שאינם גבוהים יחסית, בדרך כלל עד 50,000 שקלים או בהתאם לעמידה כלכלית טובה בתשלום חודשי גבוה. איחוד התיקים גם מאפשר הגנה מפני המשך נקיטה בהליכי גבייה ובהליכים משפטיים מקבילים מצד כמה נושים.

ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל
ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל

בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

חייבים שמעוניינים להגיש בקשת איחוד תיקים, נדרשים לפנות להוצאה לפועל בבקשה מתאימה ולקבל החלטה לגביה מהרשם, כמובן בהתאם לנימוקים ומסמכים שצורפו לבקשה. אם הבקשה תאושר, החייב יתבקש להתייצב לחקירת יכולת שאחריה ייקבע לו סכום חודשי לתשלום בהתאם ליכולותיו הכלכליות.

יחד עם זאת, ההצטרפות למסלול איחוד התיקים מצריכה מהחייבים לשלם בתור התחלה 3% מסך היקף החוב הכולל ולהמשיך לשלם מידי חודש 3% מסכום החוב עד שתתקבל ההחלטה לעניין איחוד התיקים בעניינם.

חשוב להבהיר שלאיחוד התיקים לא נכנסים תיקי משכון ומשכנתא, תיקי מזונות ותיקים שאינם כספיים כמו למשל צווי עשה (למשל סילוק יד ממקרקעין בהתאם לפסק דין). בנוסף, לא קיימת האפשרות לאחד תיקי שטרות אם הוגשה התנגדות למימוש שטר ובית המשפט טרם הכריע בנושא זה.

 

ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל: אימתי?

אמנם תיק האיחוד נועד להטיב עם החייבים ולסייע להם להסדיר את חובותיהם באופן שמטיב הלכה למעשה גם עם הזוכים, אך קיימות נסיבות שבגינן עשוי להתרחש ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל.

רשם ההוצאה לפועל יכול בהתאם ליוזמה אישית או לפי בקשה מאחד הזוכים לבטל את צו האיחוד ואף לשנות את התנאים המפורטים בו, אם מתברר שהחייב לא עומד בתנאים שנקבעו, או ככל שהחייב ביצע/ מתכנן לבצע פעולה שתפגע בעמידתו בתנאים. ברוב המקרים הללו, התוודע הרשם לאי עמידה בהסדר התשלומים שנקבע לחייב, במועד ובשיעור התשלומים כפי שנקבעו או שלא עמד בכל התנאים של הצו, כך ששמורה לו הזכות להורות על ביטול.

גם במקרים שבהם החייב מסרב לשתף פעולה עם הממונה וללא סיבה מוצדקת, הרשם עשוי לבטל את איחוד התיקים. סיבה נוספת עשויה להיות אם וכאשר לחייב נפתח תיק נוסף בהוצאה לפועל וכעת הרשם סבור שהחייב לא יצליח לפרוע את כל החובות שלו בתיק האיחוד וגם בתיק החדש בתוך פרקי הזמן שנקבעו לכך.

מצב נוסף שמגיע לכדי ביטול איחוד התיקים הוא אם מתגלה כי החייב העלים הכנסות, מסר מידע חלקי או בלתי מדויק לגבי הנכסים שברשותו, הבריח נכסים, מסר דיווח כוזב במסגרת המסמכים שהועברו לרשם ההוצאה לפועל עם הבקשה לאיחוד תיקים, התנהלות פזרנית מצד החייב או שהוא ממשיך לצבור חובות חדשים שלא לצרכים חיוניים למחייתו ומחייתה של משפחתו.

במקרה לדוגמה, חייב שנמצא באיחוד תיקים ושמעצם מצבו הוגדר כלקוח מוגבל בבנק, מסר למרות זאת שיקים ללא כיסוי והדבר הביא לפיזור תיק האיחוד שלו. בפסק הדין במקרה זה נקבע כי העילות לביטול צו איחוד תיקים בהוצל"פ אינן ממצות, כך שרשם ההוצאה לפועל זוכה לשיקול דעת רחב למדי בנושא הזה.

כמו כן, השיקים שניתנו על ידי אותו חייב לא היו לצרכים חיוניים של בני משפחתו או שלו וגם לא נועדו ליצירת הכנסה שתאפשר עמידה טובה בפירעון חובותיו.

 

דרכי פעולה אפשריות במקרה של ביטול תיק האיחוד

הסיבה המרכזית והנפוצה ביותר לביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל היא אי עמידה בתשלומים החודשיים שנקבעו לחייב. חשוב להבין שמערכת הגבייה בישראל רואה במצב של אי תשלום סדיר ומלא בזמנים ובסכומים שנקבעו כניצול לרעה של ההליך, שהרי החייב כרגע לא עומד בהתחייבות שמסר לעניין ביצוע התשלומים שלו בתיק ובמקביל הנושים שלו מנועים מלפעול כלפיו כתוצאה מצו עיכוב ההליכים.

מכיוון שלפי החוק, מי שאיננו עומד בתשלומים החודשיים שלו לא זכאי לעשות דין לעצמו ולהפסיק לשלם או להפחית את סכומי התשלומים בכוחות עצמו, עליו להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל בנוגע להפחתת התשלום החודשי.

אם אפשרות זו לא נוצלה והחייב יטען במסגרת פיזור התיקים שלו כי לא שילם מפני שנטל התשלום היה כבד מידי, ניתן לראות בו כמי שביצע מחדל, הפרת התחייבות או שפעל שלא בתום לב כך שטענה מהסוג הזה תביא בין כה וכה לפיזור תיק האיחוד וחזרה למצב של ריבוי תיקים על סכומיהם וריביותיהם התופחות.

גם בפסיקה לא חסרות דוגמאות שבהן הניסיון להישאר בתיק האיחוד על אף אי העמידה בתשלומים עלה בתוהו. במקרה לדוגמה, קבע בית המשפט שהחייב זכאי להגנה במסגרת תיק האיחוד, רק כל עוד הוא עומד בצו התשלומים שנקבע לו וזאת בהתאם לחקירת היכולת שבוצעה על סמך האינפורמציה והמסמכים שצורפו לבקשתו.

יחד עם כל זאת, ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל כאשר החייב לא עומד בהתחייבותו, לא מתבצע באופן אוטומטי בדרך כלל. לרוב הדבר יתרחש בהדרגה, כאשר תחילה יישלח לחייב מכתב התראה הכולל ארכה לפירעון מלא של החובות שצבר עד כה בתיק ורק לאחר מכן התיק יפוזר.

מכתב ההתראה בתיק איחוד מייצר חלון הזדמנויות צר שבמסגרתו יכול החייב לשלם את החוב המלא כדי להיפטר מתיקי ההוצאה לפועל באופן סופי. כמובן שאפשרות זו לא תתאים לחייבים שאינם מסוגלים לכך מבחינה כלכלית.

 

האם ניתן לאחד תיקים מחדש לאחר פיזור תיק איחוד?

אם נקבע פיזור תיק האיחוד והחייב מעוניין לאחד את התיקים שלו מחדש, עליו להציג הוכחות רבות וחותכות לכך שחל שינוי יסודי בנסיבות בהן פוזר תיק האיחוד שמצדיקות זאת. זהו הליך מורכב ואף קלוש למדי להצלחה, ללא ידע וניסיון משפטי רחב מאוד במקרים הללו. לכן במקרה של בקשה לאיחוד תיקים מחדש, חשוב לפעול אך ורק מול עורך דין המתמחה בסוגיות שנוגעות להוצאה לפועל.

משרד עורכי הדין לויטה, מזור, קנפו ושות' מעמיד לרשותכם את מלוא הידע, הניסיון והכלים המשפטיים ששמורים לנבחרת המשפטית שלנו. משרדנו תומך בחייבים שנקלעו לתסבוכת כלכלית ונאלצים להתמודד כעת עם מערכת הוצאה לפועל ומעניק להם מעטפת משפטית אפקטיבית, לרבות ייעוץ כלכלי בתחומי המשכנתאות וכלכלת המשפחה על מנת לשוב למסלול התקין ולהימנע מהיווצרות של חובות נוספים. פנו אלינו כעת ונשמח לסייע לכם גם כלפי איחוד התיקים.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.