fbpx

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

הגשת בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל מבטאת את השלב הסופי והאחרון שנותר בהליכים מול הוצאה לפועל. כיצד מגישים את הבקשה וסוגרים סוף כל סוף את התיק? איש איננו רוצה למצוא את עצמו מסתבך עם גורמי ההוצאה לפועל, אך למרבה הצער רבים נקלעים להסתבכות כלכלית שממנה לא נותרת ברירה, מלבד לפתוח לחייב מסוים תיק בהוצאה לפועל.

הוצאה לפועל כשלעצמה היא זרוע מרכזית מאוד ברשות האכיפה והגבייה, הפועלת תחת סמכותו של משרד המשפטים. זהו הגוף האחראי בישראל על תשלומי חובות והסדרת עניינים כלכליים שלא נפתרו בדרך אחרת ושמקבל סמכויות אכיפה רחבות מאוד על פי חוק.

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל – אימתי?

כל חייב, כלומר אדם שלא שילם מסיבה כלשהי קנס או חוב שקיימים לו, עשוי לגלות שהמדינה פועלת נגדו בדרכים שונות כדי לגבות את החוב. יחד עם זאת, רשות ההוצאה לפועל תפעל אך ורק בכפוף לחוק ובהתאם להליכים מסודרים משלב פתיחת התיק (מצד הנושה או הזוכה – כלומר הגורם שחייבים לו כסף) ועד לסגירתו.

מכיוון שמערכת ההוצאה לפועל הישראלית עמוסה בתיקים בשלבים ובסכומים שונים, קיימות נסיבות שמעבר לתשלום החוב, בגינן ניתן לסגור בסופו של דבר את התיק הקיים. סגירת התיקים תתרחש הן לבקשת זוכה והן לבקשת חייב – תלוי אם פרע לחלוטין את חובו וקיבל אישור לסגירת התיק מהנושה שלו.

היכולת של אזרחים בצד הגובה או החייב להביא לסגירת התיקים בהוצאה לפועל היא צעד חיוני והכרחי לשמירה על התייעלות במערכת והקצאת משאביה לטיפול בתיקים הפעילים והרלוונטיים בלבד.

 

סיבות נפוצות לסגירת תיק הוצאה לפועל

החוב נפרע במלואו והזוכה בתיק קיבל את כל כספו

החייב למעשה שילם את כל סכום החוב במלואו לגורם שחייב לו, כך שהתיק עצמו מתייתר.

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל
בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

הזוכה והחייב הגיעו ביניהם להסכם פשרה, שהוכר בבית המשפט ושקיבל תוקף של פסק דין

החייבים רשאים לחתור לפשרה מול הזוכים, במטרה לדון בגובה החוב, בפריסת התשלומים ומועדי התשלום. אם נוצרה ביניהם הסכמה (לרוב באמצעות דיונים הנערכים בייצוג משפטי מתאים), הם יוכלו לעבור להליכי גבייה זה מול זה, כך שאין צורך באכיפה מטעם הוצאה לפועל.

התקבל פסק דין מאוחר יותר, שמבטל את פסק הדין הקודם שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל כלפי אותו חייב

לדוגמה – אדם תבע את מעסיקו בשל רשלנות שממנה נפגע, אך המעסיק טרם שילם את הפיצויים מגזר הדין כך שנפתח לו תיק בהוצאה לפועל. אלא שבמקביל הגיש המעסיק ערעור, בו הוכח ונקבע כי הרשלנות לפגיעה התרחשה דווקא מחוסר זהירותו של העובד כך שהמעסיק לא חייב בפיצוי. במקרה כזה, פסק הדין הקיים מבטל את הקודם ומייתר את הליך הגבייה שהיה בו.

 

סיבות נפוצות שמובילות לעיכוב בסגירת תיק הוצאה לפועל

אי תשלום של אגרת התיק. אם הייתה בתיק ערבות, הוא ייסגר רק אחרי שהיא תחולט במלואה. חוב אבוד.נתעכב לרגע על בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל בשל חוב אבוד: מדובר בדרך כלל בחוב כספי שהזוכה מבין כי לא ייפרע. מדובר במצב מורכב מאוד להוכחה בדרך כלל, שנשען על פסיקה מבית המשפט העליון, לפיה הכרזה על חוב אבוד מגבילה את המשך הגבייה ולכן לא יחולו עוד פעולות בתיק ההוצל"פ.

חוב אבוד יוכר ככזה רק במקרים הבאים:

  • סכום יתרת חוב שעומד על מעבר לגובה ההחזר ושלא סביר שיוחזר כעת לנושים
  • הליכי הוצאה לפועל שלא נשאו פרי (כלומר כלו כל מאמצי הגבייה)
  • החייב נפטר ואין לו רכוש או עיזבון שניתנים למימוש בגבולות המדינה
  • התנהגות הצדדים בנסיבות מיוחדות וחריגות, מתוכן ניתן להסיק שלא סביר שהחוב ייפרע.

 

הפסקת הליכי הוצאה לפועל

בסיום הפסקת ההליכים, כלומר סגירת התיק, קיימים שני מרכיבים אפשריים:

 

גניזת התיק

ראש הוצאה לפועל מוסמך להורות על גניזה, אם חלו מספר תנאים מצטברים באופן הבא: התיק התיישן כך שהפעולה האחרונה שבוצעה בו התרחשה לפני שנתיים, לזוכה נמסרה הודעה לפיה רשות ההוצאה לפועל מתכוונת לגנוז את התיק אך הוא לא העביר תגובתו לכך בתוך חודש.

 

ביעור התיק

ראש הוצאה לפועל מוסמך להורות על ביעור, אם חלו מספר תנאים מצטברים באופן הבא: התיק התיישן כך שהפעולה האחרונה בו התרחשה לפני יותר משנתיים, הזוכה קיבל הודעה לפיה התיק יבוער אך לא פנה מצידו בהתנגדות לכך בתוך חודש ימים. שתי הפעולות הללו, גניזה וביעור התיק, אינן מגבילות או מונעות מהזוכה לפתוח תיק גבייה מחדש כלפי אותו עניין.

 

איך סוגרים תיק הוצאה לפועל?

כדי לסגור תיק פתוח בהוצאה לפועל, יש לעבור שני שלבים: הראשון – מחיקת החוב שקיים בהוצאה לפועל. השני – סגירת התיק לחלוטין לאחר שהחוב עצמו נמחק.

 

כיצד למחוק את החוב הקיים בהוצאה לפועל?

פעילות בכפוף לחוק השמיטה – חוק זה קובע שהחייב נדרש לעמוד במספר תנאים כדי לקבל הפטר חובות, ביניהם היותו "מוגבל באמצעים" המשלם מידי חודש את חובותיו וכן "חסר נכסים" שיכלו, לכאורה, לשמש אותו לכיסוי החוב.

התיישנות התיק עקב חוסר פעילות הזוכה – אפשרות זו כאמור תתרחש ללא קשר לתשלום החוב עצמו, אלא רק בעקבות העדר פעולות מצד הזוכה עצמו בתיק זה.

הגעה להסדר – כל עוד ההסדר/ הפשרה שהושגו מקובלים על שני הצדדים, הזוכה יוכל לפנות בבקשה לסגירת התיק. לחילופין, החייב יוכל להגיש את הבקשה והיא תועבר לאישור הזוכה לפני סגירה.

הצטרפות להליך חדלות פירעוןהליך חדלות פירעון מקפיא את כל מאמצי הגבייה בתיק ובסיומו ייתכן שיוחלט לתת הפטר המורה על הפסקת התשלום לנושים, למרות שהחוב לא שולם במלואו.

לאחר שהחוב בהוצאה לפועל נמחק, החייב יוכל להגיש מיוזמתו בקשה לסגירת התיק. במקרה כזה כאמור, רשם ההוצאה לפועל יעביר עותק מהבקשה לזוכה ועליו לאשר או להתנגד לסגירת התיק. לחילופין, אם הזוכה עצמו מבקש לסגור את התיק, רשם ההוצאה לפועל יפעל לכך אוטומטית.

 

לסיכום:

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל מתרחשת בהתאם לנסיבות המקרה, הפעולות שנוצרו בדרך וגם לעתים מצבו האישי של חייב או זוכה. בכל אחת מהאפשרויות, נדרש תחילה לפעול למען מחיקת יתרת החוב הקיימת בתיק ההוצל"פ ורק לאחר מכן תתרחש סגירה מוחלטת של התיק.

יצוין כי תיק שנסגר, עדיין לא מגביל את הנושים/ הזוכים מלפתוח תיק חדש באותו עניין או בעניין אחר כלפי החייב ולכן ההמלצה היא בכל מקרה לטפל בחובות שנוצרו ולהימנע מהזנחתם.

תיקים פתוחים בהוצאה לפועל גוררים עמם שורה של סנקציות קשות ומרתיעות כלפי החייבים, ביניהן חסימת כרטיסי האשראי, עיקול משכורות וחשבונות בנק, צו איסור יציאה מהארץ, הגבלה על החזקה וחידוש רישיון נהיגה ועוד. כל אלה ועוד שלל סנקציות שהוצאה לפועל רשאית להטיל, מערימות קשיים רבים מאוד על שגרת היום של החייבים ומונעים מהם להסתדר כלכלית כראוי.

כדי לטפל בחובות שהצטברו וכן בסגירת התיקים הפתוחים בסופו של דבר, מומלץ להסתייע בעורך דין מקצועי המתמחה בהוצאה לפועל ושיוכל ללוות אתכם דרך כל הצעדים הנדרשים וללא פגיעה בזכויותיכם. משרד עורכי הדין מזור קנפו ושות' עומד לרשותכם בכל שאלה בנושא ויפעל למענכם גם בהגשת בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל בהתאם לנסיבות.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.