fbpx

סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר

צבירת חובות היא מצב מאיים ומתיש, בוודאי לאדם שהיה נתון בהליך חדלות פירעון ושעבר ארבע שנים שבהן ירד מכל נכסיו ושילם סכום לא מבוטל מידי חודש על מנת להחזיר את חובותיו. וכעת משהסתיים ההליך, חשוב להבין כיצד מתרחשת סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר. במאמר זה נסביר על השלב הסופי והאחרון של התהליך:

מהו הפטר?

צו הפטר הוא צו בחתימתו של בית המשפט, המאשר על סיום הליכי חדלות הפירעון ומורה על מחיקת יתרת החובות, ככל שנותרו כאלה בסיומו של ההליך המלא. מתן ההפטר הוא השאיפה הגדולה ביותר של חדלי הפירעון, שכן הוא ניתן לאחר ששולמו כל הכספים הנדרשים כלפי הנושים וחלה עמידה מלאה בכל תנאי, כללי והגבלות תוכנית חדלות הפירעון.

עם מתן ההפטר, תינתן לחייבים הזדמנות לפתוח פרק כלכלי חדש ונקי בחייהם, ללא חובות עבר וגם ללא קלון, שאפיין בעבר חייבים שנקראו פושטי רגל וזכו לתדמית לא "מחמיאה" בקרב ישויות פיננסיות.

 

סוגים אפשריים של צו הפטר

בעולם ההפטרים קיימים מספר סוגי הפטרים אפשריים שחדלי הפירעון יכולים לקבל:

 

הפטר חלוט

או בשמו הנוסף – הפטר מלא. זהו למעשה ההפטר "האופטימלי" שבמסגרתו החייב פעל בתום לב לאורך הדרך ומרצון אמיתי וכן להותיר את עברו העגום כלכלית מאחור ולהסדיר את כל חובותיו מול הנושים. הפטר זה ניתן לחייבים שדרכם לאורך התהליך נבחנה בקפידה ונמצאה באמת ובתמים ככזו ולכן מאפשר להם לקבל "מחילה" על יתרת חובותיהם ולא לשלם אותם.

הפטר חלוט ניתן גם לחייבים שהוכיחו רצון אותנטי להסדיר את חובותיהם אך כשלו מלעשות זאת. במקרה כזה יתרחשו כמה תנאים מצטברים שיש לעמוד בהם, המעידים על ניסיונות מצד החייב לשלם את חובותיו לנושים.

סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר
סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר

הפטר מותנה

צו הפטר מותנה ניתן מבית המשפט בכפוף למילוי תנאים מסוימים שיש לבצע תחילה ולאחריהם יינתן הפטר מלא. בדרך כלל תנאים אלה כוללים תשלום של חלק מסוים מתוך סך החוב ובכפוף להסדרים ספציפיים שנקבעו לחייב.

כעת, חייב שקיים את תנאי הצו יהיה רשאי לקבל הפטר חלוט/ מלא. מי שלא עומד בתנאי ההפטר המותנה, כלומר לא פועל על פי כל הכללים שהוגדרו לו, לא רק שלא יקבל הפטר מלא מחובותיו, אלא יגרור כלפיו סנקציות קשות ומרתיעות כמו קביעת הסדרים ותנאים שאינם אופטימליים לחייב עצמו ואף ביטול של צו ההפטר.

 

הפטר חלקי

צו זה ניתן כאשר בין המשפט "מוותר" רק על חלק מאוד מסוים מהחובות ומתקבל בדרך כלל כתוצאה מחשיפת התנהגות מצד החייב שאינה בתום לב. זהו מצב לא רצוי מבחינת החייבים, שכן חוסר תום לבם כלפי נושים מסוימים, עשוי לגרום לכך שההפטר שלהם יבוטל לחלוטין.

סגירת תיקים והסרת הגבלות לאחר צו הפטר

עד כה סקרנו את ההפטרים הקיימים וכעת נעבור למשמעות ולהגבלות שעומדות עדיין בפני החייב לאחר שקיבל הפטר. על פניו, צו ההפטר "משחרר" את החייב לחופשי והוא רשאי לפעול כרצונו בזירה הכלכלית. אלא שהדברים בשטח אינם מדויקים, משום שעדיין נותרות מגבלות מסוימות שנותרות כסדרן גם לאחר שניתן הפטר חלוט.

 

התרת חסמים והגבלות מול הרשויות

המדינה לא מעדכנת מיוזמתה את הגופים הרשמיים במתן הפטר חלוט לחייבים, כך שהם צריכים לפנות מיוזמתם לגורמים הללו ולהתיר הגבלות וחסמים שעוד נותרו להם. כך למשל, החייב יצטרך לפנות בעצמו לביטוח הלאומי ולמס הכנסה, למשרד הפנים כדי להסיר את צו האיסור יציאה מהארץ, לרשם החברות כדי להסיר רישום האוסר על הקמת תאגיד ועוד.

יש לצרף את צו ההפטר בכל פנייה כדי להסיר את הרישומים כלפי החייב. מעבר לצו ההפטר, נדרשת עוד מסכת בירוקרטית שלמה הכוללת טפסים ומעבר דרך הפקידות בלשכות השונות, כולל פרק זמן מסוים שבו הדברים יתעדכנו לחלוטין.

 

התרת חסמים והגבלות על תחומי העיסוק

מגבלת תחומי העיסוק נחשבת למהותית ואף מורכבת יותר להסרה, שכן היא דורשת פנייה בבקשה מיוחדת לרשויות ולא די בהוצאת ההפטר. מגבלה זו מתייחסת למקצועות שבהם דרוש רישיון, כך שעל החייב לשכנע את בית המשפט בהליך ייחודי, לכך שהוא רשאי וכשיר לעסוק בהם.

המקצועות המשמעותיים ביותר בהקשר הזה הם ראיית חשבון, עריכת דין, ייעוץ פנסיוני, תפקידים ציבוריים וסטטוטוריים שונים (כמו למשל כהונה כחבר מועצת עיר), תיווך מקרקעין ועוד. תפקידים אלה מכילים רגישות גבוהה ולכן המדינה מביאה בחשבון את הרקע האישי של בעלי תפקידים אלה.

מגבלות נוספות כאמור, מתייחסות לניהול פעיל של חברות וכן על אופן השימוש באשראי או חשבונות בנק. הגבלות אלה לעתים מוסרות אוטומטית כעבור פרק זמן מסוים מקבלת ההפטר ולעתים דורשות פנייה יזומה כדי לבטלן.

 

סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר חלוט

מלבד התרת ההגבלות והחסמים שנותרו לחייב לאחר קבלת ההפטר, קיימת גם שאלת התיקים שנותרו פתוחים בהוצאה לפועל. עקרונית, ניתן למחוק חובות במסגרת ההכרזה על חדלות הפירעון, כך שברגע שניתן צו הפטר הפוטר אדם מהמשך תשלום חובותיו, הוא יוכל להביא לסגירה מוחלטת של התיק. אם ניתן הפטר חלקי, ייתכן שיימחקו רק הריביות.

חשוב לציין שמהלך של סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר הוא מהלך מורכב יחסית, שכן כל עוד קיימות הגבלות שונות לחייב, הן עדיין צפויות להשפיע על החלטת סגירת התיקים. חלק מההגבלות הללו מתייחסות לאיסור יציאה מהארץ, מעמד של לקוח מיוחד בבנק, דיווחים על הכנסות והוצאות ועוד, כך שהסרתן בהוצאה לפועל נחשבת לעתים למורכבת.

 

אפשרויות למחיקת התיק בהוצאה לפועל

סגירת תיק בעקבות חוסר פעילות

לעתים תיקים מסוימים בהוצל"פ נסגרים בעקבות התיישנות ובשל חוסר פעילות מצד הזוכה. זוהי אפשרות נדירה למדי וגם היחידה שבה תיק בהוצאה לפועל ייגנז לחלוטין, אך כאשר מדובר בתיק ישן מאוד שהתנהל שנים ואז הטיפול בו הוקפא בשל כניסתו של החייב הרשום לחדלות פירעון למשך כמה שנים, ייתכן והאפשרות תתאים.

 

מחיקת תיק בפשרה

ככל שנותר עדיין תיק פתוח לחייב והוא מעוניין לפתור במהירות את הנושא, הוא יוכל לפנות לצד השני ולהציע פשרה, למשל פריסת יתרת החוב לתשלומים. כעת ניתן יהיה לקבל הנחה או מחיקה של חלק מיתרת החוב.

 

סגירת תיק לאחר הפטר

כאשר החייב משלם חלק מחובותיו ומקבל הפטר על היתרה, עליו לפנות להוצאה לפועל ולבקש לסגור את התיק, ככל שהסכומים האמורים בו שולמו במסגרת ההליך. חשוב לשמור אסמכתאות להפטר ולתשלומים ששולמו כלפי התיק, כדי שלא יתרחש סיכוי לכך שהתיק יישאר מסיבה כלשהי פתוח אך ללא הוכחת התשלום.

 

סגירת תיק בעקבות פנייה לזוכה/ מיוזמתו של הזוכה

ככל שהחוב שולם והזוכה מבקש לסגור את התיק, הרשם ייעתר לבקשתו ללא הסתייגות. חשוב להבין שבמצב הפוך, בו החייב מבקש לסגור את התיק, הרשם יעביר את הבקשה לזוכה ולאישורו.

 

ההפטר מרמז על סוף הדרך, אך היא טרם הושלמה

כפי שקראתם, צו ההפטר הוא הניצן הראשון של תחילת הדרך הכלכלית החדשה, אך הוא איננו סוף פסוק. נדרשות עוד פעולות רבות עד להסרת כל ההגבלות כלפי החייבים וביניהן גם הצורך בסגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר.

על מנת לפעול כראוי בנושא מבלי להותיר "כתמים" מאחור, רצוי להיעזר בעורך דין שמתמחה בחדלות פירעון ושמבין את המורכבות המיוחדת של החייבים במעמד ההפטר, כך שזכויותיהם יישמרו במלואן. משרד עו"ד מזור קנפו ושות' ידע לייעץ לכם בנוגע לפעולות הנדרשות ואף לטפל משפטית בכל סוגיה שעוד נותרה פתוחה כלפי החייב. צרו עמנו קשר עוד היום לתיאום פגישת התייעצות.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.