fbpx

סגירת תיק הוצאה לפועל

סגירת תיק הוצאה לפועל מתייחסת להשלמה או הפסקת גבייה, כלפי חייב שלא הסדיר את חובו מהתחייבות, שטר חוב או פסק דין שניתנו נגדו. סגירת התיק מהווה את סיום ההליכים בהוצאה לפועל בנושא, מה שמאפשר לחייב להתפטר מהגבלות שהוטלו עליו ולהמשיך בחייו כסדרם.

מנגנון הגבייה והאכיפה של הוצאה לפועל

אנשים רבים תופסים את המפגש עם מערכת ההוצאה לפועל כמאיים ומטלטל, כך שכל דיון בסגירת תיקי הוצל"פ נחשב לחיובי ורצוי למדי. אך באילו נסיבות ניתן לסגור את התיק וכיצד פועלים לסגירתו המלאה? במאמר זה נפרט את הליכי ההוצאה לפועל ואת הדרכים להביא לסיומם המוחלט:

הוצאה לפועל היא מערכת ממשלתית לאכיפת תשלומי חובות ופסקי דין כלפי גופים ואזרחים יחידים, באמצעותה יכול כל אדם וכל ארגון לפתוח תיק גבייה נגד חייב מסוים. במסגרת הבקשה לפתיחת התיק, יצטרך הנושה/ הזוכה לפרט את החוב הקיים, להציג הוכחות לקיומו ולפרט את התהליכים שהיה מעוניין לנקוט בהם.

סגירת תיק הוצאה לפועל
סגירת תיק הוצאה לפועל

הגבלות, צווים וסנקציות על חייבים עם תיק פתוח

על מנת להשלים את הגבייה ולהימנע ממצב של סירוב לשלם, מפעילה ההוצאה לפועל סנקציות והגבלות שונות על החייבים:

  • עיקולי מטלטלין ומקרקעין – החשש הגדול ביותר הוא מצב של הברחה או הסתרת נכסים כדי להתחמק מתשלום. לכן פונקציה זו מתייחסת להקפאת כל העסקאות והפעולות שניתן לבצע ברכוש הקיים וזאת עד להסדרת החוב הפתוח.
  • צו עיכוב יציאה מן הארץ – כפועל יוצא של ניסיונות ההתחמקות, קיים גם החשש מפני הסתלקות בעל החוב מגבולות הארץ, כך שהזוכה יישאר ללא הכסף שמגיע לו. מכיוון שהיעדר תשלומים מערער את יציבות המשק ואת כושר השרידות של ענפי הכלכלה והמסחר, מטילה ההוצאה לפועל צו שמונע יציאה מהארץ כאשר נפתח תיק.
  • הגבלה מלהשתמש בכרטיסי אשראי – כידוע, כרטיסי האשראי "מגוהצים" בסכומים עתידיים שטרם נגבו, מה שבדיעבד אומר שאדם עם חובות עשוי עדיין להמשיך ולהשתמש בכרטיס שלו לטובת מימון צרכיו האישיים וזאת שעה שחובו עדיין ממתין לתשלום מצידו. כדי לאכוף את התשלום ולחייב את החייב לטפל בתיק הפתוח שלו בהקדם, נעשית הגבלת שימוש בכרטיסי חיוב.
  • הגבלה מלהחזיק ולחדש רישיון נהיגה – גם פונקציה זו נועדה להגביל את החייב עד כדי שיאלץ להסדיר את החוב שלו. הגבלה זו מונעת תנועה עצמאית באמצעות הרכב.

כפי שניתן לראות, כל הסנקציות הללו נועדו לדרבן את החייבים לבצע סגירת תיק הוצאה לפועל בהקדם האפשרי ובכך לסיים מצד אחד עם חובותיהם ולהימנע מגריעה ממצב ההכנסות של גורם אחר מצד שני. באמצעות ההוצאה לפועל, יכולה המדינה לשלוט במדיניות הכלכלית ומוסר התשלומים שבין גורמים שונים לבין עצמם ולוודא שהציבור שומר על התנהלות תקינה והוגנת כלפי כל המעורבים.


סגירת תיק הוצאה לפועל: באילו מקרים וכיצד?

סגירת תיקים בהוצאה לפועל תתרחש כאמור בעת הסדרת החוב, בין אם ישירות ללשכת ההוצאה לפועל המטפלת ובין אם לנושה או הזוכה עצמו.

את החוב ניתן להסדיר בכמה דרכים אפשריות, כל אחת מהן אמורה להביא לכדי החלטת רשם ההוצאה לפועל על סיום החוב וסגירת התיק, כאשר אחת האפשרויות מתייחסת גם ליכולתו של פותח התיק (כלומר הנושה עצמו) להורות על סגירת תיק פתוח שעודכן לגביו הסדר מול החייב. להלן האפשרויות העומדות בפני חייבים לסגירת תיק הוצל"פ שנפתח כלפיהם:

  1. הגעה להסדר חוב – החייבים יכולים לחתור להסדר, פשרה או הסכם תשלומים מול הנושה, כך שהם ישלמו סכום מסוים מסך כל החוב, יתחילו לשלם חודשית דרך פריסת תשלומים שנקבעה או יסכמו ביניהם על היקף ומבנה החוב. ככל שההסכם נכנס לתוקפו בין שני הצדדים, מתייתר הצורך במאמצי האכיפה של הוצאה לפועל וניתן להורות על סגירת התיק.
  2. איחוד תיקים – כאשר לחייב אחד נפתחים מספר תיקי הוצאה לפועל, קיימת האפשרות לאחד אותם לכדי תיק אחד ולשלם סכום חודשי קבוע עבור שניהם. איחוד התיקים מביא להתייעלות מערכתית ומותנה בחקירת יכולת הבודקת את יכולתו של החייב לעמוד בסכום חודשי קבוע לאורך תקופה ממושכת.
  3. פריסת תשלומי התיק מול הוצל"פ – אדם שהתבשר על פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדו, יצטרך לפנות ללשכה המטפלת כדי לקבל שוברי תשלום, המחלקים למעשה את החוב לתשלומים בהיקף מסוים.
  4. הגשת בקשה להליך חדלות פירעון (לשעבר פשיטת רגל) – אדם שסך הוצאותיו, כולל ריביות התיק הפתוח, גבוהות מסך הכנסותיו, יוכל לפנות להליך חדלות פירעון במהלכו ייאספו כל נכסיו וימומשו לטובת החזר החובות לכל הנושים. פתיחת ההליך מהווה הקפאת הליכים מיידית לכל מאמצי הגבייה הקיימים, כך שתתרחש גם סגירת תיק הוצאה לפועל ככל שנפתח כזה.

בכפוף לכל אחת מהאפשרויות הללו, תבוצע סגירת תיק הוצאה לפועל. הסגירה תתרחש על פי הוראות החוק הכוללות עמידה בתנאי ההפטר ובתקנות המיוחדות שנקבעו עבור כל אחת מהאפשרויות.

 

איך מגישים בקשה לסגירת תיקים בהוצאה לפועל?

אחרי שהחוב טופל, סודר ושולם, ניתן להמשיך אל סגירת תיק הוצאה לפועל המהווה את סיום ההתנהלות מול רשות האכיפה והגבייה וכן את סיום כל ההגבלות והצווים שהוטלו על בעל החוב. כפי שציינו, לא רק חייבים רשאים לבקש את סגירת התיק וגם הנושים שפתחו אותו יוכלו להורות על כך.

מהו ההבדל? בעוד שהוראת נושה על סגירת תיק הוצאה לפועל תבוצע לאלתר, חייב שיבקש לסגור את התיק שלו לא יקבל תשובה אוטומטית, אלא רק בכפוף לקבלת תגובה מהנושה והסכמתו לכך.

קיימות שתי דרכים לקבלת אישור על סגירת התיק:

הראשונה – דרך מוקד השירות של רשות האכיפה והגבייה, שיבצע את הבקשה וישלח בדואר את אישור סגירת התיק. יש לפנות לטלפון 35592* או 073-2055000 בין הימים א'-ה' בשעות 8:00-16:00 (בערבי חג עד 12:30).

השנייה – דרך קבלת הקהל בלשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית, מותנה בתיאום תור מראש דרך המוקד הטלפוני או על ידי הגשת פנייה לזימון תור ללשכה.

 

ואם הנושה מסרב לסגור את התיק?

ככל שהחוב שולם או שהוחל הסדר בין החייב והנושה, אין כל סיבה להותיר את תיק הגבייה פתוח. יחד עם זאת כבר היו מקרים מעולם שבהם נושים לא סגרו בפועל את התיק בטענות שונות. אם זהו המקרה, ניתן יהיה לערב עורך דין בקיא ברזי ההוצאה לפועל ובהליכי גבייה, שיפעל לטובת החייב ויגן על הזכויות המלאות שלו.

 

סגירת תיק הוצאה לפועל היא עניין קריטי!

כל "מעורבות" מצד הוצאה לפועל גורעת מהדירוג הבנקאי ומקשה על עתידם הכלכלי של החייבים ולכן חשוב לטפל בתיקים הפתוחים ביעילות ולהביא לסיום מהיר של החובות וההגבלות הקיימות. משרד עורכי הדין לויטה, מזור, קנפו ושות' מעמיד לרשותכם צוות מוביל ומנוסה ביותר בתחומי ההוצאה לפועל וחדלות הפירעון, שילווה, יתמוך וייצג אתכם עד לסגירת התיק וסיום החובות.

למשרד רזומה עשיר של הצלחות משפטיות בתחום וידע ייחודי בתחום השיקום וההבראה הכלכלית של חייבים, באמצעותו תוכלו לצאת לדרך כלכלית חדשה ולהגיע להסדר החובות הפתוחים בתיק ההוצאה לפועל. צרו עמנו קשר ונשמח להיפגש איתכם ללא התחייבות, כדי לבחון את היקף הסיוע המשפטי והכלכלי הנדרש לכם.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.