fbpx

תשלום חוב בהוצאה לפועל

מכתב על חוב מהוצאה לפועל נחשב לעניין מרתיע ומאיים, שרבים מעוניינים לפתור במהירות הבזק ובטרם ייווצרו השלכות חמורות. נאמר כבר עכשיו שכל אדם שמעוניין לבצע תשלום חוב בהוצאה לפועל רשאי לפעול לכך כבר ממועד מתן מכתב האזהרה וכך להימנע מהליכים נוספים נגדו. כיצד משלמים את החוב ומהן האפשרויות העומדות בפני החייב? המידע המלא לפניכם.

כולנו מודעים היטב למערכת הגבייה המרתיעה של לשכות ההוצאה לפועל. היא מתחילה במכתב התראה שמודיע על 20 או 30 ימים לתשלום אחרון של החוב הפתוח, ולא יינקטו כלפינו הליכי גבייה מצידה. אם החוב אכן לא ישולם ותקופת "החסד" תחלוף, נאלץ להתמודד עם סנקציות רבות ומכבידות כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקול חשבון הבנק, ביטול כרטיסי אשראי ועוד.

דרכי תשלום חוב בהוצאה לפועל

על מנת שלא לגרור השלכות דומות, או כאלו שעלולות להחריף ככל שהזמן מתארך, ניתן לבצע תשלום חוב בהוצאה לפועל בכל שלב בתהליך. בפני החייבים עומדות שלוש דרכים לביצוע התשלום:

  1. העברת הסכום החייב ישירות לעורך הדין של הזוכה, או ישירות לזוכה עצמו
  2. ביצוע התשלום עם שובר תשלום שניתן לכך מול בנק הדואר
  3. ביצוע התשלום בלשכת ההוצאה לפועל שפרטיה מצוינים במכתב האזהרה (שם מתנהל התיק).

 

ומה קורה לאחר התשלום?

כאשר חייב משלם את מלוא הסכום החסר ומקבל אישור על קבלתו, הוא צפוי לקבל הודעה על סגירת התיק אוטומטית תוך כמה ימים. חשוב להדגיש שכאשר מעבירים תשלום ישירות לזוכה (כלומר הגורם שחייבים לו כסף) או לעורך דינו, עליהם לעדכן בכך את לשכת הוצאה לפועל תוך 7 ימים לכל היותר. אם מכל סיבה שהיא התיק לא נסגר בתוך 30 ימים ממועד התשלום המלא, החייב רשאי להגיש בקשה לסגירת התיק.

תשלום חוב בהוצאה לפועל
תשלום חוב בהוצאה לפועל

תשלום חוב חלקי בהוצאה לפועל

קיימים מקרים שבהם החייב משלם חלק מסכום החוב המלא, המהווה את החלק שבגינו נפתח נגדו הליך גבייה מתקדם יותר כמו הוצאת צו מאסר או צו הבאה ולעתים גם עיקול גורף. לאחר שמשלמים את החלק היחסי שנוגע לאותו הליך ספציפי, הסנקציה תבוטל אך כמובן שתיק ההוצאה לפועל יישאר על כנו עד לתשלום החוב לזוכה.

גם הפעם עם ביצוע תשלום החוב לזוכה או לעורך דינו, עליהם לעדכן בכך את לשכת ההוצאה לפועל בתוך 7 ימים. אם ההליך לא בוטל על אף ביצוע תשלום החוב, החייב רשאי להגיש בקשה לביטול, לרבות ביטול של ההליך שננקט נגדו (כמו בקשה לביטול עיקול, בקשה לביטול צו מאסר וכיוצ"ב).

 

הסדר פשרה לגבי היקף החוב

מלבד לביצוע תשלום חוב בהוצאה לפועל בדרכים שהזכרנו עד כה, חשוב לציין כי קיימת אפשרות נוספת להתמודד עם היקף החוב העומד כלפי החייב והיא חתירה להסדר פשרה מול הזוכה, במסגרתו יוסכם על תשלום חלק מהחוב או כולו בהתאם לפריסת תשלומים מוסכמת בין הצדדים.

אם הסדר הפשרה מקובל על שני הצדדים, הזוכה (שפתח את התיק) מחויב לעדכן בכך את לשכת ההוצאה לפועל וזו תעכב לאלתר את כל הליכי הגבייה. ההליכים יעוכבו כמובן, בתנאי שהתשלום מתקבל בהתאם להסדר שנקבע בין הצדדים ושלא הופסק או לא שולם מצד החייב מכל סיבה שהיא.

אם החייב מפר את ההסכם שלו ולא משלם את שנקבע, על הזוכה ליידע את לשכת הוצאה לפועל בנושא. אם חלק מהסכום כבר שולם, יש לעדכן גם בנושא הזה את היקף התשלומים שהועבר עד כה. בנוסף, הזוכה נדרש לשלוח דרך הדואר מכתב לחייב ובו מצוין כי הוא עומד לחדש נגדו את ההליכים ובכפוף ליתרת החוב המעודכנת.

אם לא חלה התקדמות בתשלום מצידו של החייב, הזוכה יוכל לפנות לחידוש הליכי הגבייה בהוצל"פ בתוך 15 ימים ממועד שליחת המכתב. יש לצרף העתק ממנו לבקשה להוצל"פ וכן את אישור המסירה מדואר רשום.

 

עיכוב הליכים אוטומטי בנוגע לתשלום חוב הוצל"פ

כאשר חייב וזוכה מגיעים ביניהם להסכמה הדדית שממנה נוצר הסדר תשלומים והדבר הובא לידיעת לשכת הוצאה לפועל בה התיק מתנהל, ההליכים בו יעוכבו אוטומטית. זהו אחד המצבים היחידים שבהם חל עיכוב הליכים ללא צורך בהגשת בקשה וגם מבלי שרשם ההוצאה לפועל יוכל לפעול בהתאם לשיקול דעת אישי או להתנגד לכך.

 

התנגדות לחוב בהוצאה לפועל

למרות שהזכויות המרכזיות בהוצאה לפועל שמורות לזוכים, החייבים עדיין יכולים לפעול במספר דרכים כלפי החוב נגדם, בין היתר על ידי הגשת בקשת התנגדות. בקשה זו אמורה להתנגד לתשלום החוב הפתוח בנסיבות מתאימות, כמו למשל חוב פיקטיבי, טעות בזהות החייב, מסמכים כוזבים או טענת פרעתי, במסגרתה החייב טוען כי אין לו חוב כלל משום שכבר שילם אותו בעבר.

התנגדות לחוב קיים מאפשרת אלטרנטיבה נוספת להתמודדות מול הוצאה לפועל, בדרך שאיננה מוכוונת מטבעה לתשלום החוב במלואו. את בקשת ההתנגדות ניתן להגיש תוך 20 ימים ממועד מכתב האזהרה, או בתוך 30 ימים בהתאם לעילה המופיעה בתיק.

אם המועד חלף אך החייב עדיין מעוניין להגיש את הבקשה, הוא רשאי לבקש הארכת מועד להגשת בקשה להתנגדות. יש להגיש את הבקשה בצירוף תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין ובפירוט של נסיבות ונימוקים לעיכוב הגשת בקשת ההתנגדות. הן את בקשת ההתנגדות והן הארכת מועד יש להגיש ללשכה המסוימת שבה נפתח התיק.

יש שרואים בהתנגדות ככתב הגנה של החייב כלפי החוב שנדרש ממנו לשלם ואכן, לנימוקי הבקשה ומאפייניה יכולות להיות השלכות בהמשך הדרך. לכן מומלץ שלא לנקוט בצעד זה באופן עצמאי ולנסח בקשה מתאימה ומנומקת מול עורך דין הוצאה לפועל. בקשה זו מקבילה לבקשת רשות להתגונן ולכן תדון בהליך בסדר דין מקוצר, מול ראש ההוצאה לפועל.

אם בקשת החייב התקבלה, ההליך יעבור לבית משפט שלום בו סוגיית החוב וההתנגדות לחוב תיבחן ותתקבל החלטה לכאן או לכאן. אם הבקשה תידחה, ימשכו הליכי ההוצאה לפועל. במקביל סביר להניח שראש הוצאה לפועל יורה על עיכוב הליכים עד להחלטת בית המשפט, אם כי ישנם מקרים שבהם הוא ידרוש להפקיד ערבות כנגד עיכוב ההליכים בתיק.

 

תשלום חוב בהוצאה לפועל במסגרת ימי האזהרה

חייבים ששילמו את חובותיהם בתוך פרק הזמן המופיע במכתב האזהרה מהוצאה לפועל, יבלמו את הזוכים מלפעול נגדם בסנקציות כמו עיקולים, צו עיכוב יציאה מהארץ וכיוצ"ב ויגרמו לתיק להיסגר במהירות. בנקודה זו, מי שאינם מסוגלים לשלם את החוב במלואו, רשאים לבקש גם להתייצב בפני רשם הוצאה לפועל לחקירת יכולת, שתבחן את יכולתם לשלם ואת פרק הזמן הדרוש להם לתשלום סכום החוב המלא.

 

סוף דבר

מערכת ההוצאה לפועל מתנהלת באופן הדרגתי כלפי החייבים, כאשר מכתב האזהרה הוא הפעולה הפותחת שנועדה להתריע על פתיחת התיק והיתכנות להליכי גבייה הגוררים עמם סנקציות רבות. במועד מכתב האזהרה יכול החייב להחליט האם לבצע תשלום חוב בהוצאה לפועל על פי צו תשלומים חודשי שנקבע לו או לשלם את מלוא החוב כאשר לא קיים צו תשלומים.

הרפורמה בחוקי הוצל"פ משנת 2019 קובעת כי חובות עד 100,000 ₪ ייפרסו ל-36 תשלומים ואילו חובות מעל 100,000 ₪ ייפרסו עד 48 תשלומים. אם לא קיימת אפשרות לעמוד בתשלומים הללו, לחייב לא יהיה מנוס מלפנות להליכי חדלות פירעון.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.