fbpx

חדלות פירעון ופשיטת רגל – מילון מושגים

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נוצר במטרה לשפר ולייעל את התהליך שנקרא עד לפני מספר שנים פשיטת רגל. התהליך החדש מתמקד בחייבים עצמם ובהשאת תשלום חובותיהם לנושים ובסיומו ניתן לצאת לפרק כלכלי נקי וחדש. אז מהי בדיוק חדלות פירעון ופשיטת רגל? לפניכם מילון מושגים מלא לחייבים הבוחנים אפשרות להצטרף להליך.

מהו חוק חדלות פירעון ופשיטת רגל?

במציאות של ימינו, רבים מוצאים את עצמם במצוקה כלכלית קשה שנובעת ממכלול רחב של סיבות אפשריות. לאחר משבר הקורונה, גדל מספר הבקשות לפשיטת רגל בכ-75%, מה שמבטא התרחבות של הקושי הכלכלי בישראל ואת הצורך בפתרונות שיאפשרו לחייבים להתמודד עם החובות ולסיים איתם בדרך יעילה ומטיבה.

כאשר סכום החובות עולה על סך ההכנסות, נוצרת האפשרות להשתלב בתוכנית חדלות פירעון ופשיטת רגל. התוכנית שנולדה מכוח החוק שנקבע בשנת 2018 ומחליף מאז את הליך פשיטות הרגל המסורתי, מייצר גם מושגים חדשים שחשוב להכיר ולהבין לפני ששוקלים את ההצטרפות.

 

מושגים חשובים להבנת הרקע בחוק

פשיטת רגל – ביטוי שנגזר משמה של פקודת פשיטת הרגל, שמגדירה אדם חייב שלא יכול לשלם לנושים את חובותיו. פקודת פשיטת הרגל (פש"ר) – חוק משנת 1980 שהסדיר עד התאריך 15.9.2019 את כל הליכי פשיטת הרגל שהתרחשו בישראל.

חדלות פירעון – זהו מונח המתאר מצב שבו אדם או חברה/ תאגיד לא מסוגלים לשלם את חובותיהם לנושים, בדרך כלל בעקבות סך חובות שגבוה מסך הכספים והנכסים הקיימים. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – החוק שנחקק בשנת 2018 ונכנס לתוקפו בספטמבר 19, החליף את פקודת פשיטת הרגל הישנה ומפרט מטרות, עקרונות ותהליכים מדויקים בהם יתנהל התהליך עד לסיומו המלא.

חדלות פירעון ופשיטת רגל - מילון מושגים
חדלות פירעון ופשיטת רגל – מילון מושגים

גורמים משפטיים שלוקחים חלק בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל

הממונה – לשעבר כונס הנכסים הרשמי, הגוף הממונה על הליכי חדלות הפירעון בקרב חייבים פרטיים (שאינם תאגידים). תפקיד הממונה הוא לשמור על האינטרס הציבורי תוך קיום החוק וניהול של כל תיקי חדלות הפירעון של יחידים שחובותיהם גבוהים מ-150,000 שקלים דרך בית משפט שלום.

רשות האכיפה והגבייה – יחידת הגבייה השייכת למשרד המשפטים, בתוכה נמצאות מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות.

רשם חדלות הפירעון – זהו רשם הוצאה לפועל, שהוסמך בחוק לנהל את הליכי חדלות הפירעון של יחידים בעלי חובות נמוכים מ-150,000 שקלים. תיקים אלו מנוהלים בשש לשכות ייחודיות של הוצאה לפועל ברחבי הארץ: חיפה, טבריה, ירושלים, כפר סבא, תל אביב ואשקלון.

נאמן – עורך דין או רואה חשבון במינוי משפטי מיוחד, שאחראי לנהל את הליכי חדלות הפירעון מול החייב ובראשם ניהול נכסי החייב ומימושם בהתאם לחוק וחלוקתם לאחר מכן לנושים.

גורמים אישיים שלוקחים חלק בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל

חייבים – האנשים או התאגידים שמתקשים לשלם את חובותיהם ושמשתלבים בהליכי חדלות הפירעון.

נושים – הגורמים שחייבים להם כסף או רכוש, בהתאם להסכם, חוזה או התחייבות עתידית או מותנית שהופרו על ידי החייבים.

נושים בדין קדימה – זוהי קבוצת הנושים שעל פי חוק מקבלת קדימות בקבלת הכספים מהחייב בהליכי חדלות הפירעון. נקבעו כמה מקרים שבהם חובות ישולמו בדין קדימה כמו לדוגמה שכר לעובדים או חוב קיים למס הכנסה.

נושים מובטחים – אלה הם נושים שהעניקו כספים לחייב בתמורה לשעבוד על בטוחה מסוימת, כדי להבטיח שהחוב ישולם. המקרה הנפוץ הוא של בנק למשכנתאות, המשעבד את הנכס כדי להבטיח לעצמו שההלוואה תשולם.

 

אמצעים ממוניים

נכסי החייב – מדובר בכל הנכסים, הכספים, הזכויות, המיטלטלין והמקרקעין ששייכים לחייב וששווים כסף, חלקם ימומשו לטובת החזר חובות לנושים וזאת על פי קביעתו והחלטתו של הנאמן בתיק.

קופת הנשייה – הקופה שאליה מועברים כל הנכסים והכספים שימומשו עבור החזר החובות לנושים. בסיום ההליך, הכספים שהצטברו בקופה יחולקו לנושים על פי סדר קדימותם כפי שנקבע בחוק.

 

מושגים שנוגעים לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

צו פתיחת הליכים – זהו הצו שמאשר את הצטרפותם של חייבים כחדלי פירעון להליך עצמו ושניתן על ידי רשם הוצל"פ או הממונה בהתאם לגובה החוב. הצו קובע גם את סכום התשלום החודשי, הגשת הדוחות, ההגבלות שחלות על החייב, הוראות למימוש ולמכירת הנכסים ועוד.

תביעת חוב – לאחר שניתן צו פתיחת הליכים, מקבלים הנושים 6 חודשים להעביר תביעת חוב לנאמן שבה מפורט החוב כלפיהם ואותו הם דורשים מתוך קופת הנשייה של החייב. אם נושה מסוים לא יגיש תביעה במועד זה, החוב שלו יימחק ולא ניתן יהיה לשלם אותו.

תוכנית שיקום כלכלי – הנאמן שעורך בירור ומיפוי של כל נכסי החייב ושל נסיבות קריסתו הכלכלית וצבירת החובות, יעביר המלצות לשיקום הכלכלי שלו. במסגרת תוכנית השיקום הכלכלי יומלץ על סכום התשלום החודשי, הנכסים שימומשו לצורך פירעון החובות, על קורס לניהול פיננסי והבראה כלכלית ובסיומם האם לספק לחייב הפטר מיתרת חובותיו.

צו שיקום כלכלי – בכפוף למעבר על ממצאי הדו"ח וההמלצות של הנאמן, בית המשפט/ הרשם יקיימו דיון שבסיומו יוחלט לאשר את התוכנית ולהוציא צו שיקום כלכלי. הצו קובע סופית את משך פרק הזמן שבו יחולו התשלומים החודשיים, הנכסים שימומשו לצורך החוב, ההגבלות הקיימות, חובות שלא יופטרו בסיום התהליך (אם יש) ועוד.

צו הפטר – חדלות פירעון ופשיטת רגל מגיעים לסיומם רק כאשר ניתן הפטר. זהו צו ייחודי המאשר שהחייב עמד בכל תנאי התוכנית ושסיים למלא אותם כנדרש. במקרים מסוימים ייתכן גם הפטר לאלתר, בקרב חייבים שנסיבותיהם מיוחדות וחריגות והם אינם יכולים להמשיך בהליך חדלות הפירעון.

ביטול הפטר – סיטואציה בלתי רצויה בקרב מי שעוברים את הליך חדלות הפירעון, במסגרתה התרחשו גילויים של עובדות חדשות שלא הובאו קודם לידיעת הנאמן/ הרשם/ הממונה בנוגע לחייב ולהתנהלותו עד ההליך או במסגרתו. עובדות אלה כללו הפרה של תנאים מהותיים שנקבעו בצו השיקום הכלכלי ושמכוחן יכול בית המשפט להורות על ביטול של ההפטר או להאריך משמעותית את תקופת התשלומים החודשיים.

 

מה נדרש כדי לעמוד בהליך חדלות פירעון ופשיטת רגל?

כפי שקראתם, חדלות פירעון הוא מצב שבו סך ההוצאות גדול מסך ההכנסות, מה שמונע את היכולת לעמוד בתשלום החובות הקיימים. כדי לאפשר לחייבים לשלם את הוצאותיהם לנושים, קיימת האפשרות להצטרף להליך חדלות פירעון ופשיטת רגל.  כיום ההליך יעיל, קצר ובלתי מסורבל ביחס לעבר, אך דורש מהחייב שיתוף פעולה מלא לאורך הדרך ומתוך כוונה להסדיר את חובותיו בהקדם האפשרי על מנת לקבל בסופו של דבר הפטר מיתרת החובות.

משרד עורכי הדין מזור קנפו ושות' מתמחה בתחום חדלות הפירעון ומסייע לחייבים בליווי התהליך על הצד המשפטי שלו והבאתם לשיקום כלכלי שממנו ניתן לצאת לדרך חדשה ללא חובות עבר. המשרד צבר ניסיון עשיר בניהול הליכי חדלות פירעון מול גורמים פרטיים ובעלי עסקים, לרבות סילוק חובות, הסדרי נושים, ביטול הפטר, קבלת הפטר לאלתר ועוד.

המשרד ייצג מאות לקוחות בתחום וכבר זכה להצלחה רבה בניהול התיקים, תוך שירות מסור, קשוב ויעיל השומר על הזכויות והאינטרסים של כל לקוח. צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם בנושא.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.