fbpx

חדלות פירעון יחיד

הליך חדלות פירעון יחיד (אדם פרטי) נועד להעמיד מחדש את החייבים "על הרגליים", לגרום להם לסיים עם חובותיהם הישנים ולהשתקם כדי לצאת להתחלה כלכלית חדשה ונקייה, ללא חובות עבר וללא "קלון" שמלווה אותם כחדלי פירעון בעבר. כיצד מגישים את הבקשה? מה חשוב לדעת על התהליך? ומה קורה אחרי שהופכים לחדלי פירעון? המדריך המקיף שלנו עושה סדר.

בקצרה על חוק חדלות פירעון יחיד

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנחקק בשנת 2018 ויושם החל משנת 2019, מחליף הלכה למעשה את פקודת פשיטת הרגל המנדטורית, לפיה כל חייב קיבל "הזדמנות" להשלים את חובותיו במרוכז לקופה מסוימת וכעבור תקופה מסוימת לקבל ממנה הפטר שמסיים את החזר החובות.

דברים רבים נותרו דומים להליך פשיטת הרגל: גם בחדלות פירעון קיימת קופת נשייה מרוכזת שממנה יחולקו הכספים לזוכים (הנושים, כלומר אלו שחייבים להם) וגם כאן ההליך צפוי להסתיים לאחר קבלת הפטר ומחיקת יתרת החובות שנותרו. ההבדל המרכזי הוא בשיקום הכלכלי שמאפשר לחייבים לסיים את ההליך ולצאת לפרק כלכלי חדש עם שליטה פיננסית טובה, למידה מהעבר וללא "כתמים" ממנו.

בנוסף, הליכי חדלות פירעון קצרים יותר בפועל מהליכי פשיטת הרגל. לרוב עומד התהליך על כשלוש-ארבע שנים כשבסיומם ניתן ההפטר. ישנם הבדלים נוספים ושינויים שנעשו על מנת לייעל את מנגנון השיקום ולבלום ניצול לרעה של התהליך, אך מאמר זה איננו המקום לפרט באריכות על כל אחד מהם.

חדלות פירעון יחיד

כיצד מנוהל הליך חדלות הפירעון?

בקשה לחדלות פירעון מכונה גם "בקשה לפתיחת הליכים", במסגרתה על החייב למסור מידע עדכני ומדויק לגבי מצבו והנסיבות שהובילו אותו להגשת הבקשה. אם בקשתו תתקבל, יינתן לחייב צו פתיחת הליכים המורה על עצירה אוטומטית של כל הליכי הגבייה שמבוצעים נגדו ותחילתה של "תקופת ביניים" בה עליו לשלם סכום חודשי קבוע לקופת הנשייה, עד שיתקבל צו שיקום כלכלי ובסיומו יינתן הפטר.

כיום הליכים אלו מבוצעים בפיקוח ובליווי של נאמן הממונה על ידי בית המשפט. הנאמן הוא לרוב עורך דין שמתמחה בהליכי חדלות פירעון בעצמו, אך משמש לצורך העניין כגורם אובייקטיבי, שאמון על צבירת הנכסים לקופת הנשייה, חלוקתם לנושים והעברת המלצות התקדמות לבית המשפט, לרבות המלצה מסכמת לעניין קבלת ההפטר. הנאמן מרכז ומסדיר את כל החוב הקיים לאורך התקופה ושיתוף הפעולה המלא מולו חיוני מאוד להצלחת התהליך.

מדריך להגשת בקשה עבור חדלות פירעון יחיד

כיום הגשת הבקשה לחדלי פירעון מבוצעת דרך האינטרנט, באתר של משרד הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון.  מרגע שהבקשה תוזן לתוך המערכת, היא תנותב למקום המתאים:

סכום חובות של למעלה מ-150,455 שקלים ינתב את הבקשה לממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סמכות שמנוהלת עקרונית בבתי המשפט).

סכום חובות של פחות מ-150,455 שקלים ינתב את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל.

תנאי הסף להגשת הבקשה הם:

  • חוב של 50,000 שקלים לפחות, אם כי במקרים מיוחדים ניתן יהיה להגיש בסכום נמוך יותר, למשל כאשר מנוהלים נגד החייב הליכי גבייה במס.
  • מרכז החיים של המבקש הוא בישראל, במועד הבקשה או בששת החודשים שקדמו לה.
  • תשלום אגרת הבקשה על סכום של 1,600 ₪ (התשלום מתבצע בסיום מילוי טופס הבקשה המקוונת, אך ניתן לשלם גם דרך סניפי בנק מסוימים המופיעים בפירוט באתר הממונה.
  • צירוף כל המסמכים הרלוונטיים לבקשה.

לאחר שהבקשה תישלח ותנותב למקום המתאים, ייפתח לגביה תיק ותועבר לחייב הודעת ממונה על צו פתיחת הליכים (כלומר אישור הבקשה והפיכה רשמית לחדל פירעון), בה יצוין גם מספר תיק.

 

הסבר על מילוי טופס הבקשה

בקשת חדלות פירעון יחיד מחולקת לכמה חלקים מרכזיים, כל חלק מתייחס לתחום אחר לעניין החוב שיש לתעד ולשקף (לדוגמה: הכנסות מעיסוק והכנסות שאינן מעיסוק מהוות שני פרקים שונים ונפרדים), כל חלק כמובן יצריך צירוף מסמכים המתעדים ומגבים את הנתונים שנמסרו. בפרק האחרון (פרק ז') יש למלא תצהיר הסתבכות שמפרט ומתאר את נסיבות צבירת החובות.

ההמלצה היא לאסוף את כל המסמכים מראש ולהימנע ממצב של עיכובים או דחייה עקב חוסר בניירת הנדרשת. שימו לב שישנם חלקים שבהם תתבקשו לצרף גם ניירת שנוגעת לבני זוג ולילדים.

כמו כן, יש לצרף ניירת ככל שהיא קיימת, למשל – נסח טאבו יצורף רק אם קיים לחייב נכס כלשהו. חשוב להבהיר גם שכל קבוצת מסמכים ששייכת לכל חלק בבקשה אמורה להיסרק יחד לאותו הקובץ. שימו לב גם שכל טפסי הבקשה יכולים להישלח רק בפורמט PDF ועד משקל של 25MB.

בחלק הבא של מילוי הבקשה יש למלא את הבקשה עצמה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ליחיד, כתב ויתור סודיות (טופס 5א') וכתב התחייבות אישי לפיו על החייב יהיה לעמוד בכל הוראות הדין מרגע שיינתן לו צו פתיחת ההליכים. בסיום, עליכם להוריד את כל הטפסים ולשמור אותם. ניתן לשמור הכל בכל שלב גם על מנת להמשיך במילוי מאוחר יותר וגם לחזור אחורה כדי לתקן ולשנות פרטים.

 

נקודות קטנות וחשובות

כאמור, עם סיום מילוי כל חלקי הבקשה יש לשלם את האגרה באופן מקוון ולהזין בסיום את מספר האישור של התשלום על מנת לדווח עליו. משלמים במזומן יוכלו לפנות לסניפים ייעודיים בבנק מזרחי טפחות ולקבל אסמכתא, אותה יש להקליד ולצרף כהעתק.

ישנם מספר פרטים שחשוב להתייחס אליהם במעמד התשלום במזומן דרך הבנק: מכיוון שהתשלום מתעדכן לאורך הלילה (עיבוד לילי), ניתן יהיה להוריד את טופס הבקשה רק ביום שאחרי. כאשר מקלידים את מספר האסמכתא לתשלום המערכת מעלה את תעודת הזהות של החייב ולכן וודאו שאתם מזינים את הפרטים במדויק, אחרת תחסם האפשרות להמשיך להגשת הבקשה.

כמו כן, חשוב לוודא שפקיד הבנק מקליד את מספר תעודת הזהות של החייב בלבד ולא של המשלם אם מדובר באדם אחר מטעמו.

נקודה נוספת נוגעת לעניין התצהיר – עליו להיות חתום בנוכחות עורך דין ולכן אם הפקתם אותו ולא חתמתם, תוכלו לחזור אליו על ידי כפתור "עדכן נתוני בקשה". הטופס ייפתח כך שיהיה אפשר לעדכן ולחתום עליו. מרגע שהטופס נחתם הוא יינעל ולא ניתן לגשת אליו שוב. לכן המלצתנו היא לשמור אותו ליתר ביטחון, לפני שלב החתימה.

 

לאחר הגשת בקשת חדלות פירעון יחיד

מרגע שתשלחו את הבקשה על מסמכיה, תקבלו אישור מערכת אוטומטי על כך שהבקשה הוגשה. אישור זה נשלח למייל שהוזן בבקשה עצמה ומאותו הרגע תתבצע בדיקה אוטומטית לבדיקת תקינות הבקשה על כל חלקיה.

טופס שנמצא תקין, יביא לשליחת בקשה מיידית לגורם הרלוונטי (ממונה חדלות פירעון או לשכת ההוצאה לפועל) ולהודעה במקביל במייל לחייב על קליטתה של הבקשה אצל הגורם המתאים.

אם הטופס לא תקין, תועבר הודעה במייל בנושא הכוללת הנחיות להגשה מחדש של הבקשה.

כאשר הטופס תקין אך יש להשלים עבורו פרטים, החייב יקבל דרישה לכך שתקפה עד למועד מסוים. אם התאריך עומד לחלוף והפרטים טרם הושלמו, תישלח לחייב התראה. אם המועד חלף, חלון ההזדמנויות להגשת הבקשה ייסגר ולא יהיה ניתן לקבל החזר על האגרה ששולמה בגינה.

 

אנחנו לרשותכם

חדלות פירעון הוא סוגיה מורכבת, מבלבלת ומלחיצה שבה החייבים נדרשים להתמודד הן עם המצוקה הכלכלית והן עם שפע בירוקרטיה קפדנית. משרדנו ישמח לעמוד לרשות החייבים באופן מקצועי ומסור, לסייע בהגשת הבקשה והשלמת הניירת וללוות אתכם לאורך ההליך כולו, עד לסיום השיקום הכלכלי וקבלת ההפטר.

הליך חדלות פירעון יחיד נועד על מנת לסייע ליחיד שחייב חובות רבים לנושים שלו לצאת לדרך כלכלית חדשה ולסגור את חובותיו כלפי הנושים. ההליך כולל פתיחת קופה מרוכזת שאליו יוזרם כספו של היחיד ויחולק לנושים, ולאחריו יקבל הזדמנות להפטר – מחיקת יתרת החובות שנותרו לו.

חדלות פירעון זהו ההליך שהחליף את ההליך הוותיק של פשיטת רגל. שני ההליכים דומים במהותם, ונועדו על מנת לסגור את חובותיו של החייב בהליך מרוכז ומפוקח, אך הליך חדלות הפירעון מאפשר לחייב לפתוח בדרך כלכלית חדשה ולשקם את עצמו מבחינה כלכלית.

תחילת ההליך הוא בבקשה לחדלות פירעון, כאשר בבקשה על החייב לפרט את מצבו הכלכלי ואת הנסיבות שהובילו להגשת הבקשה. לאחר מכן החייב יקבל צו פתיחת הליכים, שבו נעצרים הליכי הגבייה האחרים של החייב ומרוכזים כולם לקופה אחת. לאחר מכן יינתן לחייב הפטר, ובו יימחקו יתרת חובותיו.

ישנם מספר תנאי סף להגשת הבקשה: על החייב להיות בעל חוב של למעלה מ- 50,000 ₪, על מרכז חייו של החייב להיות בישראל (במועד הבקשה או שישה חודשים לפני הגשת הבקשה), על החייב לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים ולשלם אגרה על סך 1,600 ₪.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.