fbpx

מכתב התראה הוצאה לפועל

מכתב התראה הוצאה לפועל מהווה יידוע לפני נקיטה בפעולות גבייה, כנגד חייבים שנפתח להם תיק ברשות האכיפה והגבייה. האם ניתן להתגונן מפני מכתב שכזה ולפנות לבעל החוב על מנת להסדיר מולו את הנושא? בהחלט! גם אם יש לכם חוב, אין הדבר שולל מכם זכויות או אפשרויות תגובה ופעולה. דרך מאמר זה תוכלו להבין טוב יותר את זכויותיכם וכיצד להתנהל לאור קבלת המכתב.

גלגולו של מכתב: משלב פתיחת התיק ועד מאמצי הגבייה

אדם שצבר חוב מול גורם פרטי, עסקי, רשות או גוף ציבורי, אמור לשלם את חובו במועד המוסכם בין הצדדים. כאשר אין הוא עושה זאת ומכל סיבה שהיא, רשאי אותו זוכה (כלומר, הגורם שחייבים לו), לפנות להוצאה לפועל על מנת שהיא תטפל בהליך הגבייה מכאן והלאה.

הפנייה להוצאה לפועל לא נעשית אחרי המתנה קצרה לתשלום מצידו של הלקוח. רוב מנגנוני הגבייה העצמאיים מנוהלים כך שיש להם מחלקת גבייה או אפשרויות גבייה פנימיות, המתזכרות בנוגע לתשלום ויוצרות קשר עם החייב להסדרת חובו. רק באין מענה מצד הלקוח, או כאשר הוא איננו משלם את התחייבותו לאורך תקופה, פונים רוב הנושים להוצאה לפועל ופותחים לחייב תיק בהתאם.

לשכת ההוצאה לפועל מאשרת את הבקשה, פותחת תיק ומכאן והלאה אתם עוברים לטיפולה, עד אשר תשלימו את חובכם. כגוף מדיני העוסק בהסדרת התחייבויות בין צדדים שונים, להוצאה לפועל ישנן סמכויות רבות להטיל עליכם עיקולים, צווים והגבלות – מנופי לחץ שנועדו לאלץ אתכם לשלם את התחייבותכם, או לשאוף לאחד הפתרונות האפשריים כמו הגעה להסדר או כניסה להליך חדלות פירעון.

מכתב התראה הוצאה לפועל
מכתב התראה הוצאה לפועל

שלב קבלת מכתב התראה הוצאה לפועל

מכתב ההתראה הוא "תחנת הקשר הראשונה" בין חייב ולשכת ההוצאה לפועל. מכתב זה מודיע לחייב שנפתח נגדו תיק ומציין את שם הזוכה ואת גובה הסכום שיש לשלם. סכום זה גדול יותר מגובה החוב המקורי, שכן הוא כבר כולל בתוכו את עלות פתיחת התיק בהוצאה לפועל (כך שתשלום האגרה מועבר על החייב) ובמידה והזוכה פנה לעו"ד שיעשה זאת עבורו, יכיל הסכום גם את שכר טרחת עורך הדין.

כמו כן, המכתב מיידע שעל החייב לשלם את החוב האמור עד לתאריך מסוים, שאחריו, תוכל מערכת ההוצאה לפועל להעמיד כנגדו סנקציות קשות כמו עיקולים, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקה או חידוש של רישיון נהיגה ועוד.

תוקף הסדרת החוב מרגע קבלת המכתב

בדרך כלל, מכתב התראה מהוצאה לפועל מספק בין 20-30 ימים שבהם ניתן להסדיר את החוב לפני שיחולו סנקציות כמו עיקול על חשבון הבנק ויתר ההגבלות האפשריות. הספירה מתחילה כמובן מיום המצאת המכתב ולכן הוא יימסר בדרך כלל במסירה אישית או דואר רשום. אם חייב מסרב לקבל את המכתב, הדבר לא ייחשב וההתראה תיכנס לתוקפה בכל מקרה.

 

קיבלתי מכתב התראה. מה ניתן לעשות?

כל חייב יכול לפעול במספר דרכים וזאת על פי גישתו האישית: האם הוא מכחיש את קיומו של החוב או מכיר בו.

גישת החייב האפשרויות העומדת בפניו
החייב מכיר בחוב
  1. לשלם את החוב במלואו, ככל שהדבר מתאפשר וככל שהחייב רוצה ונכון לעשות זאת.
  2. להגיש בקשה לפריסת תשלומים כדי להקל בסכום התשלום, מה שיתאים לחובות שלא ניתן לפרוע בבת אחת.
  3. לבקש מהוצאה לפועל לעבור חקירת יכולת, שתוכיח כי הוא לא יוכל לעמוד בכל התשלום המלא של החוב, ולאור זאת יהיה צורך לקבל אפשרות אחרת (תשלום בהסדר, הפחתת החוב וכו').
החייב מכחיש את החוב או חלק ממנו
  1. התנגדות לביצוע שטר כמו למשל משכנתא או שיק שחזרו וזאת מטעמים כמו זיוף, גניבת המחאות, כישלון בתמורה שהובטחה וכיוצ"ב.
  2. האפשרות השנייה היא התנגדות לתביעה, כמו למשל עקב ביטול חוזה שבגינו התיק נפתח או נימוק טכני, כמו של חוב מעל 75,000 ₪.
  3. אפשרות שלישית להסתייג מהחוב היא על בסיס טענת "פרעתי" לפיה החייב כבר סילק את חובו בעבר וכעת נפלה טעות ברישומים או שהוא קרבן לניסיון גביית יתר, כך שצריך לבטל את ההליך בהוצל"פ נגדו.

כאשר חייב איננו יכול לפרוע חוב

הביטוי "כששלם עולה על סך חלקיו" יפה בדיוק למקרים שבהם חייבים מוצאים את עצמם נאבקים בחובות הנערמים, עד כדי אבדן האפשרות לכסות אותם. במצב כזה, גם עשרות מכתבי התראה וכל הסנקציות הקיימות לא יועילו, שכן החייב לא יכול למצוא דרך לסלק את חובותיו ולהתמודד עמן.

אם זהו המצב, החייב יכול לבחור באפשרות של הליך חדלות פירעון (לשעבר פשיטת רגל) ובמסגרתה ישלים את חובותיו עד לנקודה מסוימת, יעבור שיקום כלכלי ויקבל בסופו של דבר פטור מהמשך תשלום חובותיו (הפטר).

 

מכתב התראה לפני תביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב היא תביעה שמוגשת בצורה ישירה להוצאה לפועל וזאת מכוח חוזה או התחייבות המתועדים בניירת חתומה והסכום מהם מגיע עד 75,000 שקלים. מהמכתב הזה מומלץ שלא להתעלם ולהבין במקום ממי הוא נשלח, מהו החוב והרכבו ולטפל בנושא על פי אחת הדרכים המפורטות. לאחר 30 ימים מקבלת ההתראה, שולח המכתב יוכל לפתוח תיק בהוצאה לפועל.

על הזוכה לשלוח את המכתב מטעמו לחייב (או מטעם עורך דינו) עם אישור מסירה או מסירה אישית. גם במכתב זה מתקבלים 30 ימים להסדרת החוב, ולא, הזוכה יגיש בקשת ביצוע מהוצאה לפועל.

אם החייב שילם בתוך 30 הימים את החוב, הזוכה כמובן יימנע מהגשת תביעה וההליכים יופסקו. אם הסכום לא שולם בתום התקופה, הזוכה רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשת תביעה על סכום קצוב. יש לצרף לטופס הבקשה תיעוד לקיומו של החוב וכן את העתק המכתב ששוגר לחייב ואישור המסירה ממנו. גם כאן, אם החייב סירב לחתום על אישור המסירה, ההתראה עדיין תיספר לו ובסיומה ניתן יהיה לנקוט בהליכי גבייה נגדו.

 

פספוס מועד מכתב ההתראה

כל עוד החייב לא פעל להסדרת החוב שלו במסגרת הזמן שניתן לו במכתב ההתראה, הוא יוכל להגיש בקשה להארכת מועד או להתנגד לחוב הקיים. אם החייב איחר במועד ללא כל סיבה מוצדקת או בקשה קודמת להארכת מועד, הוא מאבד אוטומטית את הזכות להגיש בקשה לעיכוב הליכים. לכן מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד התשלום ולצרף אליה גם בקשה לעיכוב הליכים.

 

התמודדות עצמאית עם מכתב התראה לפני הוצאה לפועל

כל התמודדות מול הוצאה לפועל היא סיטואציה מאיימת, מעיקה ומלחיצה מאוד. הנהלים הרבים, המורכבות וגם הטיפול בהסדרת החוב שלעתים "טופח" על פני החייב שלא היה מודע אליו, מאלצים אותו לתמרן במהירות ולמצוא את דרך הפתרון הקצרה ביותר, מה שעלול לגרום לפספוס זכויות חשובות שהיה צורך לשמור עליהן.

כדי להימנע ממצבים כאלו, מומלץ להגיע עם מכתב ההתראה לעורך דין הוצאה לפועל, כדי שיבחן את נסיבות המקרה ויספק לכם את כל דרכי הפעולה המתאימות לו, לעתים אפילו דרכים שנמנעות מעיקולים וסנקציות לחלוטין ומשיגות הסדר תשלומים או פשרה טובה מול הזוכה.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.