fbpx

עיכוב הליכים

עיכוב הליכים הוא פונקציה משפטית שמסירה באופן זמני את כל ההליכים כנגדו של אדם שנפתח לו תיק ברשות האכיפה והגבייה או בבית המשפט.

אפשרות זו מסירה הגבלות שונות כמו עיקולים וצווים שנוצרו מכוח פתיחת התיק, כך שאותו האדם יוכל להתנהל באופן יחסית שגרתי במקביל להסדרה מלאה של הסוגיה שגרמה לפתיחת אותו התיק מלכתחילה.

 

הגבלות ועיקולים בהוצאה לפועל

ההפיכה לחייבים בהוצאה לפועל היא עניין מלחיץ למדי: חובות שלא שולמו רק הולכים ותופחים, הקושי להחזיר אותם כראוי מדיר שינה מעיני החייבים ומקשה על ההתנהלות השגרתית ולעתים זוהי רק ההתחלה: כאשר נפתח תיק ברשות האכיפה והגבייה כנגד אדם שלא הסדיר את חובותיו כנדרש, המערכת תטיל עליו הגבלות ועיקולים שמקשים עוד יותר ואף מוציאים משליטה את כל מהלך החיים המשפחתי.

סנקציות שכאלו עשויות להפוך את החזר החובות להרבה יותר מורכב ולכן במטרה להתמודד איתן ולהסדיר את כל החובות אחת ולתמיד, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים שתעזור לחייבים לשוב לשגרת חיים תקינה, במקביל לפעולות נדרשות לפריעת כל החובות.

עיכוב הליכים

בקשה לעיכוב הליכים – באילו מקרים הדבר אפשרי?

על מנת שחייבים בהוצאה לפועל יוכלו להסדיר את חובותיהם לצד ההתנהלות השגרתית התקינה, עליהם להגיש בקשה מסודרת לעיכוב הליכים. פרוצדורת הגשת הבקשה פשוטה לחלוטין לכל אדם, אך חשוב להבין שמאחוריה מסתתרות השלכות נוספות, בין היתר כאלו שבגינן הבקשה עלולה גם להידחות.

לאור המורכבות רצוי להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתחום ההוצאה לפועל ולברר האם רצוי להגיש בקשה שכזו ובמידה וכן – אילו מההגבלות הקיימות יבוטלו ואילו מהן יישארו בכל מקרה על כנן?

חשוב להבהיר

הדבר הראשון שחשוב להבהיר בנושא הוא שעיכוב הליכים זהו פועל יוצא של הסדרת החוב הקיים. אדם שמבין כי עליו לפרוע את החובות המיוחסים לו ולהתחיל לשלם לנושים את כספם יזדקק לדרך פעולה מחושבת על מנת לעשות זאת ובכפוף לאפשרויות הקיימות לאור מצבו והיקף חובותיו בהוצאה לפועל. כעת משנרשמה פעולה כלשהי להסדרת החוב, יהיה ניתן להגיש בקשה מתאימה.

 

בקשה לעיכוב הליכים

מצבים נוספים שבהם קיימת אפשרות להגיש בקשה לעיכוב הליכים מתקיימים כאשר החייב מגיש ערעור, התנגדות לתביעה על סכום מסוים שבגינו נפתחו כנגדו הליכים או התנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי" שבמסגרתה החייב מצהיר כי כבר שילם את החוב האמור או כאשר עיקול מיטלטלין כלשהו מוכח כפגיעה באותו האדם והוא הגיש בקשה לביטול עיקול או מכירת נכס עד להסדרת הנושא.

אפשרות נוספת להגיש עיכוב הליכים מתרחשת כאשר לחייב מסוים עוקל נכס שאיננו רשום בטאבו וקיים צד שלישי שיש לו זכויות באותו הנכס. גם כאן יהיה אפשר להגיש בקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט, עד להסדרת העניין.

 

אופן הגשת הבקשה

אדם שעומד בקריטריונים להגשת הבקשה רשאי לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה מתאימה. בקשה זו היא למעשה מילוי של טופס שמספרו 214 ברשות האכיפה והגבייה ובה יש לסמן את סעיף מספר 61, המבקש עיכוב הליכים. במסגרת הטופס יש לפרט לעומק את כל הנימוקים והנסיבות להגשת הבקשה ולצרף תצהיר חתום מעורך דין המגולל את כל נסיבות הבקשה וכמובן תשלום אגרה.

אם במסגרת עניין משפטי כלשהו שהוגש בו ערעור נכנסו הגבלות שונות לתוקפן, נדרש לצרף את נוסח הערעור שהוגש לטופס הבקשה עצמה. כמו כן, עותק מהבקשה לעיכוב הליכים יימסר לזוכה בכל תיק פתוח.

 

עיכוב הליכים בחדלות פירעון

אדם שסך חובותיו המצטבר הגיע לעשרות, מאות ואף מיליוני שקלים יוכל לבחון את הצטרפותו להליך חדלות פירעון (לשעבר פשיטת רגל), במסגרתו יהיה אפשר לשלם את החוב ולקבל בסיומו הפטר שמאפשר פתיחה של פרק כלכלי חדש וללא חובות עבר.

גם כאן קיימת חשיבות רבה לייעוץ המשפטי, מאחר וכניסה לחדלות פירעון טומנת בחובה השלכות רבות, בין היתר הגבלות שייתכן ויישארו על כנן כמו צו עיכוב יציאה מהארץ או האיסור על החזקה ושימוש בכרטיסי אשראי. מכיוון שמדובר בהליך של כשלוש שנים הדורש תשלום מידי חודש לקופה אחת המכילה את כל היקף החובות, יש להבין האם החייב מסוגל לעמוד בהליך עד סופו.

 

כניסה להליך של חדלות פירעון

אם אכן מתרחשת כניסה להליך של חדלות פירעון, יתרחש עיכוב הליכים לאלתר בכפוף למתן צו תשלומים הקובע את גובה התשלום החודשי לקופת הפירעון. כל עוד הליך חדלות הפירעון נמצא בתוקף, כל ההגבלות שעדיין מתקיימות יהיו בכפוף להחלטת הממונה על חדלות פירעון (לשעבר כונס הנכסים הרשמי) כך שכל חריג מחייב אישור בכפוף להגשת בקשה לביטול ההגבלה הספציפית.

 

עיכוב הליכים באופן חלקי

הליכי הוצאה לפועל עשויים להטיל על חייבים עיכוב הליכים במסגרת חלקית, שנוקטת רק בהגבלות נקודתיות המאלצות את החייב לטפל בחובות שקיימים לו. למשל חייבים שעוקל להם מטלטלין כמו רכב למשל, יוכלו להגיש בקשה לעיכוב ההליך אם קיימות נסיבות שמחייבות את השימוש ברכב כמו למשל לצרכי פרנסה או הסעה של אדם חולה לטיפולים.

דוגמה נוספת היא של ביטול ההליכים על עיקול משכורת כך שהזוכה יהיה מנוע מלעקל כספים מתוך המשכורת החודשית של החייב ובכפוף לעמידה בצו התשלומים שהוטל עליו ובמסגרת הימנעות מכפל גבייה שיתרחש בתיק ההוצל"פ. כך גם לעניין ביטול של עיקול חשבון הבנק של החייב, כאשר הוא פורע את חובו ומשלם מידי חודש את הסכום שהתחייב אליו.

 

ייעוץ משפטי יגדיל את סיכויי הבקשה

כל הליך בירוקרטי מול רשות האכיפה והגבייה צפוי להיות סבוך ומורכב פי כמה וכמה לחייבים עצמם, שנמצאים מלכתחילה בעמדת פתיחה נמוכה יותר מזו של המערכת כולה. למעשה, קיימים לא מעט משתנים שיקבעו את ההצדקה לאשר את עיכוב ההליכים ולכן מומלץ לשפר ככל האפשר את סיכויי הבקשה להתקבל באמצעות סיוע מעורך דין המתמחה בנושא.

עורך הדין יוכל ללוות אתכם ולספק לכם שירות מלא לכל אורך ההתמודדות עם הוצאה לפועל ועם ההליך הרלוונטי (חדלות פירעון, איחוד תיקים, הסדר חובות וכן הלאה) כך שבמסגרתו יהיה ניתן להגיש בקשות מתאימות ולטפל בחריגים ובנסיבות מיוחדות שעשויים להתעורר לאורך התקופה.

 

לשכנע את רשם ההוצאה לפועל

לא פעם הסיוע המשפטי הוא זה שמייצר נימוקים והצדקות קוהרנטיים, מסודרים ומשכנעים יותר, שישכנעו את רשם ההוצאה לפועל לאשר את עיכוב ההליכים – בין אם באופן גורף ובין אם באופן נקודתי כנגד הגבלה או עיקול ספציפיים. בנוסף, עורך הדין הוא הגורם היחידי שמסוגל לסייע לחייבים שבקשתם נדחתה ולהגיש ערעור שייתכן ויהפוך את ההחלטה.

 

ביטול הליכים לעומת עיכוב הליכים

למרות ששני המונחים דומים למדי (וגם מבלבלים באופן טבעי), מדובר במעמד משפטי שונה שחשוב להבין מראש. מצב של ביטול הליכים פירושו הוא שההליך איננו קיים יותר ולפיכך אין עוד חובות לחייב או זכויות לזוכה בתיק.

ביטול כל ההליכים הוא כמובן פסגת השאיפות בקרב חייבים מול הוצאה לפועל, המאפשר להם להשתחרר סופית מכל מגבלה או עיקול שהושתו עליהם ולשוב לחיות את חייהם באופן שגרתי ומבלי שתתקיים להם הגבלה המונעת מהם אפשרויות מסוימות.

 

לסיכום

עיכוב הליכים בעולם הגבייה הוא איננו דבר קל או פשוט מאוד להשגה. הליכים יעוכבו רק אם קיים לכך מקום במסגרת הסדרת החוב או כאשר מתרחש בירור כלשהו בין הצדדים ולכן מדובר בפעולה זמנית, עד להשגת כל הכרעה אחרת. כדי לשפר את הסיכויים לאישור הבקשה ולאפשר לכם החייבים לתפקד באופן שגרתי ובמידה מסוימת גם נורמטיבי, מומלץ לפנות למשרדנו בהקדם ולקבל ייעוץ בנוגע לפעולות הסדרת החוב ועיכוב הליכים בהתאם.

עיכוב הליכים זוהי פונקציה משפטית, שמטרתה להסיר באופן זמני את ההליכים המשפטיים או הליכי הגבייה שנפתחו כנגד אדם, בין אם בבית המשפט ובין אם ברשות האכיפה והגבייה. עיכוב ההליכים מסיר הגבלות שהוטלו על אותו אדם, כך שהוא יכול לחזור ולהתנהל באופן יחסית שגרתי בחייו במקביל להסדרת הסוגייה המשפטית.

עיכוב הליכים נועד על מנת שאדם יוכל להסדיר את חובותיו כלפי הגופים שכלפיהם הוא חייב, אך בו זמנית לשמור על שגרה יום יומית יחסית תקינה – ללא הגבלות וסנקציות שמטילות הרשויות השונות כדי לגרום לחייב לשלם את חובותיו. באמצעות עיכוב ההליכים תוכלו להסיר את הסנקציות שהוטלו עליכם.

כל אדם יכול להגיש בקשה לעיכוב הליכים, אך לא בכל מקרה בקשה זו תתקבל. לבקשה יש סיכוי גבוה יותר להתקבל למשל במקרים בהם החייב מגיש ערעור על סכום מסוים שהוא נדרש לשלם, כאשר הוא טוען שכבר שילם חוב מסוים אך עדיין הוטלו עליו מגבלות עקב חוב זה.

את הבקשה לעיכוב הליכים יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל, בליווי טופס 214 מלא וחתום (תוך סימון סעיף 61 כסעיף הרלוונטי – סעיף עיכוב ההליכים). בטופס יש לפרט ולנמק את טענותיכם ואת הסיבה מדוע אתם סבורים שאתם זכאים לעיכוב הליכים, וכן לצרף תצהיר חתום על ידי עורך דין שמאשר את טענותיכם.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.