fbpx

פתיחת תיק הוצאה לפועל פסק דין

פתיחת תיק הוצאה לפועל פסק דין מאפשר לזוכים בבית המשפט (לרבות גופים ורשויות) לחייב את הצד השני, המפסיד, בתשלום האמור בפסק הדין – כל עוד הוא איננו משלם את חובו. אז כיצד מגישים בקשה מתאימה ומתי בדיוק? כל המידע שתצטרכו ממתין לכם כאן:

פסק דין כספי – כשהנתבע מחויב לשלם את חובו

האחיין האהוב והמוצלח שלך ביקש להלוות ממך סכום של 30,000 שקלים לטובת מימון לימודיו, דבר שיאפשר לו לעסוק בעתיד בקריירה שאותה בחר. את הסכום הלווית לו בשמחה ובגאווה, אך למען הסדר הטוב ערכת זיכרון דברים לתיעוד ההלוואה וציון מועדי ההחזרים.

התשלומים נפרעו כרגיל במשך מספר חודשים, אך כעבור תקופה החלו התחמקויות ותירוצים וההחזרים פסקו. כל ניסיון לגבייה בנועם ובנימוס לא הועיל ובלב כבד הגשת תביעה לבית המשפט בה זכית.

אז כעת יש לך פסק דין ביד, לפיו האחיין שלך מחויב לשלם את היתרה שנותרה והוא מצידו טוען שאין לו סכום כזה ושאין מה לעשות כרגע. לצערך, מדובר בסכום משמעותי ביותר ואין מנוס מלבדוק את כל האפשרויות העומדות בפניך כדי לגבות את החוב כחוק. מהן בעצם אותן אפשרויות?

פתיחת תיק הוצאה לפועל פסק דין

אופן פתיחת תיק הוצאה לפועל פסק דין

אדם שזוכה בפסק דין מבית המשפט/ בית דין/ וועדת ערר/ בוררות וכיוצ"ב, רשאי לפנות לכל לשכת הוצאה לפועל לבחירתו ולדרוש פתיחת תיק הוצאה לפועל של פסק דין. מטרתו של הליך זה היא להביא לכדי הוצאה לפועל של כל פסק דין כספי שניתן בהליך שיפוטי ולבצע אותו ככתוב. את התיק בהוצל"פ ניתן לפתוח במקרים הבאים:

  • כאשר בפסק הדין מצוין שניתן לפתוח באופן מידי תיק בהוצאה לפועל
  • כאשר פסק הדין קובע תאריך לתשלום ומועד זה חלף כשהחוב עדיין עומד בעינו
  • כאשר פסק הדין לא קובע תאריך לתשלום וחלפו 30 ימים ממתן פסק הדין
  • כאשר פסק הדין נקבע בהיעדרו של בעל החוב (שפיטה בהיעדר) וצוין כי התובע אמור להעביר את פסק הדין לידיעתו וכאשר חלפו 30 ימים מאישור מסירת פסק הדין לחייב

חשוב לצין שבקשת ביצוע להוצאה לפועל תוגש כעבור 30 ימים ממתן פסק הדין או 30 ימים מיום שהומצא לנתבע בכפוף לחיוב לעשות כן. ככל שפסק הדין ציין מועד אחר לתשלום, על המבקש להגיש בהתאם את בקשתו.

כמו כן, אם נערך תיקון טכני בתוך פסק הדין (למשל עדכון שם החייב), מסתמכים בכל מקרה על תאריך מתן פסק הדין המקורי ולא על התאריך שבו בוצע התיקון.

טופס 206 – בקשה לביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל

המסמך הרלוונטי לפתיחת תיק הוצל"פ של פסקי דין הוא טופס 206. לטופס זה יש לצרף מסמכים שמגבים את עילת החוב הקיים:

פסק דין מקורי או נאמן למקור שבו מופיעים מספרי תעודת הזהות של הצדדים וחתימת מזכירות בית המשפט, או מסמך מתוך תיק בית המשפט שבו מופיע מספר הזהות של הנתבע והוא אושר ונתחם על ידי המזכירות בבית המשפט;

אישור מסירה של פסק הדין (ככל שהייתה לכך דרישה שצוינה בפסק הדין);

אסמכתא לניהול חשבון – צילום שיק או אישור ניהול חשבון שמוכיחים את פרטי החשבון שיזוכה

ייפוי כוח לתיקים שבהם יש ייצוג מעורך דין הוצאה לפועל

 

פסק דין כספי בהוצאה לפועל במסלול מקוצר

מסלול מקוצר הוא הליך שמתאפשר בפסקי דין בסכום של עד 25,000 ₪. מסלול זה מטבעו יהיה קצר ומהיר יותר, להבדיל מהמסלול הסטנדרטי שבו הזוכה יוזם את ההליכים על ידי הגשת בקשות ונדרש להמתין עד לטיפול בתיק על ידי הוצאה לפועל.

במסלול המקוצר, ההליך נמשך 8 חודשים לכל היותר (למעט מקרים חריגים) והוא נחשב ליעיל במיוחד, עם כ-85% הצלחה בגביית חובות.

כדי לפעול במסלול זה יש לצרף למסמכים הנדרשים גם את טופס 528 שעניינו הנחיות ושאלון בו יש למלא את פרטי החייבים וכל פרט רלוונטי נוסף לטובת גביית החוב. כמו כן, קיימת אגרה של כמה עשרות שקלים עבור פתיחת התיק.

 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

לשכת ההוצאה לפועל משגרת אזהרה לחייב שעליו לשלם את הסכום האמור בפסק הדין, או לחילופין להגיש בקשה לתשלומים בתוך 20 ימים. אם זוהי בקשה לפינוי של דירת מגורים, הוצאה לפועל יוכלו לממש את האזהרות בתוך 10 ימים בלבד. אם מדובר בפינוי מושכר אחר, המימוש יבוצע רק לאחר 20 ימים.

למכתב האזהרה יצורף העתק מפסק הדין או צו התשלומים שניתן כנגדו. זהו מכתב ברור ופשוט מאוד להבנה, שמודיע על כך שבמידה והחוב לא ישולם, אותו חייב יידרש לעבור חקירת יכולת בתוך 21 ימים (או בזמן אחר כפי שמופיע במכתב האזהרה) ולהתייצב כשברשותו מסמכים מתאימים.

ומה אם החייב לא מתייצב לחקירת היכולת? הוצאה לפועל תראה בו כמי שמשתמט מחובותיו ותהיה רשאית לבקש לגביו מידע מגורמים נוספים, להטיל הגבלות וסנקציות ובמידת הצורך גם לבצע מעצר ומאסר.

אם מדובר בפינוי מושכר והחייב טרם שילם את חובו, הוצאה לפועל תהיה רשאית להיכנס לתוך הנכס ולפנות ממנו את החייב.

כל חייב/ת שלא יכולים לשלם את חובם רשאים להגיש בקשה לתשלום חוב במועדים ובסכומים בהתאם ליכולתם. את הבקשה יש להגיש לרשם הוצאה לפועל בתוך 20 ימים מיום מתן האזהרה ולצרף אליה הצהרה מפורטת לגבי המצב הכלכלי הנוכחי, מסמכים שמגבים את הטענות בהצהרה זו, תיעוד לגבי הכנסות והוצאות, סכום החובות הכולל ומספר התלויים בחייב לפרנסתם. לפני הגשת פרטים אלו יש לחתום על כתב ויתור סודיות.

 

פסק דין מזונות ופינוי מושכר בהוצל"פ

שתי סוגיות מיוחדות להתייחסות לעניין פתיחת תיק הוצאה לפועל פסק דין הן סוגיית תשלום המזונות וסיטואציות של פינוי מושכר.

פסקי דין מזונות מאפשרים הגשת בקשה לפתיחת תיק באופן מיוחד, עוד לפני שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין או המצאתו לחייב וזאת בתנאי שהמועד שנקבע כבר חלף. פסקי דין לפינוי מושכר מאפשרים להגיש בקשה באופן מיוחד תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין או המצאתו לחייב, גם הפעם בתנאי שהמועד האמור כבר חלף.

 

פתיחת תיק בהוצל"פ – מדריך מקוצר

יש בידכם פסק דין, שיק, שטר משכון או כל מסמך שדינו הוא כפסק דין לגביית חוב מאדם כלשהו? אתם רשאים כמובן להגיש פתיחת תיק הוצאה לפועל פסק דין כדי לדרוש בתשלום החוב מצד החייב וזאת כל עוד לא נפרע אותו סכום במועד הרלוונטי.

יש להגיש בקשה לפתיחת תיק, למלא טפסים מתאימים ולצרף את המסמכים הנדרשים. טופס הבקשה צריך לכלול גם פרטים מדויקים של החייב לרבות מספר הזהות, כתובתו ואם ידועה, גם יכולת הפירעון שלו (כלומר האם עומדים כנגדו תיקים נוספים בהוצאה לפועל או שהוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים או חדל פירעון). כמובן שיש לצרף גם את פסק הדין או שטר החוב האמורים.

לאחר הגשת הבקשה יש לשלם אגרה, המחושבת לפי סכום החוב וסוג התיק:

תיקי פסק דין מחויבים בגובה 1% מהסכום לתשלום

תיקי שטר חוב מחויבים בגובה 1.25% מהסכום בשטר.

לאחר פתיחת התיק תמציא הוצאה לפועל אזהרה לחייב ובאפשרותו להתנגד למהות החוב, לבקש תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת תוך 21 ימים ממתן האזהרה.

 

עורך דין הוצאה לפועל לרשותכם

כפי שאתם מבינים, פתיחה וניהול תיקים בהוצאה לפועל דורשים בקיאות רבה, הליכים משפטיים מורכבים וגם לא מעט סבלנות. להתייעצות ולמידע נוסף בנושא פנו אלינו כעת.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.