fbpx

ביטול עיקול בהוצאה לפועל

כל מי שהתמודד אי פעם מול לשכת ההוצאה לפועל, יעיד שמדובר בחוויה לא נעימה. ויחד עם זאת, זוהי השגרה של חייבים רבים המתמודדים עם החזר החובות גם כשהם נתונים למגבלות שונות כמו עיקול חשבון הבנק, כרטיס האשראי, הרכב או המשכורת. לפניכם הדרכים האפשריות לקבלת ביטול עיקול בהוצאה לפועל, על מנת להשיב את השגרה למסלולה במקביל להסדרת החוב:

עיקולים כהחרמה שיטתית

עיקול הוא אחת משיטות הגבייה הנפוצות והמוכרות ביותר בהן ההוצאה לפועל משתמשת. העיקול נועד בעיקר כמנוף לחץ על החייבים שטרם פרעו את חובם, כך שהם יאולצו לשינוי דרסטי בשגרה הכלכלית שלהם עד שיחזירו את חובם. מנקודת מבטם של ההוצאה לפועל כמובן שמדובר במנגנון יעיל למדי, אך בעיני החייבים מדובר בפעולה אכזרית, שגורמת כעת לקריסה תחת עול התשלומים.

עיקול שמוטל על חייב בהוצאה לפועל מונע ממנו להשתמש ברכוש שעוקל ועד שיפרע החוב שבעטיו הזוכה (כלומר, הגורם שחייבים לו) פנה מלכתחילה. ולכן חשוב לציין כבר עכשיו שעם השתת העיקול מומלץ לפנות לאנשי המקצוע המתאימים ולבדוק את אפשרויות הפעולה תחת המצב. עורך דין מקצועי מטעמנו יוכל ללוות אתכם לאורך כל התהליך ובמקרים מסוימים גם לבטל את העיקול הקיים.

אפשר להסתכל על העיקול כהחרמת רכוש לכל דבר ועניין. זו יכולה להיות החרמה של חשבון הבנק או המשכורת, כספים, מיטלטלין ואפילו רכב. בעלי עסקים צפויים לגלות כי הוחרמו תקבוליהם העתידיים מלקוחות. פעולה זו בעלת מטרה כפולה: גם כדי למנוע מהחייבים להסתיר או להעלים כספים ורכוש שהיה עליהם להיות משולמים לזוכה וגם על מנת להעביר אותם לגוף שלא קיבל את התשלום מהחייב.

ביטול עיקול בהוצאה לפועל

סוגי עיקולים בהוצאה לפועל

לפניכם רשימה חלקית של האמצעים שניתן לעקל:

 

חשבונות בנק

אין חשבון "מוגן" מפני עיקולים ולפיכך ההוצאה לפועל יכולה להשית עיקול על כל חשבונות הבנק הקיימים לחייב גם יחד. בין אם אלו פיקדונות, חסכונות, ניירות ערך והמחאות דחויות.  לגבי חשבונות עסקיים, במקרה שבו החייב הוא חברה בע"מ, אין אפשרות לעקל חשבון בנק פרטי ולהיפך – כאשר החייב הוא אדם פרטי ובבעלותו חשבון של חברה בע"מ, לא ניתן לעקל אותו.

משכורת או כספים מצד ג'

המעסיק מקבל הודעה מהוצאה לפועל שעליו למסור להוצאה לפועל חלק מסוים מסכום המשכורת של החייב וזאת על פי הוראות צו העיקול שניתן.

הבהרות חשובות בנוגע לעיקול משכורות:

על פי חוק הגנת השכר (התשי"ח – 1985), אין לעקל משכורת חודשית מלאה של חייבים, אלא להשאיר ממנה אחוז מסוים אצל החייב וזאת בסכום ששווה לגמלה שהייתה משולמת לו, אם היה זכאי לה מסיבה כלשהי. החוק לא חל על עיקול כספים שנועדו לתשלום מזונות. אם החייב אכן מקבל קצבה, ביטוח לאומי או הכנסה ממקור נוסף, הם נחשבים כמשכורת.

 

מיטלטלין ורכוש

בעלי חוב שצברו חובות בסכומים גבוהים מאוד, עשויים לגלות כי רכושם עוקל. רכוש זה עשוי להיות מוצרים וכספים שונים, מלבד אלו שהחוק מגדיר כבלתי ניתנים לעיקול כמו ציוד רפואי, תשמישי קדושה וכלי אוכל.

 

רכב

גם את הרכב של החייב ניתן לעקל במסגרת הליכי ההוצל"פ ובלבד שלא מדובר ברכב עבודה המשמש לצרכי פרנסה והכנסה (למשל, חל איסור על עיקול של משאית של אדם העוסק בהובלות, או של מונית שבעליה מתפרנס ממנה).

 

מקרקעין

חייב שברשותו נכסי נדל"ן לרבות קרקעות, עשוי לגלות כי הם מעוקלים. במצבים מסוימים ניתן לעקל גם דירת מגורים אישית של החייב.

 

כל הדרכים לקבל ביטול עיקול בהוצאה לפועל

קיימות מספר דרכים להימנע מהטלת עיקולים בידי הוצאה לפועל. הראשונה והמוכרת שבהן היא הבעת התנגדות לעיקול, הכוללת עריכה של תצהיר מפורט ובו כל הסיבות להתנגדות. סיבות אלו אמורות להיות מוצדקות והגיוניות, כמו למשל טענת "פרעתי" לפיה החייב למעשה שילם את חובו אך הזוכה לא עדכן את הנתון, או שהזוכה הוא זה שוויתר באופן מפורש על הסכום.

במקרים מסוימים יכול להיות שגם החייב הוא זה שלא נקט בשום פעולה לפירעון החוב במשך תקופה ארוכה מאוד ולכן החייב רשאי להתנגד אליו כעת.

אפשרות נוספת היא להגיע להסדר או פשרה מסוימת בין הזוכים והחייב. הסדר שכזה אמור לספק תועלת ויתרונות לשני הצדדים, כך שהזוכים מקבלים לידיהם חלק גדול מהסכום שמגיע להם ללא דיחוי נוסף ואילו החייב ממשיך להתנהל כרגיל תוך תשלום החוב שלו על פי תנאי ההסדר שסוכמו.

בהוצאה לפועל ישנם גם הליכים שעשויים להביא לביטול העיקולים שעומדים כנגדו של חייב. אחד מהם הוא חקירת יכולת. חקירת היכולת היא העמדת המצב הכלכלי למבחן מול לשכת ההוצאה לפועל, כך שיהיה ניתן להבין מהו כושר ההחזר הנוכחי של החייב והאם הגבלות שהוטלו עליו יוכלו להתבטל על מנת שיפגין את יכולת ההחזר המלאה שאפשרית עבורו.

דרך נוספת היא הגשת בקשה להליכי חדלות פירעון, מה שמעיד על כניסתו של החייב לתהליך ארוך טווח (כשלוש שנים) שבמסגרתו מבוצע איחוד חובותיו והוא נדרש לשלם את הסכום לקופה אחת מרוכזת, ממנה כל זוכה יקבל את חלקו. הליכי חדלות הפירעון עוצרים את הליכי הגבייה ולכן ניתן לבטל את כל העיקולים שהוטלו על החייב, ברגע שניתן לו צו פתיחת הליכים.

 

הגשת בקשה לביטול עיקול

כל חייב שסובל מעיקול כלשהו, יוכל לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשת ביטול. בדרך כלל הביטול מותנה בהפקדת תשלום על חשבון החוב, אך ישנם מקרים שבהם אפשר לבטל עיקול גם ללא תשלום.

כאמור, ניתן לערוך תצהיר חתום על ידי עורך דין ובו טענות הביטול. למשל כאשר מעוקל נכס המשמש אדם נכה ולפיכך עליו להתנגד לו.

בקשה רשמית היא למעשה מילוי טופס שעניינו הוא עיכוב/ ביטול הליכים בהוצאה לפועל. בטופס עצמו יש לציין את סוג העיקול שהוטל – האם מדובר בעיקול מיטלטלין, מקרקעין, משכורת או חשבון בנק וכיוצ"ב.

יש לסמן בטופס את סעד מספר 62 (ביטול הליכים) ולנמק בתחתית הטופס את הסיבות לבקשה, למשל פגיעה ביכולת הפרנסה (כמו שמקרה של עיקול מונית), או פגמים שנפלו בתהליך מתן צו העיקול שאפשר לבסס עליהם את טענת הביטול, כמו שפיטה שלא בפני החייב ובה הוצא לו צו עיקול, כך שהוא לא קיבל הזדמנות להגן על עצמו ולכן העיקול בלתי מוצדק.

לטופס עצמו יש לצרף כל מסמך רלוונטי שתומך בבקשת הביטול.

לאחר הגשת הבקשה רשם ההוצאה לפועל יעבור עליה ועל הנימוקים המצויים בה ויתן את תשובתו תוך שלושה ימים. אם הבקשה אושרה, הרשם יעביר העתק מיידי ממנה לזוכה.

 

ביטול עיקול בהוצאה לפועל – איתנו זה אפשרי!

אם הוטל עליכם עיקול, אין ספק שאתם נמצאים כעת במצב בלתי נעים, מגביל ובמידה רבה גם מתסכל מאוד. ויחד עם זאת, איתכם בסירה נמצאים עוד חייבים רבים שסובלים ממצב דומה, מה שאומר שאתם לא היחידים או הראשונים שנקלעים למצב כזה וגם שמעמדכם כמעוקלים הוא פתיר, כך שביטול הוא בהחלט אפשרות.

ביטול עיקול בהוצאה לפועל בדרך נכונה, מושכלת, שממצה את היתרונות האישיים שניתן לחלץ מהמקרה הפרטני של תיק החוב שלכם, תוכל לאפשר לכם לסיים את חובותיכם בצורה נאותה וחלקה מבלי לסבול ממגבלות.

עורך הדין המלווה אתכם יוכל לסקור את דרכי הפעולה המתאימות ביותר למצבכם ולהביא לביטול, תוך עמידה בתהליכים הנדרשים והימנעות מעיקולים נוספים בעתיד.

אם הוטל עליכם עיקול ואתם מעוניינים לפעול כעת במהירות וללא טעויות מול הוצאה לפועל – פנו אלינו ונדאג לספק את כל האפשרויות הטובות ביותר עבורכם.  

עיקולים זוהי שיטת גבייה נפוצה בהוצאה לפועל, אשר נועדה להוות תמריץ לחייב להסדיר את חובותיו בהקדם. כאשר חייב לא מסדיר את חובותיו, והם הולכים ותופחים ככל שעובר הזמן, לעיתים קרובות יוטלו עיקולים על חשבון הבנק של החייב, על הרכב שלו, על רישיון הנהיגה או על המשכורת שלו.

אחת המטרות של ההוצאה לפועל בהטלת עיקולים היא ללחוץ על החייב לשנות את הרגליו הכלכליים, על מנת לסגור את חובותיו בהקדם. על מנת לעשות זאת, ההוצאה לפועל תוכל להטיל עיקולים על חשבון הבנק של החייב, על רישיון הנהיגה שלו, על הרכב שלו, על משכורתו החודשית ועוד.

אחת הדרכים המוכרות על מנת לבטל עיקול בהוצאה לפועל היא להביע התנגדות לעיקול. התנגדות זו צריכה להיות מטעמים מוצדקים והגיוניים, כמו למשל טענת "פרעתי" לפיה כבר שילמתם את חובכם ולכן יש לבטל אותו, וכן עליה להיות מלווה בתצהיר שמפרט את טענותיכם ומצהיר שהן אמיתיות.

במידה והוצאה לפועל הטילו עליכם עיקולים וסנקציות כדי לזרז אתכם לשלם את חובכם, תוכלו לפנות לעורך דין מקצועי שמומחה בהתמודדות עם מערכת ההוצאה לפועל, על מנת לברר מהן האפשרויות העומדות בפניכם וכיצד ניתן לבטל את העיקולים שהוטלו עליכם במהרה.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.