fbpx

הגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל

הגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל מאפשרת לנושה לפעול כנגד חייב שעובר הליך של חדלות פירעון ולקבל, בסיום התהליך, את סכום החוב שמגיע לו. כיצד מגישים תביעת חוב ומהן הזכויות של נושים וחייבים בהליכים אלה?

חדלות פירעון בהוצאה לפועל בקצרה

רגע לפני שנסביר על הגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל ונסיבותיה, נבהיר מה קורה במצב שבו אדם יחיד או חברה עוברים הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר פשיטת רגל) או פירוק. ובכן, נושה שחדל הפירעון חייב לו כסף, יצטרך להגיש תביעת חוב לכונס הנכסים הרשמי וזאת לאחר שניתן צו פתיחת הליכים כלפי החייב.

כאשר הליך חדלות הפירעון מבוצע מול ההוצאה לפועל (קרי סכום חובות מצטברים שאיננו עולה על 150,000 ₪ יש לבצע הגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל וזאת בתוך 6 חודשים מיום מתן הצו לפתיחת הליכים.

כעת תיפתח תקופה שבה החייב והנאמן המפקח עליו צוברים ומלקטים את כל הנכסים שברשות החייב ובסיומה ייקבע סדר עדיפות הנושים לחלוקתם. בנקודה זו, הנושה יתבשר לגבי דחייה או קבלה (חלקית או מלאה) של תביעת החוב שהגיש ויקבל בהתאם את הדיבידנד שהוא זכאי לו מכספי קופת החוב.

הגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל

אז מהי בעצם תביעת חוב?

תביעת חוב היא תביעה שמוגשת רק כאשר גורם מסוים – אדם יחיד או חברה, מוכרזים כחדלי פירעון והדבר אומר שאין באפשרותם לשלם את כלל החובות לכל הנושים. הכרזה זו גם מביאה לידי הקפאת הליכים, כך שכל הליכי הגבייה שנוהלו עד כה מול החייב נעצרים ובמקומם תתחיל תקופת איסוף הנכסים להפקעה לתוך קופת הנשייה (קופת הפירעון).

כך תפעלו כשחייבים לכם

חברה מסוימת או גורם פרטי חייבים לכם סכום כספי? בהנחה והם הוכרזו כחדלי פירעון בהוצאה לפועל, עליכם לפעול בתוך 6 חודשים מיום ההכרזה (מתן צו פתיחת הליכים) למען הגשת תביעת חוב להוצאה לפועל, שמיידעת את לשכת הוצל"פ כי אותו הגורם חייב לכם כסף.

האם תקופת חצי השנה נספרת מיום מתן הצו או מיום פרסום הצו? הדבר לפעמים מביא לפספוס המועד האחרון להגשת תביעת החוב ובמקרה כזה, יש להגיש בקשה מנומקת להארכת מועד.

ומה קורה אם לא הגשתם כלל תביעת חוב ונזכרתם באיחור ניכר? לצערכם לא תוכלו לקבל את כספכם בחזרה.

חשוב לציין – גם אם מדובר בפסק דין או הסכם בוררות שקבעו את ניצחונכם בתביעה ומחייבים את הצד השני בתשלום כספי, אין זה אומר שאתם פטורים מהגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל.

 

הגשתם תביעת חוב בהוצל"פ? לא בטוח שכספכם יתקבל

למרות הציפייה שבכך, הגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל לא מבטיחה לכם תשלום מחדל הפירעון. אם נכסיו מצומצמים והחוב לנושים קודמים בתור גדול, יתכן שתתבשרו על דחיית תביעת החוב שלכם. כמו כן יש מצבים של קבלה חלקית של התביעה וזאת בהתאם לכמות הנושים וקדימותם על פי חוק.

יש גם מקרים שבהם תביעת החוב לא מפורטת מספיק, דבר שיצריך מהנאמן או הממונה לפנות אליכם כדי לקבל מידע נוסף לגבי החוב ובכך להחליט טוב יותר לגבי קבלתה או דחייתה של התביעה.

 

סדר קדימות הנושים בחוק

סדר קדימות הנושים קבוע בחוק ומבדיל בין חברה לאדם פרטי שנמצאים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

סדר הקדימויות בין נושים שהגישו תביעת חוב

במצב זה יש להפריד בין חברה הנמצאת בהליכי פירוק לבין אדם פרטי שנמצא בהליכי פשיטת רגל – חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

מספר הקדימות של קבוצת הנושים (1 מייצג את הקבוצה הראשונה בתור) חברה חדלת פירעון בהליכי פירוק אדם יחיד (פרטי) חדל פירעון
1 בעלי זכות קניינית קבועה: רשויות המס, בעלי משכון ומשכנתא וכן בעלי שיעבוד על נכסי החברה ובעלי הערת אזהרה על נכסי החברה. נושים מובטחים: כל נושה שבידו ערובה לסכום שחייבים לו כמו זכות בנכס, שיעבוד נכסי החייב וכן הלאה.

חשוב לדעת – אם יש נכס משועבד שאיננו מכסה את כלל החוב, יתרת החוב תתקבל במעמד של נושה אחרון בתור.

2 הוצאות פירוק: הליכי חדלות הפירעון דורשים הוצאות שונות כמו תשלומי אגרות והוצאות משפטיות, שכר טרחה למפרק ועוד. כל אלו ישולמו בקבוצה זו. נושים בדין קדימה: חובות שכר לעובדים, חובות ניכוי מס במקור לרבות מע"מ
3 בעלי חובות בדין קדימה: תשלום לעובדים, תשלומי מיסים שונים (מיסי עירייה למשל), דמי שירות ושעבוד צף. נושים בדין קדימה (דרגה זהה אך נושים אלו יקבלו את כספם אחרי הקבוצה הקודמת): בעלי נכסים שהשכירו לנושה, בעלי חוב מזונות, מיסים וארנונה.
4 בעלי חובות "רגילים": כל חוב שלא הועדף או הובטח על פני חוב אחר, למשל תשלום לספק. נושים "רגילים": כל חוב שלא הועדף או הובטח על פני חוב אחר, למשל חוב לחנות מוצרי חשמל.
5 בעלי מניות: עודף הסכום בקופה לאחר סילוק כל החובות האחרים (אם נשאר) יחולק לבעלי המניות בהתאם לחלקם היחסי במניותיה של החברה.

 

הגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל – מדריך מלא ופשוט

מבחינה טכנית, חל שיפור בשנים האחרונות לגבי אופן הגשת תביעות חוב בהוצאה לפועל, כך שניתן לעשות זאת גם באופן מקוון. יש לענות על שאלות במערכת ולצרף את המסמכים הנדרשים, לשלם אגרה בסך 30 ₪ ולעקוב אחר המשך ההוראות לעניין תביעת החוב וקבלתה.

אפשרות נוספת היא של הגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל דרך הביטוח הלאומי. שכירים שעבדו בחברה שקיבלה צו פירוק מבית המשפט רשאים להגיש תביעה בטופס 5305 של המל"ל ובהינתן תנאים מתאימים, הגוף עצמו יספק לתובע גמלה חודשית על פי מה שמגיע לו.

סכום הגמלה המקסימלי שניתן בגין פיצויי פיטורין ושכר עבודה הוא 114,452 שקלים. הסכום המקסימלי שניתן בגין קופות גמל של העובד הינו 17,608 ₪ (הנתונים מעודכנים לשנת 2021).

לתביעה יש לצרף מספר מסמכים (בין אם הבקשה מוגשת בהוצל"פ ובין אם לביטוח הלאומי) שרלוונטיים לתביעת החוב ומבססים אותה ובנוסף למלא תצהיר שמפרט את נסיבות התביעה. אם מדובר בנושה בעל קדימות, יש לצרף גם לכך אסמכתאות וראיות בהתאם.

אם כבר פתחתם תיק הוצאה לפועל נגד אותו חייב, עליכם לצרף תדפיס תנועות מתיק ההוצל"פ – ניתן להדפיס אותו בלשכת הוצאה לפועל או להפיק אותו ממערכת כלים שלובים אם יש לכם אמצעי זיהוי מתאימים לכך.

לאחר שהשלמתם את הגשת תביעת החוב בהוצאה לפועל, ניתן להמשיך ולעקוב אחרי ההליכים שמתנהלים כלפי החייב בחדלות הפירעון (אישור שליחת התביעה מתקבל עם שם משתמש וסיסמה למערכת). במערכת תוכלו לצפות בצווים שהתקבלו בתיק ולהתעדכן בעמידתו של החייב בחובת התשלומים שהוטלה עליו.

 

ערעור על תביעת חוב שנדחתה

אם בקשתכם לתביעת חוב נדחתה או שנדחתה בקשה להארכת מועד, אתם רשאים לערער על כך בתוך 15 ימים מיום הדחייה. אם כנושים נפגעתם מהחלטות שונות של הנאמן בנוגע לתביעה, ניתן לערער לבית המשפט בתוך 45 ימים מהחלטת הנאמן שנמסרה לנושה. אם הנושה מבקש לערער על הכרעה בתביעת חוב של נושה אחר, עליו לפנות לנאמן בבקשה לעיון חוזר תוך 30 ימים מיום אותה ההכרעה.

 

לסיכום

נושים שלא רוצים לאבד את כספם בהליכי חדלות פירעון נדרשים להגיש תביעת חוב מתאימה. למרות השיפור באופן ההגשה והמעקב אחר הבקשה, עדיין מדובר בתחום מורכב וסבוך שכרוך בשאלות משפטיות שונות ובסוגיות לעניין קדימות נושים, אופן חלוקת החובות, מהות החובות ועוד. להתייעצות והכוונה בנושא, פנו למשרדנו ונשמח לסייע לכם בנושא.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.