fbpx

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

האם אפשר להביא לכדי מחיקת חובות בהוצאה לפועל? כן, אבל גם לא. כבר עכשיו חשוב שנבהיר שאף אדם אינו חסין מפני החוק ולפיכך אם קיים חוב מסוים בהוצאה לפועל, הרי שמחיקתו תתאפשר רק עם פירעון מלא של אותו החוב. יחד עם זאת, מדובר בביטוי ששגור בקרב חדלי הפירעון (לשעבר פושטי הרגל), המציין את שלב קבלת ההפטר שבו יתרת החוב נמחקת והחייב מסיים את ההליך.

מחיקת חובות – דבר קיים או טעות ניסוח?

מחיקת חובות היא ביטוי מוכר בעולם פשיטת הרגל, או בשמו המעודכן חדלות פירעון. הליכי חדלות הפירעון מסדירים למעשה את כל החובות שהחייב צבר לאורך הזמן והם נחלקים למספר שלבים מרכזיים, הכוללים את בדיקת היכולת הכלכלית של החייב, מסוגלותו לפרוע את החוב תוך זמן של 3-4 שנים והבאתו לכדי שיקום כלכלי, כך שלא ישוב בסיום התהליך לדרכי התנהלותו הישנות.

מחיקת חובות בהקשר זה, מציינת את השלב הסופי ביותר בתהליך, שבו נפרע אחוז ניכר מהחוב והשיקום הכלכלי כבר בוצע, כך שמתקבל עבור החייב הפטר שפוטר אותו מהמשך תשלום החוב עד השקל האחרון ומאפשר לו לסיים את כל ההתנהלות מול חובותיו הקודמים וההוצאה לפועל בכלל.

יחד עם זאת, הבלבול בחוקים והמדיניות בהוצאה לפועל יצר לאורך השנים תפיסה, שלפיה אדם שהצליח להגיע להסדר, פשרה, ביטול החוב או הקפאתו, הוא אדם שקיבל "מחיקת חובות". תיאורטית הביטוי אולי נשמע מתאים לסיטואציה, אך בפועל חשוב מאוד לציין שהוא איננו מונח שההוצאה לפועל משתמשת בו.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

שיקום כלכלי מביא למחיקת יתרת החוב

למעשה, אין בישראל הליכים שנועדו למחיקת חובות, אלא הליכים שנועדו להביא לתשלום חלק מהחוב בקרב החייבים ואלו שעומדים בתנאים המתאימים יקבלו הפטר מיתרת החוב אם קיימת.

כדי לאפשר זאת, לשכת ההוצאה לפועל מבצעת בדיקה קפדנית ומקיפה ביותר על החייבים ואופיים הכלכלי, לרבות המשכורת הנוכחית והעתידית, הנכסים, הרכוש וגובה החובות שנצברו כנגדם.לפיכך, חדלי פירעון שנמצאים בתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי מקבלים תוכנית שיקומית מובנית שהם נדרשים לעמוד בה ובסיומה הם יקבלו צו למחיקת יתרת החובות שהיו להם.


נוכחנו ויותר מפעם אחת לגלות כי ישנה תופעה שלפיה גורמים מקצועיים מבטיחים מחיקת חובות בהוצאה לפועל תוך 24 שעות. בפועל הדבר היחידי שמתאפשר בפרק זמן כזה הוא הגשת בקשת ביטול של צווים והגבלות שהוטלו על חייב מסוים, כך שבהינתן הנסיבות המתאימות הם יבוטלו וזאת תוך שימוש בהליכים מהירים, כך שמסגרת הזמנים האפשרית היא אכן 24 שעות.

כמובן שביטול של הגבלה מסוימת כמו עיקול חשבון הבנק איננו פוטר מתשלום החוב והחייב יידרש לו בכל מקרה כך שהחוב עדיין בעינו עומד.

 

חדלות פירעון בהתאם לחוק החדש

חוק חדלות פירעון שנכנס לתוקפו בשנת 2019, שינה את תהליכי מחיקת החובות בהוצאה לפועל מקצה לקצה. הוא מאפשר לחייבים שחובותיהם עומדים על סך נמוך מ-150,544 שקלים להתנהל מול הוצאה לפועל ישירות, כך שכל חייב שחובותיו עומדים על 150,545 ₪ ומעלה יתנהל ישירות מול בית המשפט המחוזי (לרבות חובות תאגידיים).

הדבר מביא לקיצוץ בכמות החייבים המטופלים על ידי לשכות ההוצאה לפועל, מה שמקצר בפועל את ההליכים והבירוקרטיה הכרוכה בהם וממקד את ההליך כך שיהיה ניתן לסיים אותו תוך 3 שנים בקבלת הפטר.

להליכי חדלות הפירעון יש 5 שלבים מרכזיים:

שלב הגשת הבקשה

בהינתן גובה החובות הרלוונטי, יש להגיש בקשה מסודרת לפתיחת הליכים (ליחיד או תאגיד) באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ולמלא את טופס הבקשה במלואו ובמסודר. ייתכן שלאור הנתונים שבקשה זו דורשת, הכנת הבקשה לפני שליחתה תימשך מספר ימים.

 

קבלת צו פתיחת הליכים

לאחר שהבקשה הוגשה ואושרה על ידי משרד הממונה, מתקבל צו פתיחת הליכים שמהווה את פתיחתה של "תקופת הביניים" בהליך חדלות הפירעון. צו זה מבטל לאלתר את הליכי הגבייה שננקטו נגד החייב ומפרט את גובה התשלום החודשי שהחייב נדרש להעביר לקופת הפירעון, החל מאותו רגע.

 

תקופת הביניים

תקופה זו בוחנת את התנהלותו של החייב לאורך התהליך במשך כ-11 חודשים. נבדקת העמידה בתנאי הצו, מידת שיתוף הפעולה עם הממונה והנאמן הישיר שמפקח על פעילותו של החייב ובשלב מסוים נבדקים גם הסכומים הצבורים בקופה כך שיהיה ניתן להתחיל לחלק אותם לזוכים.

 

קבלת צו שיקום כלכלי

בהמלצת הנאמן ניתן להתחיל את תקופת השיקום הכלכלי, במסגרתה החייב יידרש לקורסים או הדרכות, לצו תשלומים נוסף, למימוש נכסים שונים לפירעון החוב ולהגבלות שונות. זהו פרק הזמן הארוך והמרכזי ביותר בתוכנית.

 

קבלת צו הפטר

בהמלצת הנאמן ובעמידה מלאה בתנאי תוכנית השיקום, יתקבל צו הפטר למחיקת חובות, כך שהחייב לא יצטרך להמשיך ולשלם את יתרת החובות והוא למעשה מסיים כאן את ההליך ויוצא לדרך חדשה.

 

חובות שלא ניתנים למחיקה

למרות ההבטחה שמונח נחרץ כל כך כמו "מחיקת חובות" מגלם בתוכו, ישנם מספר חובות שהחוק אוסר על מחיקתם, כך שהם אינם נמחקים גם בעת קבלת הפטר. חובות אלו הם בראש ובראשונה מזונות שנקבעו על פי פסק דין וכן תשלומים עונשיים (קנס כספי) וחובות שנגבו במסגרת עבירת אלימות חמורה, גניבה או מרמה.

יחד עם זאת, בתי המשפט הם בעלי סמכות מיוחדת לכלול חובות מאלו במסגרת צו ההפטר כאשר הנסיבות החריגות אכן מצדיקות זאת: נכות, מצב כלכלי קשה ביותר ועוד.

במקרה מפורסם לדוגמה, אדם כבן 60 שסובל ממצוקה כלכלית ומצב בריאותי ירודים ביותר קיבל הפטר מחוב המזונות שלו, שנצבר כ-30 שנים קודם לכן. בהתחשב במצבו, במיצוי חובותיו בתוכנית חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי ובעובדה שילדיו כבר בגרו מאז והם בעלי משפחות משלהם, הוחלט בצעד חריג ביותר לכלול את חוב זה בהפטר ולהביא למחיקתו.

 

עורך דין מחיקת חובות בהוצאה לפועל

הגשת הבקשה לחדלות פירעון והשאיפה למחיקת חובות מורכבים ממגוון רחב מאוד של נימוקים, ניירת ופעולות בירוקרטיות שיש לבצע. כמובן שכל פעולה, נימוק או מסמך עשויים להכריע את הכף ממש בנוגע להחלטות על גורלו של החייב, כך שהוא נותר פגיע וחשוף מאוד להשלכות על מצבו הכלכלי הנוכחי והעתידי.

כדי לשלוט בצורה הטובה ביותר בתהליכים מול מערכת ההוצאה לפועל ולמנוע פגיעה נוספת במצב הכלכלי, חשוב להיעזר בעורך דין חדלות פירעון שברשותו ידע משפטי רחב.

ידע וניסיון עשירים יסייעו לחייב לא רק ברמה הבירוקרטית, אלא גם בזירוז התהליכים ומציאת פתרונות למצב, לרבות הבאתו לכדי מחיקת חובות וקבלת הפטר אם יסתבר שעליו לעבור את הליך חדלות הפירעון.

עורך הדין יוכל למנוע מצבי דחייה של בקשות שנובעים מאי השלמת מסמכים או נימוקים שנראים בלתי מוצדקים ולהשיג את מטרת החייב תוך זמן קצר ובביטחון גבוה יותר לגבי התוצאות. בנוסף, גם שיעור התשלומים החודשי וההגבלות שמוטלות על החייב עשויות להשתנות כשעורך דין בקיא ברזי החוק מנהל את התהליך מטעמו של החייב.

 

יש לכם חובות בהוצאה לפועל? מעוניינים לשאול אותנו שאלות נוספות לגבי מחיקת חובות ותהליכי חדלות פירעון? נשמח לענות על כולן ולסייע לכם בכל שלב. משרד עורכי הדין מזור קנפו ושות' מעמיד לרשותכם צוות מקצועי, מיומן ומנוסה בעל הצלחות רבות בכל ההליכים המשפטיים בדרך למחיקת חובות ודואג לסלול עבורכם דרך חדשה שבה עיקולים, הגבלות וחובות הם רק היסטוריה ישנה. צרו קשר ונשמח תמיד לסייע לכם. 

מחיקת חובות היא ביטוי השגור בפי אנשים שנמצאים בהליך חדלות פירעון (או לשעבר "פשיטת רגל"), שבו בסופו של ההליך הם מקבלים הפטר, שמאפשר להם למחוק את יתרת החובות שנשארו להם. עם זאת, חשוב לציין שההפטר מתקבל רק אחרי שהחייב הגיע לשיקום כלכלי ושילם את מרבית חובותיו.

מחיקת החובות בהוצאה לפועל מתבצעת רק לאחר שהחייב עבר מספר שנים של הליך שיקום כלכלי, כחלק מהליך חדלות פירעון, אשר בסופו הוא קיבל הפטר – פטור מתשלום יתרת החוב הקיימת. ההפטר מתקבל רק אחרי בדיקה מקיפה של החייב ואופיו הכלכלי, כך שלא מדובר בעניין של מה בכך.

על מנת לקבל הפטר ("מחיקת חובות"), יש להתחיל קודם לכך הליך חדלות פירעון ולעמוד בו בהצלחה. את הבקשה להתחלת הליך חדלות הפירעון יש להגיש באתר הממונה על הליכי חדלות הפירעון, ואם הבקשה מאושרת מתקבל צו פתיחת הליכים, אשר מהווה את התחלת ההליך שבסופו יתקבל הפטר.

מערכת ההוצאה לפועל עלולה להיות סבוכה ומסורבלת, ולא תמיד פשוט להתנהל מולה. מסיבה זו מומלץ להסתייע בעורך דין מקצועי, אשר מומחה בהתנהלות מול הוצאה לפועל ובמחיקת חובות בהוצאה לפועל, כדי לצלוח את ההליך בצורה הטובה והיעילה ביותר עבור החייב.

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד עורכי דין לויטה מזור קנפו ושות'

משרד לויטה-מזור ושות', עורכי דין ונוטריון, מציע ללקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים וייצוג משפטי בתחום הנדל"ן והמשפט האזרחי-מסחרי. המשרד, עם ניסיון עשיר ומוכח בשני תחומים אלה, נותן דגש, במסגרת שירותיו, למקצועיות ברמה גבוהה, התאמה מדויקת ונכונה לצרכי הלקוח ולליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.